Emlékeztető a választmány 2007. október 31-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak Ferenczi Attila, Jánosi Attila, Kürtösi Szilvia, Magyar
Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal;
Laszák Nikolett, Lengyel Zoltán, Mécs Anna, Nagy Melinda tanácskozási
joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések.

Kálózi Attila terjesztette be a Showhajtás pályázat napirendi pontot.

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja
a Showhajtás pályázatot.

Mészáros Csaba terjesztette be a Nemzetközi geoparkos kirándulás
napirendi
pontot.

A választmány 1 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem
tárgyalja napirendi pontként a Nemzetközi geoparkos kirándulást.

Mészáros Csaba terjesztette be a Földrajz-Földtudomány Gólyaavató
pályázatot.

A választmány 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem
tárgyalja napirendi pontként a Földrajz-Földtudomány Gólyaavató
pályázatot.

Jancsó Tamás terjesztette be a KCSSK rendezvény-pályázat napirendi
pontot.

A választmány 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tárgyalja
napirendi pontként a KCSSK rendezvény-pályázat napirendi pontot.

Árvay Márton terjesztette be a Környezettudományi Klub pályázatot.

A választmány 3 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem
tárgyalja napirendi pontként a Környezettudományi Klub pályázatot.

Magyar Róbert terjesztette be a Kulturális teaest pályázatot. Szenes Áron
javasolta, hogy ezt a pályázatot a következő választmányon tárgyalja a
választmány.

Az alábbi napirendet a választmány 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.

1. Sporteszközök beszerzése (terembérlet támogatás)
2. Környezettudomány Gólyaavató pályázat
3. Showhajtás pályázat
4. Nyúz ösztöndíjak
5. Bejelentések, egyéb

1. Sporteszközök beszerzése (terembérlet támogatás)

Kálózi Attila terjesztette be a napirendi pontot, melyben támogatást kér
terembérlésre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Környezettudomány Gólyaavató pályázat.

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot.

Szenes Áron javasolta, hogy a választmány 30000 Ft-tal támogassa a
rendezvényt.

Magyar Róbert javasolta, hogy a választmány 40000 Ft-tal támogassa a
rendezvényt.

A választmány 3 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem 40000
Ft-tal támogatja a rendezvényt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

Jánosi Attila megérkezett.

A választmány 7 fővel határozatképes.

3. Showhajtás pályázat

Kálózi Attila terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Nyúz ösztöndíjak

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot.

Mécs Anna és Szenes Áron tájékoztatta a választmányt, hogy a 6. számot
újra kellett exportálni a nyomdának (címlap sötétsége miatt), ez 15000 Ft
plusz kiadást jelentett. Ugyanebbe a számba egy cikk rossz változata
került be, amely elkerülte az olvasószerkesztő figyelmét.
Szenes Áron azt javasolta, hogy az ezért felelős szerkesztők
ösztöndíjából
levonásra kerüljön egy megfelelő összeg.

Szenes Áron, Jánosi Attila és Lengyel Zoltán javasolta, hogy a
tördelőszerkesztő tördelésért kapott pontjait (33) felezze meg a
választmány.
Mécs Anna javasolta, hogy a tördelőszerkesztő tördelésért kapott pontjait
20 pontra csökkentse a választmány.

A választmány 1 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem
támogatja a tördelőszerkesztő pontszámának 20 pontra való csökkentését.

Nagy Melinda javasolta, hogy a rossz cikk bekerüléséért felelős
olvasószerkesztő pontjait (27) felezze meg a választmány.
Jánosi Attila és Lengyel Zoltán javasolta, hogy az olvasószerkesztő
pontjait 20 pontra csökkentse a választmány.

A választmány 3 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem
támogatja az olvasószerkesztő pontszámának 20 pontra való csökkentését.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

5. Bejelentések, egyéb

Szenes Áron bejelentette, hogy a hétfői szenátuson elfogadták a
módosított
TTK HÖK Alapszabályt.

Jánosi Attila bejelentette, hogy Lakó Viktóriával résztvettek az előző
hétvégén megtartott Tanulmányi hétvégén, ahol szó volt az OMHV-ről és a
FER-esek és költségtérítésesek közötti átsorolás rendjéről. Valamint
bejelentette, hogy a Kari Tanács napirendjére kerül a HKR
visszamódosítása: ugyanis a jelenleg érvényes HKR 577-es paragrafusából,
valószínűleg technikai okok miatt, hibás a (2)-es, és hiányzik a (4)-es
bekezdés.

Szenes Áron tájékoztatta a választmányt a hétfői szenátuson történtekről.
Bejelentette, hogy megszületett az ELTE ALUMNI Szabályzat, elfogadták a
Közalkalmazotti szabályzatot, eladásra került a Képíró utcai ingatlan,
valamint elfogadták a szakindítási kérelmeket.
Elmondta, hogy a felvételi tájékoztatóba az fog bekerülni, hogy 2008-ban
az ELTE-re felvételt nyert hallgatóknak a FER BSc-ben 105000 Ft lesz.

Határozatok:

174/2007 (X.31) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-ot ad terembérlésre.

175/2007 (X.31) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a Környezettudomány
Gólyaavató rendezvényt.

176/2007 (X.31) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan 60000 Ft-tal támogatja a Showhajtás
megrendezését, amelyből 10000 Ft-ot fénymásolásra kell felhasználniuk a
szervezőknek.

177/2007 (X.31) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Tétékás Nyúz 6. számában
tördelő, Boldizsár Márton tördeléséért kapott pontjait 16 pontra
csökkenti.

178/2007 (X.31) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Tétékás Nyúz 6. számában
olvasószerkesztő, Nagy Melinda pontjait 13 pontra csökkenti.

179/2007 (X.31) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Nyúz ösztöndíjakat a 177/2007
(X.31) és 178/2007 (X.31) számú választmányi határozatokat figyelembe
véve.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.