Emlékeztető a választmány 2007. november 6-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak Bosnyák András, Ferenczi Attila, Jancsó Tamás, Jánosi
Attila,
Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati
joggal; Dudás Gábor, Köhler János, Laszák Nikolett, Nagy Melinda, Ónodi
Ferenc László tanácskozási joggal.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések.

Jancsó Tamás terjesztette be a HÖOK vezetőképző, Ónodi Ferenc a
Rendezvények napirendi pontokat.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja
a HÖOK Vezetőképzőt és a Rendezvényeket.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.

1. Kulturális teaest pályázat
2. KCSSK rendezvény pályázat
3. Környezettudományi Klub pályázat
4. Gólyabál elszámolás
5. Nedvesest
6. Rendezvények
7. HÖOK vezetőképző
8. Bejelentések, egyéb

Szenes Áron Jancsó Tamást kérte fel levezető elnöknek. A választmány 7
igen szavazat mellett, egyhangúan elfogadta Jancsó Tamást levezető
elnöknek.

1. Kulturális teaest pályázat

Szemes Péter terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. KCSSK rendezvény pályázat

Jancsó Tamás közvetítette Rémesi Barbara pályázatát.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

A választmány 6 igen szavazattal 7. napirendi pontként tárgyalja a
Környezettudományi Klub pályázatát.

3. Gólyabál elszámolás

Ónodi Ferenc tartott beszámolót a gólyabál elszámolásáról és a gólyabálon
történt károkozásokról.
Elmondta, hogy a rendezvényről még fog küldeni beszámolót.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Nedves est

Ónodi Ferenc tartott beszámolót a Nedves est szervezésének alakulásáról,
és támogatást kért a rendezvényre. Elmondta, hogy az IK HÖK nem tudja a
rendezvényt anyagilag támogatni, de a szervezésben valószínűleg tud
segítséget nyújtani.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Rendezvények

Ónodi Ferenc tartott tájékoztatót az ELTE és az ELTE TTK rendezvényeiről.

A választmány határozatot hozott a témában.

6. HÖOK vezetőképző

Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretne résztvenni a hétvégén tartandó HÖOK
vezetőképzőn, amelynek a teljes költsége 15000 Ft. A választmánytól azt
kérte, hogy támogassa a részvételt a költségek kifizetésének felével.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Környezettudományi Klub pályázat

Árvay Márton terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Bejelentések, egyéb

Jancsó Tamás bejelentette, hogy a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat
elnökválasztó küldöttgyűlésén Ribling Tamást választották meg elnöknek.

Jánosi Attila bejelentette be, hogy az Átsorolás folyamatosan zajlik.
Elmondta, hogy decemberben újra megnyitják a HKR-t.
Tájékoztatta a választmányt, hogy a Nyílt nap január 11-én, az Educatio
január 18-án lesz megtartva. Elmondta, hogy TCS ülést fog tartani a
következő héten, ahol szó esik az Átsorolásról és az OMHV-ról is.

Seres Alexandra tájékoztatta a választmányt, hogy kiírásra került a
Terepgyakorlati támogatás, amely a május 3-november 16-ig tartó
terepgyakorlatokra vonatkozik. A pályázat benyújtásának határideje
november 27. 12 óra.

Határozatok:
180/2007 (XI.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan 15000 Ft-tal támogatja a Kulturális teaest
megrendezését.

181/2007 (XI.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan a következő választmányra halasztja a
KCSSK
rendezvény pályázatot, és felkéri a főszervezőt, hogy egy frissebb
költségvetés tervezetet nyújtson be.

182/2007 (XI.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Gólyabál elszámolását.

183/2007 (XI.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nedves est megszervezését.

184/2007 (XI.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan felkéri az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Rendezvényszervező referensét arra, hogy a rendezvénytámogatásokkal
kapcsolatos részletetek dolgozza ki, és ezt az ELTE TTK HÖK Választmánya
elé vigye, a TTK HÖK ezen esetben tud az összes szervezővel a
rendezvényekben részt venni a támogató keresésben.

185/2007 (XI.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett utólagosan támogatja majd 7500
Ft-tal Jancsó Tamás HÖOK vezetőképzőn való részvételét, abban az esetben,
ha beszámolót ír a rendezvényről, és ezt a beszámolót a választmány
elfogadja.

186/2007 (XI.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja résztvevőként 1000 Ft-tal a
Környezettudományi Klub vezetőképzőjét, maximálisan 20000 Ft-ig.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.