Emlékeztető a választmány 2007. november 30-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak Bosnyák András, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Kürtösi Szilvia,
Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal; Juhász Krisztina, Köhler
János, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz nem érkezett további
előterjesztés.

Az alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

1. Gólyatábor jutalomkeretek véleményezése

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Juhász Krisztina részére.

1. Gólyatábor jutalomkeretek véleményezése

A választmány a beérkezett javaslatokról tárgyalást folytatott.

Szenes Áron javasolta - a személyiségi jogok védelmében - az informatikus
távolítsa el a képviselőlista nyilvános archívumából a gólyatábor
jutalomkeret javaslatot.

A beérkezett javaslat és a módosítás az iktatásból kikérhető.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

Határozatok:

206/2007 (XI.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a benyújtott
és a választmányi tagok, valamint az időközben beérkezett módosítási
javaslatokat figyelembevéve a benyújtott anyag továbbítását az EHÖK felé.

207/2007 (XI.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy a
képviselőlista archívumából eltávolításra kerüljön a gólyatábor
jutalomkeret javaslat.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.