Emlékeztető a választmány 2007. november 27-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Bosnyák András, Harangozó József, Jancsó Tamás, Jánosi
Attila, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Magyar Róbert, Mészáros Csaba,
Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal; Bunyik Karina, Hermann
Gábor, Köhler János, Laszák Nikolett, Lellei Nóra, Lengyel Zoltán, Mécs
Anna, Nagy Melinda, Ónodi Ferenc László tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Szenes Áron Jancsó Tamást kérte fel levezető elnöknek. A választmány 8
igen szavazat mellett, egyhangúan elfogadta Jancsó Tamást levezető
elnöknek.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések.
Harangozó József terjesztette be a Fizikus Mikulás Buli pályázat, Ónodi
Ferenc az EZF pályázat, Bunyik Karina a Külügyes Vezetőképző pályázat,
Jancsó Tamás a KolHÖK Vezetőképző pályázat, Magyar Róbert a Matekos
mikulás buli pályázat, Mécs Anna a Nyúz ösztöndíjak, Jancsó Tamás a
Fejlesztések, Szenes Áron az OMHV kampány és Jancsó Tamás a 3 kari
vezetőképző napirendi pontokat.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag napirendi pontokként
tárgyalja a fenti beterjesztéseket.

A választmány 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az alábbi
napirendet.

1. Nedves est beszámoló és elszámolás
2. EZF pályázat
3. Személyi kérdések
4. Nyúz ösztöndijak
5. Kulcsfelvételi jog kérelmek
6. Geológus TDK
7. Geomikulás pályázat
8. Fizikus Mikulás Buli pályázat
9. Külügyes Vezetőképző
10. 3 kari vezetőképző
11. OMHV kampány
12. Második kulturális teaest beszámoló, elszámolás és kompenzációs
pályázat
13. Matekos mikulás buli pályázat
14. KolHÖK Vezetőképző pályázat
15. Kémia est pályázat
16. Fejlesztések
17. Környezettudományi Klub - Gyűrűfű elszámolás és beszámoló
18. Bejelentések

1. Nedves est beszámoló és elszámolás
Ónodi Ferenc tartott beszámolót a nedves estről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. EZF pályázat
Ónodi Ferenc terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Személyi kérdések
Guber Tamás lemondott Kari Tanács delegáltságáról.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben.

4. Nyúz ösztöndíjak
Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Kulcsfelvételi jog kérelmek
Hermann Gábor és Szemes Péter kulcsfelvételi jogot kért a Déli Hallgatói
Irodához.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Geológus TDK
Mészáros Csaba tartott tájékoztatott a december 11-én tartandó Geológus
TDK-ról, és támogatást kért a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Geomikulás pályázat
Lellei Nóra terjesztette be a napirendi pontot, amelyben támogatást
kért a
Geomikulás rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Fizikus Mikulás Buli
Harangozó József terjesztette be a napirendi pontot, amely szerint 15000
Ft támogatást szeretne kérni a Fizikus Mikulás Buli rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

9. Külügyes Vezetőképző
Bunyik Karina terjesztette be a napirendi pontot, amely szerint 25200 Ft
támogatást szeretne kérni a Külügyes Vezetőképző TTK-s résztvevőinek
szállásdíjára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. 3 kari vezetőképző
Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot.

Jancsó Tamás szimpátiaszavazást kért a választmánytól.
A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a téli
vezetőképző három kari legyen.

11. OMHV kampány
Szenes Áron terjesztette be a napirendi pontot, amely szerint az EHÖK egy
OMHV kampányt szeretne elindítani kitöltöttségi arányok jobbítására.

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta Szenes Áron
megérkezéséig a napirendi pontot.

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Pálffy Dorottya részére.

12. Második kulturális teaest
Magyar Róbert tartott beszámolót a teaestről.
Magyar Róbert visszavonta kompenzációs pályázatát.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

13. Matekos Mikulás Buli pályázat
Hermann Gábor tartott beszámolót a rendezvény szervezésének alakulásáról.
A matematika szakterület 50000 Ft támogatást kért a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

14. Kémia est pályázat
Bosnyák András számolt be rendezvényről, és 5000 Ft támogatást kért a
választmánytól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

15. KolHÖK Vezetőképző pályázat
Pálffy Dorottya tájékoztatta a választmányt a KolHÖK Vezetőképző
rendezvényről, és támogatást kért.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

16. Fejlesztések
Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatokat hozott a kérdésben.

Szenes Áron megérkezett.

Szenes Áron átvette az ülés levezetését.

17. Környezettudományi Klub - Gyűrűfű elszámolás és beszámoló

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

Szenes Áron újra felvételre javasolta az OMHV kampány napirendi pontot.
A választmány 9 igen szavazattal egyhangúan újra tárgyalta az OMHV
kampány
napirendi pontot.

18. OMHV kampány

A választmány határozatokat hozott a kérdésben.

19. Bejelentések

Szenes Áron elmondta, hogy a szenátuson megalakult a Társadalomtudományi
Karhoz tartozó Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék.
Elmondta, hogy a szenátuson kérdést intézett az oktatási
rektorhelyetteshez, hogy az ELTE-n a szakindítási kérelmek hogyan állnak.
Kérte, hogy számoljanak be azon diszciplináris mesterszakokról,
amelyeknek
készen van a felvételi eljárás rendje.

Határozatok:

187/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Nedves est
beszámolóját és elszámolását.

188/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 110000 Ft-tal támogatja az
EZF
rendezvényt.

189/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja Guber Tamás
lemondását a Kari Tanács delegáltságáról.

190/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Nyúz
ösztöndíjakat.

191/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett kulcsfelvételi
jogot ad Hermann Gábor és Szemes Péter részére.

192/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 15230 Ft-tal támogatja a
Geológus TDK.

193/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 40000 Ft-tal támogatja a
Geomikulás rendezvényt, amelyet elszámolható költségekre használhatnak
fel
a szervezők.

194/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 15000 Ft-tal támogatja a
Fizikus Mikulás Buli rendezvényt, amelyet terembérletre használhatnak fel
a szervezők.

195/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 25200 Ft-tal támogatja a
Külügyes Vezetőképzőt, amelyet a résztvevők szállásdíjára használhatják
fel a szervezők.

196/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Második
kulturális
teaest beszámolóját.

197/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 5000 Ft-tal
támogatja a Kémia est rendezvényt.

198/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a
Matekos-TÁTK-os Mikuláspartyt, amelyet a szervezők elszámolható
költségekre használhatnak fel.

199/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a
Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Vezetőképzőjét.

200/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja lamináló gép és
papírvágógép beszerzését.

201/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatja, hogy a
fejlesztések keretből megmaradt összegből maximum 450000 Ft-ot a TTK HÖK
számítógépparkjára költsön a TTK HÖK. A beszerzéseket Szenes Áron
irányítja az informatikus segítségével.

202/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen, 1 nem szavazattal támogatja egy mikrohullámú sütő
beszerzését a Déli Hallgatói Irodába.

203/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a
Környezettudományi
Klub gyűrűfűi vezetőképzőjének beszámolóját és elszámolását.

204/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett felkéri az
elnököt és a tanulmányi elnökhelyettest, hogy az OMHV kérdőívet, ha azt a
kar lehetőségei engedik, papíros formában a vizsgaidőszak előtti héten
töltessék ki a hallgatókkal.

205/2007 (XI.27) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 50000 Ft
támogatásig hatalmazza fel az elnököt, hogy az OMHV népszerűsítési
kampányhoz hozzájáruljon.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.