Elnökválasztás!

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Választási Bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására.

Pályázat célja:

Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése.

Pályázók köre:

Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ban meghatározott hallgatók.

Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.” - ELTE TTK HÖK Alapszabály 2. §

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • nevét;
 • Neptun kódját;
 • e-mail címét;
 • képzési formáját;
 • szakját és szakirányát;
 • tanulmányainak kezdetét;
 • papíros nyilatkozatát a jelölés vállalásáról;
 • terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5000 karakterben;
 • elnökhelyettese nevét;
 • elnökhelyettese Neptun kódját;
 • elnökhelyettese e-mail címét;
 • elnökhelyettese képzési formáját;
 • elnökhelyettese szakját és szakirányát;
 • elnökhelyettese tanulmányai kezdetét;
 • elnökhelyettese papíros nyilatkozatát a jelölés vállalásáról;

ELTE TTK HÖK Alapszabály 67. § (2) Az elnökválasztás során valamennyi elnökjelölt pályázatának mellékletként tartalmaznia kell a következő ciklusra vonatkozó tisztségviselői pályázatok kiírásait. Amennyiben az elnökválasztás eredményes, úgy a megválasztott elnökjelölthöz tartozó pályázatokat a Választási Bizottság az elnökválasztás eredményének kihirdetésével ki kell írnia.

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora). Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének (vbelnok()ttkhok.elte.hu).
A pályázat elfogadásának feltétele a – képviselőjelölteknek is kitöltendő - nyilatkozat illetve a szavazásra jogosult hallgatók 2%-ának ajánlását igazoló írásos dokumentum leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75), illetve a szombathelyi hallgatók esetében Kausits Anitának juttassák el (vagy az ottani HÖK Irodába adják le).

A pályázat leadásának ideje: 2017.03.13. 00:00  – 2017.03.24. 23:59
Nyilatkozat leadási ideje: 2017.03.13. 8:00 - 2017.03.24. 16:00
Szavazási időszak: 2017.03.27.  00:00 – 2017.04.10. 23:59
Eredményhirdetés: 2017.04.11.

A beérkezett pályázatok érvényességét a Választási Bizottság határozza meg. Az elfogadott pályázatokat 2017. március 25-én hozza nyilvánosságra és eljuttatja azokat az Önkormányzat tagjaihoz.

A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A. Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2017. március 6.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.