A 2016/2017-es tanév tavaszi félévére vonatkozó határidők

A 2016/2017-es tanév tavaszi félévére vonatkozó határidők

Bejelentés (regisztráció)

2016.12.18 – 2017.02.12. 24 óráig

Regisztrációs időszak

2017.02.06 – 2017.02.10.

Tanegység elfogadási kérelmek beadása

2017.02.06.

Képzési szerződés aláírása (átsorolt hallgatóknak)

2017.02.06 – 2017.02.10. (fogadóidőben)

Szorgalmi időszak első napja

2017.02.13.

Hallgatói jogviszony kiadása az őszi félévre

2017.02.13-tól

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, illetve, ha a hallgató vizsgát tett, de nem szerepel érdemjegy a Neptunban. (2016/2017 őszi félévével kapcsolatban)

(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.)


2017.02.10.

Tárgyfelvétel

előzetes

rangsorolásos

versenyjelentkezés

2016.12.18 – 2017.02.03. 16 óráig

2017.02.03 20 órától 2017.02.09. 16 óráig

2017.02.10. 8 órától 2017.02.18. 16 óráig

Utólagos kurzus felvétel/leadás csak TTK-s tárgyakra vonatkozóan*

(Csak elektronikus kérvényben lehetséges. Kivéve: tanári mesterszakos)

2017.02.24.

Méltányossági kérelmek leadása (2016/2017-es tanév tavaszi félévre vonatkozóan)

4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése)

az első 3 aktív félévben 36 kredit nem teljesítése

esetén a tanulmányok folytatása

7. vizsgalehetőség

(tanári MA és osztatlan tanárszak esetén, 6. vizsgalehetőség)

2017.02.06.

2017.02.06.

 

a 6. (5.) elégtelen vizsga után maximum 1 hét, (amennyiben még az őszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. (6.) vizsgát)
a következő vizsgaidőszakra 2017.02.06.

Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény + orvosi igazolás)

legkésőbb 2017.02.06.

Kérelem beadása költségtérítés/önköltség csökkentésére

2017.02.16.

Kérelem beadása költségtérítés/önköltség részletfizetésére

(Csak elektronikus kérvényben lehetséges. Kivéve: tanári mesterszakos)

2017.02.16.

Költségtérítés/önköltség befizetési határideje

2017.03.15.

Szakdolgozati témabejelentő leadása

2018 januárjában záróvizsgázni szándékozóknak

(Intézet függő, érdeklődjön tanulmányi előadójától)

2017.05.15.

illetve szaktól függően későbbi időpont

Záróvizsgára jelentkezés

a 2016/2017-es tanév tavaszi félévének záróvizsga időszakában záróvizsgázni szándékozóknak

2017.02.28.

Tavaszi szünet

2017.04.12.-2017.04.18.

Eötvös nap (tanítási szünet)

2017.05.11.

Pázmány nap (tanítási szünet)

2017.05.12.

Vizsgaidőszak (2016/2017 tavasz)

legkésőb2017.05.22. - 2017.07.07.

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, illetve, ha a hallgató vizsgát tett, de nem szerepel érdemjegy a Neptunban. (2016/2017 tavaszi félévével kapcsolatban)

(Csak elektronikus kérvényben lehetséges.)

2017.07.14.

Kérelem átsorolás alóli mentességre

(A regisztrált fogyatékkal élő hallgatóknak is szükség esetén be kell nyújtaniuk kérvényt!)

2017.05.15.

Költségtérítéses/önköltséges hallgatók visszasorolás iránti nyilatkozata Neptunban

még nincs információ

Specializáció választása Neptunban

még nincs információ
A Tanulmányi Hivatal nyári zárása 2017.08.01.-2017.08.20.

Méltányossági kérelmek leadása (2017/2018-as tanév őszi félévre vonatkozóan)

4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra felvett tárgy nem teljesítése)

az első 3 aktív félévben 36 kredit nem teljesítése

esetén a tanulmányok folytatása

7. vizsgalehetőség

(tanári MA és osztatlan tanárszak esetén, 6. vizsgalehetőség)

2017.07.14.

2017.07.14.

 

a 6. (5.) elégtelen vizsga után maximum 1 hét, (amennyiben még az őszi vizsgaidőszakra kérvényezi a 7. (6.) vizsgát)
a következő vizsgaidőszakra 2017.07.14.

Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény+orvosi igazolás) 2017.07.14.

Kivételes tanulmányi rend kérelme (2017/2018-as tanév őszi félévére vonatkozóan)

(Erasmus, Ceepus)

2017.05.15.

 

(legkésőbb a kiutazás előtt egy héttel)

* Utólagos kurzus felvétel/leadás csak TTK-s tárgyakra vonatkozóan

Utólagos kurzus leadás: 2017.02.24-ig kizárólag elektronikus kérvényben (kivéve Tanári mesterszakos hallgatók).

Határidőn túl: kurzus leadásra nincs lehetőség.

Utólagos kurzus felvétel: 2017.02.24-ig kizárólag elektronikus kérvényben , (kivéve Tanári mesterszakos hallgatók) maximum 3 tárgy (kivéve, ha a kurzus felvételeket a hallgató önhibáján kívül nem tudta megtenni).

Határidőn túl: a kurzus felvételi kérelmeket alapos indokkal, oktatói engedéllyel, papír alapú kérvényen kell beadni. A határidőn túl engedélyezett kurzus felvételek díja 3.500 Ft/kurzus.

Figyelem! Más kar kezelésében lévő kurzus utólagos felvételére/leadására a kurzust meghirdető kar szabályzata vonatkozik (kérelem leadásának határideje, módja, térítési díja) és a kérelmeket is a kurzust meghirdető karon kell leadni.

** Méltányossági kérelmek leadása:

Méltányossági kérelmet (amennyiben méltányosságot szeretne kérni) abban az esetben is be kell adni, ha:

  • a harmadszori tárgyfelvétellel sem teljesített tárgyat nem kívánja negyedszer felvenni (például alternatív tárgy),

  • a tárgyat nem a következő félévben venné fel,

  • a következő félévre passzív félévet szeretne kérni.

A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen indok alapján kér méltányosságot. A leírt indokot megfelelően igazolni kell, az igazolást a kérelemhez kell csatolni. A kérelem leadási határideje után hiánypótlásra nincs lehetőség.

Felhívom a figyelmüket, hogy a korábban teljesített és elfogadtatott kreditek nem számítanak be sem az első három aktív félévben teljesítendő 36 kreditbe, sem a tanulmányi alapú átsorolás kreditjébe.

Beadott kérvény hiányában a hallgató elbocsátásra kerül.

A kiírt határidő jogvesztő.

Budapest, 2017. január 09.

Török Gabriella
tanulmányi hivatalvezető

 

forrás: to.ttk.elte.hu

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.