2009. május 11.

Emlékezető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. május 11-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Hamow Kamirán Áron, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal; Bereczki László, Hatvani István Gábor, László Dávid, Semperger István, Szenes Áron, Toplak József megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 9:55-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett még további előterjesztés.

Hegedűs Endre terjesztette be az 5vös 5km beszámolót. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Földrajz- és Földtudomány szakterületi koordinátor beszámolója
3. Gólyatábor pályázat
4. Nyúz ösztöndíjak
5. Krakkói cserediák pályázat
6. Mentortábor beszámoló
7. Föld Nap buli beszámoló
8. 5vös 5km beszámoló
9. Egyebek

1. Bejelentések (9:59)

Hermann Gábor elmondta, hogy jól sikerült a LEN, a beszámoló készül.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Választási Bizottság meghosszabbította a választási időszakot.

Juhász Krisztina és Mészáros Csaba megérkezett. (10:02)

2. Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója (10:02)

Mészáros Csaba kiküldte a beszámolóját a képviselő-listára. Elmondta, hogy a beszámolójában leírt mindent, kiegészíteni nem kívánta.

Bodó Máté javasolta, hogy a beszámolóról szóló vita alatt Mészáros Csaba menjen ki az ülésről.

Mészáros Csaba elfogadta a javaslatot, távollétében a választmány vitát folytatott.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

86/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolóját.

3. Gólyatábor pályázat (10:17)

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Hatvani István részére.
A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Toplak József részére.
A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Semperger István részére.
A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott László Dávid részére.
A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Bereczki László részére.
A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

Az választmány az előző ülésen újra kiírta a Biológia-, Környezettan-, Földrajz- és földtudomány alapszakos gólyatábor pályázatot.

Két pályázat érkezett:
XXIV. Geo-Bio Gólyatábor, Bódvarákó, 2009 pályázat, melyet a Tölgy Természetvédelmi Egyesület adott be (kapcsolattartó: László Dávid, Semperger István, Tabajdi Péter), és Geo-Bio Gólyatábor, Bódvarákó pályázat, melyet az Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége adott be (Elnök: Szenes Áron).

Hatvani István ismertette az EBiHal pályázatát. Elmondta, hogy az előző választmányra beadott pályázat nem változott, továbbra is a pályázatban leírtak alapján szeretnék megszervezni a tábort.

László Dávid ismertette a Tölgy Természetvédelmi Egyesület pályázatát. Elmondta, hogy nem változtattak a pályázatukon az előző választmányra beadotthoz képest.

A választmány a pályázók távollétében vitát folytatott a pályázatokról.

Jancsó Tamás titkos szavazást javasolt. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a javaslatot.

6 szavazat érkezett az EBiHal pályázatra, 3 szavazat a Tölgy Természetvédelmi Egyesület pályázatára és 1 érvénytelen.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

87/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen és 3 nem szavazattal, 1 érvénytelen mellett támogatta az Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége által beadott Geo-Bio Gólyatábor, Bódvarákó pályázatot.

Juhász Krisztina és Mészáros Csaba távoztak. (11:10)

4. Nyúz ösztöndíjak (11:10)

Boldizsár Márton terjesztette be a 11., 12., 13. számának és a Kulturális Melléklet 2. számának ösztöndíjait.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

88/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Tétékás Nyúz 11., 12., 13. számának és a Kulturális Melléklet 2. számának ösztöndíjait.

5. Krakkói cserediák pályázat (11:29)

Szenes Áron terjesztette be a pályázatot.
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy a pályázatban szereplő költségek nem elszámolhatóak.

A választmány 9 nem szavazattal, egyhangúan elutasította a pályázatot.

6. Mentortábor beszámoló (11:31)

Bodó Máté számolt be a mentortáborról. A beszámolót kiküldte a képviselőlistára. Elmondta, hogy a tábor sikeresebb volt, mint tavaly.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

89/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Mentortábor beszámolóját.

7. Föld Nap buli beszámoló (11:57)

Tóth Máté terjesztette be a napirendi pontot, a beszámolót kiküldte a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

90/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Föld Nap buli beszámolóját.

8. 5vös 5km beszámoló (11:59)

Hegedűs Endre kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

91/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az 5vös 5km beszámolóját.

9. Egyebek (12:01)

Jancsó Tamás elmondta, hogy HÖOK Közgyűlés lesz a hétvégén.

Dukán András elmondta, hogy szeretnének az utolsó héten rendezni egy Matekos-fizikus évzáró bulit, a szervezés még folyamatban van.

Jancsó Tamás 12:08-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

86/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolóját.

87/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen és 3 nem szavazattal, 1 érvénytelen mellett támogatta az Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége által beadott Geo-Bio Gólyatábor, Bódvarákó pályázatot.

88/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Tétékás Nyúz 11., 12., 13. számának és a Kulturális Melléklet 2. számának ösztöndíjait.

89/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Mentortábor beszámolóját.

90/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Föld Nap buli beszámolóját.

91/2009 (V.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az 5vös 5km beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.