2009. február 24.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. február 24-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Boldizsár Márton, Laszák Nikolett, Nagy Melinda, Ring Péter Dániel tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 17:49-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 10 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további előterjesztések.

Hegedűs Endre terjesztette be a Lágymányosi Focibajnokság pályázatot. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jancsó Tamás terjesztette be a Bevonó tábort. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jancsó Tamás terjesztette be a Kultúrhét pályázatot. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Erasmus Nap beszámoló
3. Külügyi vezetőképző beszámoló
4. Nyúz ösztöndíjak
5. Lágymányosi Focibajnokság pályázat
6. Matekos Teadélután
7. Fogadóórák
8. Biológia-Környezettan felező pályázat
9. Bevonó tábor
10. Kultúrhét pályázat
11. Egyebek

1. Bejelentések (17:55)

Jancsó Tamás bejelentette, hogy ma volt a Dékánválasztást előkészítő Bizottság ülése, melynek ő is a tagja. Elmondta, hogy időn belül egy dékáni pályázat érkezett be, Michaletzky Györgyé. Időn túl érkezett be Papp Gábor pályázata.

Elmondta, hogy március 10-én, kedden 16 órakor a Kitaibel teremben lesz a dékánjelölteket meghallgatói összkari ülés.

Mészáros Csaba elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan a MOL újra meghirdette nemzetközi vetélkedőjét angol nyelven. Kérte a szakterületi koordinátorokat, hogy hirdessék a vetélkedőt. 3 fős csapatok jelentkezhetnek. Jelezte, hogy a földtudományi szakterületről több csapat is indul a vetélkedőn. Jancsó Tamás kérte, hogy küldjön ki egy rövid tájékoztatót a vetélkedőről a képviselő- és mentor-listára.

2. Erasmus Nap beszámoló (18:04)

Ring Péter számolt be a rendezvényről, a beszámolót kiküldte a képviselő-listára. Elmondta, hogy a rendezvény jól sikerült, az általa tartott előadáson körülbelül 40 érdeklődő vett részt. A rendezvény óta nagyobb az érdeklődés az Erasmus pályázatok után.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

20/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Erasmus Nap beszámolóját.

3. Külügyi vezetőképző beszámoló (18:08)

Ring Péter számolt be a vezetőképzőről, a beszámolót kiküldte a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

21/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Külügyi vezetőképző beszámolóját.

4. Nyúz ösztöndíjak (18:10)

Boldizsár Márton kiküldte a számértékeléseket a képviselő-listára, és kérte, hogy a választmány támogassa a Nyúz 37. félévfolyam/11., 12., 13. és 38. félévfolyam/1., 2. számainak ösztöndíjait.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

22/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja a Tétékás Nyúz 37. félévfolyam/11., 12., 13. és 38. félévfolyam/1., 2. számainak ösztöndíjait.

Ferenczi Kinga megérkezett. (18:12)

5. Lágymányosi Focibajnokság pályázat (18:15)

Hegedűs Endre terjesztette be a napirendi pontot, melyben 100000 Ft támogatást kér a rendezvényre.
Jancsó Tamás javasolta (előzetesen megbeszélte a szervezőkkel), hogy a választmány utasítsa el a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

23/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal elutasította a Lágymányosi Focibajnokság pályázatát.

6. Matekos Teadélután (18:25)

Lakó Viktória terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

24/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Matekos Teadélután 2009. tavaszi félévi eseményeit, amennyiben a 2009. tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig elszámolnak a költségekkel.

7. Fogadóórák (18:41)

Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot, melyben kérte a választmány tagjait, hogy döntsenek a tisztségviselők fogadóórájának ügyében.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

25/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja, hogy a tisztségviselőknek hetente két óra fogadóórát kell tartaniuk.

Jancsó Tamás kérte a tisztségviselőket, hogy február 27. péntekig küldjék ki a fogadóóráik időpontjait.

8. Biológia-Környezettan felező pályázat (19:01)

Klincsek Krisztina terjesztette be a pályázatot, melyben a szervezők 26500 Ft támogatást kérnek a rendezvényre. Klincsek Krisztina elmondta, hogy a pályázat kiküldése után az EBiHal elnöke jelezte, hogy 6000 Ft-tal tudják támogatni a plakátok előállítását, így a megpályázott összeget 19600 Ft-tal csökkentik a pályázók.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

26/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 19600 Ft-tal támogatja a Biológia-Környezettan felező pályázatot.

9. Bevonó tábor (19:11)

Jánosi Attila elmondta, hogy az előzetesen megbeszéltek alapján a Bevonó tábor március 27-29-én lesz megtartva.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a rendezvény szervezői Kürtösi Szilvia és Jánosi Attila legyenek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

27/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a 2009 tavaszi félévi Bevonó tábort Kürtösi Szilvia és Jánosi Attila szervezze meg.

10. Kultúrhét pályázat (19:23)

Jancsó Tamás küldte ki a pályázatot, melyben támogatást kérnek a szervezők a rendezvényre.

Hermann Gábor elmondta, hogy a pályázat formailag több helyen is hibás, és a pályázat a kiírt határidőn túl érkezett be, így javasolta, hogy a pályázatot utasítsa el a választmány.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

28/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elutasította a Kultúrhét pályázatot.

11. Egyebek (19:30)

Jancsó Tamás bejelentette, hogy az Alapszabály-módosító ülés következő időpontja: február 27. 13:30.

Elmondta, hogy a következő választmányi ülést március 2. 18:30-ra fogja összehívni.

Jancsó Tamás 19:42-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

20/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Erasmus Nap beszámolóját.

21/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Külügyi vezetőképző beszámolóját.

22/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja a Tétékás Nyúz 37. félévfolyam/11., 12., 13. és 38. félévfolyam/1., 2. számainak ösztöndíjait.

23/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal elutasította a Lágymányosi Focibajnokság pályázatát.

24/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Matekos Teadélután 2009. tavaszi félévi eseményeit, amennyiben a 2009. tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig elszámolnak a költségekkel.

25/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja, hogy a tisztségviselőknek hetente két óra fogadóórát kell tartaniuk.

26/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 19600 Ft-tal támogatja a Biológia-Környezettan felező pályázatot.

27/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a 2009 tavaszi félévi Bevonó tábort Kürtösi Szilvia és Jánosi Attila szervezze meg.

28/2009 (II.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elutasította a Kultúrhét pályázatot.

Az emlékeztetőt aláírásával hitelesítette: Jancsó Tamás elnök, Nagy Melinda jegyzőkönyv-vezető, Laszák Nikolett EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.