2008. december 9.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. december 9-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila,
Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Pauer Eszter, Tóth
Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Kray Zsuzsanna,
Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal; Szenes Áron megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 18:10-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések:

Jancsó Tamás terjesztette be a Hallgatói Zsebnaptárat és a Három Kari
Vezetőképzőt.
A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta
a Hallgatói Zsebnaptárat.

Kürtösi Szilvia megérkezett. (18:17)

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta
a Három Kari Vezetőképzőt.

Bodó Máté terjesztette be a Mentorrendszer tájékoztatót. A választmány 9
igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Ferenczi Kinga visszavonta beterjesztését. (Személyi kérdések)

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
3. Három Kari Vezetőképző
4. Mentorrendszer tájékoztató
5. Hallgatói Zsebnaptár
6. Egyebek

1. Bejelentések (18:18)
Jánosi Attila bejelentette, hogy lezárult a felvételi tájékoztató TTK-s
fejezete. A tájékoztatóban megjelenő információk nem egyeznek a felvételi
szabályzatunkban szereplő tényekkel, az adatokat az Oktatási Hivatal
önhatalmúlag módosította. Ráadásul a módosított anyagokat a kar
jóváhagyása nélkül véglegesítették.
Elmondta, hogy a mesterszakok felvételi jelentkezéseinek leadási
határideje 2009. február 16.

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.
Kürtösi Szilvia távozott. (18:21)

Juhász Krisztina elmondta, hogy a vizsgaidőszak utolsó hetében a Fizika
Intézet szervezésében Téli Iskola lesz, a programot 4 naposra tervezik.
Juhász Krisztina elmondta, hogy a Fizika Intézet angolul szeretné majd
indítani a mesterszakjait. Továbbá elmondta, hogy a rektor részt vett a
legutóbbi intézeti tanácson, ahol ezt a kérdést is tárgyalták.

Kray Zsuzsanna bejelentette, hogy december 12-én Környezettudományi TDK
Konferencia lesz.
Továbbá elmondta, hogy december 16-án a Környezettudományi Centrumban
Össz-oktatói Értekezletet tartanak, amelyen részt vesznek a
környezettudományi szakos képviselők, és meghívta Jancsó Tamást, hogy ő is
vegyen részt az értekezleten.

Jancsó Tamás elmondta, hogy hétvégén volt a HÖOK Ünnepi közgyűlése,
amelyen 9-en vettek részt az Önkormányzat tagjai közül.

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:28)
A Személyi kérdések napirendi pontnál Jánosi Attila megkérdezte a
választmányon résztvevő személyeket, hogy mondjanak véleményt Kohán Balázs
oktatói munkájával kapcsolatban.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a másnapi Kari Tanácson fognak tárgyalni a
legutóbbi küldöttgyűlésen módosított Alapszabályunkról.

3. Három Kari Vezetőképző (18:48)
Jánosi Attila tájékoztatta a választmányon résztvevőket a rendezvény
szervezésének állásáról.
Elmondta, hogy eddig három megbeszélés volt, amelyeken ő is részt vett.
Elmondta, hogy az előző évekkel eltérően az időpont most eltolódik március
első heteire, de ez még nem vált véglegessé. A helyszín valószínűleg
Celldömölk lesz. Az leutazás külön busszal fog történni.
A vezetőképző egy főre jutó költsége körülbelül 15000 Ft lesz.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány támogassa a Három Kari
Vezetőképző szervezését.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

219/2008 (XII.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Három Kari
Vezetőképző megszervezését.

4. Mentorrendszer tájékoztató (19:05)
Bodó Máté elmondta, hogy megkezdődött a következő félévi mentorrendszer
előkészületei, és kérte a tisztségviselőket, hogy az idei év
tapasztalataival segítsék a munkát. Bejelentette, hogy elkezdett utódot
keresni, tavasszal a mentorkoordinátori tisztséget szeretné továbbadni.

5. Hallgatói Zsebnaptár (19:12)
Jancsó Tamás elmondta, hogy megkereste őt Baranyai László egy ajánlattal,
amit ki is küldött a képviselő-listára.
Elmondta, hogy ő támogathatónak találja az ajánlatot, és 1000 példány
megrendelését javasolta.
Pauer Eszter és Hermann Gábor javasolták, hogy ha a választmány támogatja
az ajánlatot, akkor fontos dátumok (szociális támogatás leadási
határideje, rendezvények időpontjai) szerepeljenek a naptárban.
A választmányon résztvevők kérték az elnököt, hogy kérdezzen utána,
mennyivel kerülne többe, ha a fontosabb dátumok szerepelnének a naptárban.

Nagy Melinda javasolta, hogy a választmány halassza a következő
választmányi ülésre a napirendi pont tárgyalását.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

220/2008 (XII.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan a következő választmányi
ülésre halasztotta a Hallgatói Zsebnaptár tárgyalását.

6. Egyebek (19:22)
Jancsó Tamás megkérdezte a választmányon résztvevőket, hogy mikorra hívja
össze a következő választmányt, amelyen a Jutalomkeret pályázatokról is
fognak tárgyalni a választmány tagjai.
A választmányon résztvevők december 19. 14 órában egyeztek meg.

Jánosi Attila megkérdezte Jancsó Tamás elnököt, hogy mikorra tervezi a
következő küldöttgyűlést. Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő
küldöttgyűlést előreláthatólag a következő félév elejére fogja összehívni.

Jancsó Tamás 19:40-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

219/2008 (XII.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Három Kari
Vezetőképző megszervezését.

220/2008 (XII.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan a következő választmányi
ülésre halasztotta a Hallgatói Zsebnaptár tárgyalását.

Az emlékeztetőt aláírásával hitelesítette: Jancsó Tamás elnök, Nagy
Melinda jegyzőkönyvvezető, Laszák Nikolett EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.