Választási Bizottság-2013

Választási Bizottság - 2013

Feladatuk az ELTE TTK HÖK képviselő választásának lebonyolítása.
A Választási Bizottság tagjait az Önkormányzat tagjai közül választja a Küldöttgyűlés vagy a Választmány. Az Önkormányzat tagja minden olyan hallgató, akinek alapkara az ELTE TTK, vagy akik a Karon minor szak­irányon vagy tanári modulon tanulnak és az Egyetemen hallgatói jogviszo­nyuk van.

A Bizottság tagja nem jelentkez­het képviselőnek a következő válasz­tási ciklusra (tanévre), erről nyilatkozatot tesznek,illetve titoktartási kötelezettséget is válllalnak a személyes adatok kezeléséről.

A Bizottság írja ki a képviselővá­lasztást, mely jelöltállítási és szavazá­si időszakból áll. A kiírást meg kell jelentetni az Önkormányzat lapjában, a Tétékás Nyúzban, illetve a ttkhok.elte. hu honlapon.
A jelöltállítási időszak (min.10 oktatási nap) után a beérke­zett jelentkezési űrlapokat a Bizottság összesíti, és ezek alapján elkészíti a sza­vazólapokat, melyeken szerepelnek a jelöltek, fényképükkel és szakjukkal.
A szavazá­si időszaknak min. 7 max. 14 oktatási napon át kell tartania. A választás érvé­nyes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak leg­alább 25 százaléka igazoltan részt vett.
A Bizottság működését az Alapszabály 42-47 § és Választási Bizottság ügyrendje határozza meg.

A Választási Bizottság elnököt választ tagjai közül,akinek a feladata a Bizottság munkájának kooordinálása.

A Bizottság tagjai bonyolítják le a választás operatív részét is, ők adják az urnáknál a szavazólapot, és ők figyelik, hogy ne történjen visszaélés. Miután véget ért a szavazási időszak, a Bizottság összeszámolja és összesíti a leadott szavazatokat, majd kihirdeti az eredményt.

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

VB Tagok:

Választási Bizottság elnöke: Költő Enikő ( Biológia BSc)

 •     Apró Alexa – környezettan BSc
 •     Balogh Dániel - kémia BSc
 •     Camara-Bereczki Ferenc Miklós – földrajz BSc
 •     Dukán András Ferenc – matematika MA
 •     Gémes János – biológia BSc
 •     Gyüre Zsolt – biológia BSc
 •     Král Adrienn – biológia BSc
 •     Németh László – biológia BSc
 •     Prikoszovich Mihály – matematika BSc
 •     Szalai János – biológia BSc
 •     Tóth Zsolt- fizika BSc
 •     Varga Éva – biológia BSc
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.