matematika

Az ELTE TTK HÖK pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint a matematika szakterület szakjaira, illetve matematika tanár szakokra 2013-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására.

A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak operatív szervezésével a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.
Pályázhatnak a HÖK tagjai vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.
Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a társadalmi szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, az operatív főszervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);
  • a pályázó által tervezett szolgáltatásokat, programokat, azok ütemezésével;
  • a rendezvény (Gólyatábor) költségtervét, megjelölve a támogatás felhasználásának módját. A pályázó előre vállalja:
  • a rendezvényről készült információs anyagok (meghívó, plakátok, szórólapok, kiadványok) készítését és közzétételét az interneten, valamint amennyiben a kar engedélyezi, úgy szóróanyagok elkészítését, és időben ;
  • a regisztráció lebonyolítását;
  • a szállás és a helyszín biztonságát, tisztaságát és berendezését;
  • az események dokumentálását, későbbi közzétételét;
  • a HÖK mentorrendszerével történő együttműködést a HÖK 2012. évi mentorkoncepciója szerint.

A pályázat benyújtásának határideje papírosan:

2013. február. 22., 16:30; elektronikusan: április 6., 23:59.

"Kedves Hallgató!

Most ismét jelölheted volt középiskolai kémia, fizika vagy matematika tanárodat a MOL - MesterM - díjra, mellyel megköszönheted neki, hogy munkájával, személyiségével megszerettette veled a kémia, fizika, illetve matematika tantárgyakat, továbbá hogy szakmai felkészítéseden túl hozzásegített a műszaki/mérnöki/természettudományi pálya választásához.

Azon tanárok kapnak anyagi illetve erkölcsi elismerést, akik a tehetséggondozás mellett elismerten sokat tesznek diákjaik mentorálásáért, a pályaválasztásban való segítségért.

Mindössze annyit kell tenned, hogy jelölöd Őt a http://mesterm.mol.hu oldalon található linken 2012. május 1-jéig.

Szakmai zsűri értékeli a beérkezett jelöléseket, az ünnepélyes díjátadóra pedig a Pedagógusnap környékén kerül sor, ahol személyesen adhatod át tanárodnak az elismerést.

Neked pedig mi köszönjük meg: ha a jelölés mellett a kapcsolódó kvízünkben is részt veszel, értékes e-book olvasót nyerhetsz.

Mindannyiunknak szüksége van jó tanárokra, köszönjük meg együtt sokéves nevelő munkájukat!(...)"

a MOL MesterM-díj Csapata

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.