Kar Kiváló Hallgatója Oklevél

Szóljatok oktatótoknak, témavezetőtöknek, hogy jelöljön az Oklevélre!

Kar Kiváló Hallgatója Oklevél annak a hallgatónak adományozható, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • alapképzésben, mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki az ELTE Természettudományi Karán aktív hallgatói jogviszonnyal és a Karon már legalább két lezárt aktív félévvel rendelkezik (mesterképzési szakon beleértve a korábban az ELTE Természettudományi Karán végzett alapszakos féléveket is),
  • a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévben külön-külön legalább 4,00 (a két utolsó aktív félév kiválasztásánál az Erasmus ösztöndíjjal külföldön teljesített félévet ki kell hagyni),
  • ugyanezen két aktív félévben a teljesített kreditek száma legalább 40,
  • szakmai és közéleti tevékenységét az Egyetemen, vagy az Egyetem képviseletében, az Egyetem jó hírnevének szolgálatában végzi.

Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozására javaslatot – az ELTE Természettudományi Kar bármely oktatójának kezdeményezésére – az adott hallgató szakját/szakjait gondozó intézet, vagy centrum tehet, a hallgató tanulmányi eredményének, a tudományos (pl. TDK, OTDK) és versenyeredményeinek, publikációinak, egyéb szakmai és szakmai közéleti tevékenységének, oktatási tevékenységének, valamint közéleti tevékenységének figyelembevételével.

A javaslatokat formanyomtatványon kell benyújtani, a 2016/17-es tanév tavaszi félévében 2017. április 10-ig a Tanulmányi és Oktatási Bizottságnak. A javaslatokról a Tanulmányi és Oktatási Bizottság egyszerű többséggel nyílt szavazáson határoz, bármely tag indítványára azonban titkos szavazást kell tartani.

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél adományozásáról a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a Kari Tanács dönt.

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevelet a kar dékánja írja alá és az Eötvös-napi ünnepség keretében adja át.

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél legfeljebb 30 személynek adományozható, az alábbi megbontás szerint:

Biológia Intézet 8 fő
Fizika Intézet 4 fő
Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajz Központ  4 fő
Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ 4 fő
Kémia Intézet 4 fő
Matematika Intézet 5 fő
Környezettudományi Centrum 1 fő

A Kar Kiváló Hallgatója Oklevél (korábban Kar Kiváló Hallgatója cím) egy hallgatónak az ELTE Természettudományi Karon lévő jogviszonya során (ideértve az alap- a mester- és az osztatlan szakos képzéseket is) legfeljebb egy alkalommal adományozható.

2017. március 16.

forrás: http://to.ttk.elte.hu

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.