Választási Bizottság tagjai 2015

A Választási Bizottság feladata az ELTE TTK HÖK képviselő választásának lebonyolítása.

A Választási Bizottság tagjait az Önkormányzat tagjai közül választja a Küldöttgyűlés.

A Bizottság tagja nem jelentkez­het képviselőnek a következő válasz­tási ciklusra (tanévre), erről nyilatkozatot tesznek,illetve titoktartási kötelezettséget is vállalnak a személyes adatok kezeléséről.

A Bizottság írja ki a képviselővá­lasztást, mely jelöltállítási és szavazá­si időszakból áll. A kiírást meg kell jelentetni az Önkormányzat lapjában, a Tétékás Nyúzban, illetve a ttkhok.elte. hu honlapon.
A jelöltállítási időszak (min.10 oktatási nap) után a beérke­zett jelentkezési űrlapokat a Bizottság összesíti, és ezek alapján elkészíti a sza­vazófelületet, melyeken szerepelnek a jelöltek, fényképükkel és szakjukkal.
A szavazá­si időszaknak min. 7 max. 14 oktatási napon át kell tartania. A választás érvé­nyes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak leg­alább 25 százaléka igazoltan részt vett.

A Bizottság működését az Alapszabály 42-47 § és Választási Bizottság ügyrendje határozza meg.

A Választási Bizottság elnököt választ tagjai közül,akinek a feladata a Bizottság munkájának kooordinálása.

A Bizottság tagjai bonyolítják le a választás operatív részét is, ők csinálják meg az online szavazófelületet a NEPTUN-ban, amely az eredményeket is összesíti, melyet a Választási Bizottság a Képviselőválasztás idejének lejárta után legkésőbb három nappal közzé is tesz.

Választási Bizottság elnöke:Székely Gellért

A Választási Bizottság tagjai:

Gere Kálmán
Máthé Ágnes

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.