Szociális támogatások

Két pályázat is elérhető a hallgatók számára, egymást nem zárják ki!

Szociális kiegészítő támogatás erasmus részképzésre kiutazó ösztöndíjas hallgatók számára

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2016/2017-es tanévben Erasmus+ tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni/elnyertek. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát minden részképzésre pályázó hallgató adhat be kiegészítő igényt. A megpályázható összeg az Erasmus+ ösztöndíjon felül havi 100 euró kiegészítő támogatást jelent a nyertes hallgatóknak. A kiegészítő támogatást csak akkor kapják meg a hallgatók, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázták, és elnyerték, kiutaztak, továbbá teljesítik külföldi tanulmányi kötelezettségüket, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást.

A pályázati határidő (a 2016/2017-es tanévi – őszi és tavaszi félévi – kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje):

    2016. május 25.

A pályázatok beadásának módja:

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott igénylőlapon lehet benyújtani:

    1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény Erasmus+ koordinátorához (Szontágh Anikó, ELTE RK Nemzetközi Iroda, Erasmus+ Osztály 1056 Budapest, Szerb utca 21–23.), valamint
    1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az erasmus@elte.hu e-mail címre is el kell küldeni. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: Vezetéknév_Keresztnév_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_ELTE_1516 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1617)

 

http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#szockieg

 

EHÖK szociális kiegészítő pályázat
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden év szeptemberében ír ki szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot az Erasmus programban részt vevő hallgatók számára. Az elmúlt tanévekben a szociális helyzetre és rászorultságra való tekintettel egyszeri, vissza nem térítendő támogatást adtak a hallgatóknak. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága pályázatot ír ki Erasmus kiegészítő támogatás elnyerésére.
Pályázhatnak az ELTE hallgatói, akik a tanév bármely félévére ERASMUS státuszt (ösztöndíjas vagy label) kaptak részképzésre vagy szakmai gyakorlatra. A pályázat célja a szociálisan rászoruló hallgatók kiutazásának támogatása egyszeri összeggel.

 

A nyertes pályázók kötelességei:
A külföldön teljesítendő kreditszám félévente átlagosan minimum 20 ECTS, az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt adott esetben az intézeti/tanszéki felhívásban közzétették. Ha a nyertes pályázó a fenti kötelezettségnek nem tud eleget tenni, arányos visszafizetésre kötelezhető.
A hazaérkezést követő legkésőbb 14 napon belül a nyertes pályázó köteles beszámolót készíteni objektív és szubjektív élményeiről, illetve tapasztalatairól. Az irányított kérdések alapján elkészített beszámolót az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság tájékoztató és promóciós célokkal a rendelkezésre álló internetes felületeken közzéteszi.
A csatolandó dokumentumok, illetve a pontrendszer az ELTE EHÖK oldalán érhető el:http://ehok.elte.hu/erasmus-kieg-tamogatas-2015-2016

 

Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő hallgatók számára a következő pályázat is nyitott
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közös pályázatot hirdet fogyatékossággal élő, vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók számára. Azok a tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik látássérültek, mozgássérültek, hallássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, vagy cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, vagy tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.
A pályázatban a fogyatékosság vagy a tartós betegség miatt felmerülő valós költségekre lehet támogatást igényelni. A pályázathoz csatolni kell egy 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót. A támogatás összegét a kórtörténet és a felmerülő költségek alapján állapítja majd meg egy független orvosszakértői bizottság. A támogatási összeg felhasználását számlákkal kell majd igazolni.
A kiegészítő támogatás összegét a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönti el az orvosszakértői javaslat alapján. A támogatás felhasználásáról a számlák mellett írásos beszámolót is be kell nyújtani; ehhez mintákat itt olvashat:
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=723
A pályázati felhívás és adatlap a következő oldalon érhető el: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#fogy

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.