Rektori ellenőrzés 2014

2014. január 28-tól - 2014. április 30-ig terjedő időszakban az ELTE Rektori Ellenőrzési Önálló Osztálya rendszerellenőrzést végzett.

Az ellenőrzés tárgya: ,,a kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom), illetve a sport és kulturális ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlata"

Az ellenőrzés célja: kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom), illetve a sport és kulturális ösztöndíjak odaítélésének, felhasználásának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlata megfelelő-e, az ösztöndíjak indokoltsága és nagyságrendje dokumentumokkal alátámasztott és igazolt-e.

Az ellenőrzést végzi: Izsáki Zsolt osztályvezető.

Tájékoztatom, hogy a belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Az ellenőrzés formája: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés. (2014.04.08.)

Az ellenőrizendő időszak: 2009. 01. 01. - 2013. 12. 31.

Az ellenőrzés módszerei:

  • dokumentum ellenőrzés (nyilvántartások, jegyzőkönyvek, szerződések, stb.)
  • dokumentum vizsgálat (szemrevételezés, tételes vizsgálat)
  • információk gyűjtése (felvilágosítás, (teljességi) nyilatkozat, visszaigazolás)
  • helyszíni vagy szükség esetén közös jegyzőkönyv
  • számszaki felülvizsgálat
  • egyéb, az eljárás során indokoltan szükségessé váló módszer.

A belső ellenőrzés lefolytatására az ELTE Rektorának soron kívüli elrendelése alapján kerül sor. Az ellenőrzés során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre - és az ELTE Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.

A nyitó megbeszélésre előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, melyhez időpontot biztosítani szíveskedjen. Kérem, hogy a konkrét időpontot e-mailben részemre - lehetőség szerint mielőbb, de legkésőbb 2014.02.29-ig - megküldeni szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy az alábbi dokumentumokat a nyitó megbeszélésen szíveskedjen az ellenőrzés részére átadni:

  • a 2009 - 2013 vizsgált időszakra vonatkozóan a kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom), illetve a sport és kulturális ösztöndíjak utalási, kifizetési listái;
  • részletes nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom), illetve a sport és kulturális ösztöndíjak odaítélésének, felhasználásának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlata az Ön által vezetett hallgatói önkormányzatnál milyen rendszerben történik;
  • az ösztöndíjak indokoltságát és nagyságrendjét alátámasztó dokumentumokat, pályázati anyagokat.

 

A helyszíni ellenőrzésről: 

Miután az utalási listákat megküldük, azt főosztályvezető úr átnézte, és a kiugróan magas összegeket, illetve egy-két tisztségviselő ösztöndíját kiválasztotta. Átlagosan évenként és ösztöndíjanként 9-12 darab (azaz évente nagyjából 20) ilyen utalást választott ki, melyeknek a pályázati anyagát ellenőrizte a Déli Hallgatói irodában, és a döntésekről készített jegyzőkönyveket. 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.