Pályázati kiírás elnöki tisztségre 2024

Pályázati kiírás elnöki tisztségre

ELTE TTK HÖK

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban. Önkormányzat) Választási bizottsága pályázatot ír ki az Önkormányzat elnöki tisztségének jelöltállítására a 2024–2025-ös önkormányzati ciklusra vonatkozóan.

Pályázat célja:
Az Önkormányzat elnöki tisztségének betöltése.

Pályázók köre:
Az Önkormányzat Alapszabályának 2. §-ában meghatározott – aktív státuszú – hallgatók.

„Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott hallgatók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat.”

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

 • nevét;
 • Neptun kódját;
 • elektronikus levélcímét;
 • Caesar/student-azonosítóját;
 • képzési formáját;
 • szakját és szakirányát;
 • tanulmányainak kezdetét;
 • papíralapú nyilatkozatát a jelölés vállalásáról;
 • terveit az Önkormányzat érdekképviseleti fejlődésére vonatkozóan, minimum 5 000 karakterben;
 • elnökhelyettes-jelöltje nevét;
 • elnökhelyettes-jelöltje Neptun kódját;
 • elnökhelyettes-jelöltje elektronikus levélcímét;
 • elnökhelyettes-jelöltje Caesar-azonosítóját;
 • elnökhelyettes-jelöltje képzési formáját;
 • elnökhelyettes-jelöltje szakját és szakirányát;
 • elnökhelyettes-jelöltje tanulmányai kezdetét;
 • elnökhelyettes-jelöltje papíralapú nyilatkozatát a jelölés vállalásáról.

Az Önkormányzat Alapszabályának 63. § (2) bekezdése szerint „Az elnökválasztás során valamennyi elnökjelölt pályázatának mellékletként tartalmaznia kell a következő ciklusra vonatkozó tisztségviselői pályázatok kiírásait. Amennyiben az elnökválasztás eredményes, úgy a megválasztott elnökjelölthöz tartozó pályázatokat a Választási bizottság az elnökválasztás eredményének kihirdetésével ki kell írnia.”

A pályázat leadásának módja:
A pályázatot elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http.//ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora).

Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályázatot elektronikus levélben kell eljuttatni a Választási bizottság elnökének (vbelnok (at) ttkhok.elte.hu).

A pályázat elfogadásának feltétele a – képviselőjelölteknek is kitöltendő – nyilatkozat, illetve 56 (azaz ötvenhat) szavazásra jogosult hallgató ajánlását igazoló írásos dokumentum (ajánlóív) leadása az UniPoll felületén, illetve a Nyilatkozat postai úton való, vagy elektronikusan történő leadása.

Az ehhez való hitelesített ajánlóív a Választási bizottságtól elektronikus levélben igényelhető
(vbelnok(at)ttkhok.elte.hu)!

Jelöltállítási időszak: 2024.03.11. 00:00 - 2024.03.22. 23:59
Nyilatkozat leadási határideje: 2024.03.11. 00:00 - 2024.03.22. 23:59
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2024.03.25.
Bemutatkozási időszak: 2024.03.26. - 2024.04.07.
Szavazási időszak: 2024.04.08. 00:00 - 2024.04.21. 23:59
Eredményhirdetés: 2024.04.23.

A szavazás a Neptun Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

Az elnökválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított három munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző bizottság elnökének és az Önkormányzat székhelyére címezve (ELTE TTK HÖK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A. Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ a vbelnok(at)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2024. február 25.
Választási bizottság
ELTE TTK HÖK

Kiegészítés: 

A Választási bizottság 03.19-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

(10)/2024 (III. 19.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK Választási bizottsága 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy az elnöki pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat, illetve az 56 (azaz ötvenhat) szavazásra jogosult hallgató ajánlását igazoló írásos dokumentum (ajánlóív) a pályázati kiírásban foglaltak mellett személyesen is leadható az Önkormányzat Északi Hallgatói Irodájában.

Budapest, 2024. március 20.
Választási bizottság
ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.