Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. június 14-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, László Dávid, Sik Zsuzsanna Brigitta és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Árendás Ákos Tuzson és Ivancsó Veronika, Jancsó Tamás, Kiss Boglárka és Tóth Máté tanácskozási joggal.

A Választmány 6 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 16:03 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Hermann Gábor javasolta, hogy a Rendezvények napirendi pontot a Választmány vegye előre. Egyéb napirendi pont és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.

A kialakult napirend:

1. Bejelentések
2. Rendezvények
3. Pályázatok
4. Jutalomkeret
5. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
6. Kari Tanács anyagainak tárgyalás
7. Rendezvények
8. Egyebek

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

101/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a helyszínében sorrendjében módosított napirendet.

1. Bejelentések (16:04)

Hermann Gábor bejelentette, hogy a mai napon kiküldi a levelező listára lemondását. Dukán András Ferenc kérdésére elmondta, hogy aznapi hatállyal fog a Küldöttgyűlésen lemondani és utódjelöltje is van.

László Dávid bejelentette, hogy ő is le fog mondani. Utódját folyamatosan kereste és van is utódjelöltje, aki jelen lesz a Küldöttgyűlésen.

Dukán András Ferenc Kiss Boglárkának tanácskozási jogot javasolt. A tanácskozási jogot a Választmány egyhangúlag megszavazta.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

102/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag tanácskozási jogot adott Kiss Boglárkának.

16:07. Árendás Ákos Tuzson megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc kérésére Kiss Boglárka bemutatkozott. Árendás Ákos Tuzson kérdésére László Dávid és Kiss Boglárka elmondta, hogy Kiss Boglárka be fog adni pályázatot környezettudományi szakterületi koordinátor tisztségre.

16:08. Tóth Máté megérkezett az ülésre.

Tóth Máté elmondta, hogy Kémia Intézeti Tanácson vett részt, ahol szó volt a Gyógyszerkutató mesterszakról. Tóth Máté ismertetette a Választmánnyal a két felmerült koncepciót.
Dukán András Ferenc, Hermann Gábor és Sik Zsuzsanna Brigitta kérdésére Tóth Máté válaszolt. Tóth Máté elmondta továbbá, hogy a szakra igény van, amit neves gyógyszertárak is jeleztek.
Árendás Péter az intézet szavazati arányairól kérdezett.

16:17. Tóth Máté távozott az ülésről.

Sik Zsuzsanna Brigitta beszámolt a múlt heti Biológia Intézeti Tanácsról. Tanszékvezetői pályázatra Márialigeti tanár úrtól érkezett be pályázat és az intézet meg is szavazta 4 évre. Ezen kívül intézetvezetői pályázatot is ki fog írni a Biológia Intézet.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Hallgatói Hálózat plakátjai lekerültek. Az esetet, hogy nevével visszaélés történt, jelentette a dékán úrnak. Dukán András Ferenc első reakciójában gondolta, hogy egy infólevélben tájékozatja a hallgatókat a történtekről, de többekkel beszélt, meggondolta magát és más jogi lépést sem szándékozik tenni.
Sik Zsuzsanna Brigitta és Váry Zsolt felmerült kérdéseire Dukán András Ferenc válaszolt.

16:26. Ferdinandy Bence megérkezett az ülésre.

2. Rendezvények (16:27)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy érkeztek be hozzá tervek rendezvényekre és egy rendezvénynaptár tervezésébe szeretne fogni.
Hermann Gábor elmondta, hogy a többi kar rendezvényeivel össze szokta hangolni a TTK-s bulikat, így rendezvénynaptárt nem tudunk anélkül készíteni, hogy ne igazodjunk más karokhoz a nagy bulik ütközésének elkerülése végett.

Árendás Ákos Tuzson a közös bulikról kérdezett.

Hermann Gábor bejelentette, hogy előre láthatólag október 14-én lesz a Gólyabál, május 9-10-11 alatt a LEN, december 8-án a Mikulás buli és november 10-én a Nedves Est.
Ferdinandy Bence kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy valószínűleg közbeszerzés nélkül is meg lehet szervezni ezen bulikat.

16:33. Hermann Gábor távozott az ülésről.

László Dávid a Nyitó buliról beszélt. Idén nem lesz hajó tervei szerint, de kari nyitó bulit szeretnének a regisztrációs utáni héten a KCSSK-ban, aminek ott fix helye van. Ez szeptember 15-ére fog valószínűleg esni.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Tortúra szervezők megkeresték. Október 8-án, szombaton szeretnék tartani és 50.000-75.000 forintot szeretnének majd rá kérni.

Dukán András Ferenc a pályázásokról, pályázatokról, aláírandókról tájékoztatta a Választmányt és véleményt kért. Ferdinandy Bence hozzászólt.
Árendás Ákos Tuzson és Ferdinandy Bence kérdésére Dukán András Ferenc válaszában a keretátadásokról beszélt. László Dávid elmondta véleményét a hallottakról.
Dukán András Ferenc ismertette határozati javaslatát.

16:42. Árendás Ákos Tuzson távozott az ülésről.

Az ELTE TTK HÖK kereteiről és a LEN támogatásáról László Dávid, Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc folytatott beszélgetést.

16:44. Árendás Ákos Tuzson visszatért az ülésre.

Dukán András Ferenc a LEN-nel kapcsolatos számlák kiegyenlítéséről és az OMSZ-szel kapcsolatos számlákról javasolt határozatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

103/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt a határozati javaslatot miszerint: a TTK HÖK Választmánya felhatalmazza Dukán András Ferencet a TTK HÖK elnökét, hogy a LEN, illetve az OMSZ számláit kiegyenlítse. Az elszámolást a többi részönkormányzattal és az EHÖK-kel megbeszélje és erről a Választmányt utólag tájékoztassa.

Dukán András Ferenc kérte, hogy szakterületenként ismertessék a delegáltak, milyen bulikat szeretnének 2011. december 31-ig szervezni.

Sik Zsuzsanna Brigitta a matematika szakterülettel szeretne majd együtt szervezni bulit, amiről már a Matematika Szakterületi koordinátorral beszélt is. Sik Zsuzsanna Brigitta elmondta, hogy a Gólyaavatót október 6-a körülre tervezi.

Ferdinandy Bence arról kérdezett, hogy mindenképpen meg kell-e szervezni-e egy bulit, ha az most itt elhangzik. Dukán András Ferenc a támogatásokról beszélt.
Ferdinandy Bence bejelentette, hogy szeptember 22-én, október 20-án és november 17-én fizikus bulit szeretnének szervezni és december 8-án lenne a Fizikus Mikulás buli. Felhívta a figyelmet arra, hogy várhatóan nem lesz minden buli megrendezve. Elmondta, hogy szeptember 15-én lesz a SKÜ-re, amire nem kérnek majd támogatást.

Váry Zsolt bejelentette, hogy időpontot nehéz mondani, mert van olyan verseny, ami 3 napos és a tanárok is szervezik. Valószínűleg szerdánként lennének a bulik. Megemlítette a Geomikulást, Bódvarákó After Partyt, Földes-Kémiás Halloweent és a Gólyaavatót.

16:55. Jancsó Tamás megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc kérésére Jancsó Tamás elmondta, hogy a lehető legnagyobb pontossággal határozza meg a betervezett bulikat a TTK HÖK és a pénzügyi támogatásra is kért egy inkább felülről becsült összeget.

Ferdinandy Bence kérdésére Jancsó Tamás válaszolt.

Dukán András Ferenc ismertette a kémia szakterület buli terveit, amit Emődi Flóra korábban ímélben küldött el neki. Fúzió szeptember 7-8. körül lenne, Halloween pedig október 27-én vagy november 10-én, más rendezvénnyel való ütközés esetén.

László Dávid ismertette a terveit: Gólyaavató október 6-a és szakos buli november 10-e, amiről még nincs eldöntve, hogy több szakterülettel vagy egymagában a Környezettan szakterület szervezi.

Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy szeretné, ha a Kocsmatúrának egy szórakozóhelyen lenne vége. Ezen kívül lenne még Gólyaavató a Bárczival szeptember 20-a körül, Kultúr Teaest, Teadálután, Matek-X buli a Nedves Est és Gólyabál közötti időszakban (november 10 körül), novemberben egy másik matekos buli, Matekos Mikulás buli és egy Környtan-Matek bulit is el tud képzelni, amihez László Dávid is hozzászólt támogató jelleggel.

László Dávid az időpontok ütközésére hívta fel a Választmány figyelmét. Sik Zsuzsanna Brigitta, Váry Zsolt és Dukán András Ferenc hozzászóltak az időpontokhoz és ütközésekhez.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a rendezvény naptárt mindenképpen el kellene készíteni, legfeljebb később kisebb eltérések beleférhetnek.

A pénteki bulikról Ferdinandy Bence, Sik Zsuzsanna Brigitta, László Dávid és Jancsó Tamás folytattak beszélgetést.

Sik Zsuzsanna Brigitta, Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc a google kalendáriumról beszélgettek.

17:15. Jancsó Tamás távozott az ülésről.

3. Pályázatok (17:15)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy nem tud beérkezett, elbírálandó pályázatról.

Árendás Péter jelezte, hogy a júniusi utalással öszöndíjat nem kapott tisztségviselők ösztöndíjáról szeretne beszélni.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a passzív hallgatók nem fognak tudni júliusi utalással jutalmat, ösztöndíjat kapni. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Szenátuson vagy születik módosítás ennek kacsán, akkor esetleg elhalasztással, augusztusi utalással fogják megkapni jutalmukat az érintett hallgatók, de esetlegesen más megoldást is el tud képzelni.

17:17. Jancsó Tamás visszatért az ülésre.

Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc a Szenátusról beszélgettek.

László Dávid a keretekről, az esetleges hasznosabb ügyekről kérdezett. Dukán András Ferenc válaszolt a kérdésre.

A Választmány egyhangúlag szimpatizált azzal a gondolattal, hogy mindenképpen kerüljen valamilyen az elnök által megtalált módon jutalmazásra a kérdéses tisztségviselők.

4. Jutalomkeret (17:25)

a, Első mentorkirándulás (17:26)
Sik Zsuzsanna Brigitta Androvics László jutalmáról kérdezett. Adorján Gábor javasolta, hogy hívja fel valaki Kard Annát, a pályázat benyújtóját. László Dávid javasolta, hogy Semperger István ne szerepeljen a pályázatban, mert nem hallgató.
Dukán András Ferenc felhívta Kard Annát, aki szerint Semperger István passzív hallgató, illetve Kard Anna elmondta, hogy Androvics László azért szerepel több jutalommal, mert többet dolgozott.
Dukán András Ferenc javasolta, hogy Semperger István ne szerepeljen a pályázatban.

Váry Zsolt a júliusi utalásról kérdezett és a következő Választmány időpontjáról. László Dávid a jutalom pályázatok leadásáról, ezek határidejéről és a Választmány időpontjáról beszélt. Az elhangzottakhoz Váry Zsolt, Ferdinandy Bence és Sik Zsuzsanna Brigitta is hozzászólt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

104/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Első mentorkirándulás jutalomkeret pályázatot 25.000 forinttal.

b, Második mentorkirándulás (17:34)
Ferdinandy Bence elmondta, hogy 24.500 forintról szól a pályázat.

Árendás Ákos Tuzson megkérdezte, hogy Dukán András Ferenc miért nem szerepel a pályázatban. Dukán András Ferenc elmondta, hogy mivel ő az utalványozó, nem szeretne szerepelni semmilyen jutalomkeret pályázatban.

Árendás Ákos Tuzson és Dukán András Ferenc a pályázatokról és a benne szereplő hallgatókról folytattak beszélgetést.

Árendás Ákos Tuzson az utazási költségek fedezéséről kérdezett.

László Dávid a következetességről beszélt és javasolta, hogy a tisztségviselők ne szerepeljenek a pályázatban. Váry Zsolt a Bárczis tisztségviselők támogatásáról kérdezett. László Dávid, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc és Árendás Péter vitát folytattak a felmerült kérdésről.

A Választmány egyhangúlag szimpatizált azzal a gondolattal, hogy az Első mentorkirándulás kapcsán felmerült adminisztrációs hiba a jegyzőkönyvben legyen kijavítva.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy Szabó Judit és Tischler Orsolya ne szerepeljen a pályázatban.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

105/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Második mentorkirándulás jutalomkeret pályázatot 20.500 forinttal.

c, Mentorteszt felügyelet (17:45)
Sik Zsuzsanna Brigitta jelezte, hogy ő passzív hallgató és így ne szerepeljen a pályázatban.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

106/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Mentorteszt felügyelet jutalomkeret pályázatot 12.500 forinttal.

d, A TTK HÖK delegáltjainak Kari Tanácson (17:47)
Dukán András Ferenc jelezte, hogy nem szeretne szerepelni a pályázatban.

Adorján Gábor kérte, hogy a pályázatra javasoljon a Választmány egy összeget, mert a pályázatban csak százalékok szerepelnek.

Árendás Péter jelezte, hogy nem szeretné, ha szerepelne a pályázatban. Dukán András Ferenc javasolta, hogy Tischler Orsolya se szerepeljen a pályázatban.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy ülésenként 1.200 forint jutalom járjon a hallgatóknak.

László Dávid kérdésére Dukán András Ferenc és Ferdinandy Bence beszámolt arról, mi a Kari Tanácson a hallgatók feladata.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

107/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított A TTK HÖK delegáltjainak Kari Tanácson jutalomkeret pályázatot 34.800 forinttal.

e, A 2010-11-es tanév 2. félévének múzeumi rendezvényein segítő diákok jutalmazása (17:51)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy körülbelül 400 forintos órabérrel van számolva a pályázat.

Ivancsó Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy érkezett a pályázathoz komment a honlapon, ami a kiosztott anyagokban is szerepel.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy 139.000 forintról szól a pályázat és Tischler Orsolya javasolta a pályázat elutasítását. Dukán András Ferenc elmondta, hogy több hasonló jellegű pályázatot is támogatott már ebben a félévben az ELTE TTK HÖK. László Dávid hozzászólt az elhangzottakhoz.

17:54. Árendás Ákos Tuzson távozott az ülésről.

Ferdinandy Bence kérésére Ivancsó Veronika kikereste, hogy a CERN pályázatot 30.000 forinttal támogatta az ELTE TTK HÖK.
László Dávid arról beszélt, hogy ha az elvvel egyetért a TTK HÖK, akkor a 400 forintos órabéren ne csökkentsen a Választmány. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a CERN-re sem járt 400 forintos órabér. A felmerült kérdésekről további vitát folytatott Dukán András Ferenc, László Dávid és Sik Zsuzsanna Brigitta.

László Dávid javasolta, hogy 139.000 forinttal támogassa a TTK HÖK a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

108/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett támogatta a 2010-11-es tanév 2. félévének múzeumi rendezvényein segítő diákok jutalmazása jutalomkeret pályázatot 139.000 forinttal.

f, Dürer matematika és fizika verseny - javított verzió (17:59)
Ferdinandy Bence elmondta, hogy formailag kijavította a pályázatot, amely 145.500 forintról szól.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

109/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Dürer matematika és fizika verseny - javított verzió jutalmazása jutalomkeret pályázatot 145.500 forinttal.

5. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása (18:00)

Dukán András Ferenc kérdésére sem jelezte senki, hogy tudna egyéb napirendi pontról, amit tárgyalni kell majd a Küldöttgyűlésen.

Személyi kérdések:
Dukán András Ferenc kérdezte, hogy az Ellenőrző Bizottságban milyen változások lesznek. Adorján Gábor elmondta, hogy Pálfy Gyula még nem adta be lemondását. Dukán András Ferenc kérte, hogy Adorján Gábor beszéljen Varga Sándorral, hogy nem lehet egyszerre képviselő és ellenőrző bizottsági tag.

Adorján Gábor Váry Zsoltot kérdezte, hogy Bajnai Dávid érdeklődött-e az Ellenőrző Bizottság iránt.

Mentorrendszer:
Dukán András Ferenc elmondta, hogy határozati javaslatot fog tenni, melyben a mentorok száma kihúzásra fog kerülni. A tervezett mentorszám helyett a Szakterületi koordinátor és a Mentorkoordinátor, vita esetén az elnököt bevonva fogják meghatározni a mentorok számát. Ahol szükséges, lesz pótfelvételi, de erre kikötések vannak. Dukán András Ferenc elsorolta, hogy mely szakterületeken lesz pótfelvételi.

Ferdinandy Bence szeretne tartani pótfelvételit a fizika szakterületen a korrektség miatt. Dukán András Ferenc bejelentette, hogy június 22-24-én lesznek megtartva a pótfelvételik, majd ismertette, kik mehetnek pótfelvételire. László Dávid reflektált az elhangzottakra és kérte a mentorkoordinátor rugalmasságát az időpontokra nézve. Dukán András Ferenc elmondta, hogy neki 22-e előtt nem jó, és ő személyes szeretne ott lenni minden pótfelvételin.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy akkor 22-én vagy utána lesznek a pótfelvételik. Ezek után Ferdinandy Bence, László Dávid, Sik Zsuzsanna Brigitta, Dukán András Ferenc, Ivancsó Veronika és Váry Zsolt vitatkoztak a mentorrendszerről. Szó volt többek között a Kisokos kiküldéséről, a tesztek nehézségéről, a tesztek időpontjáról, arról, hogy mikor tudják meg a hallgatók, hogy lesznek-e mentorok stb.

6. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:22)

18:22. Dukán András Ferenc szünetet rendelt el.
18:26. Dukán András Ferenc újra megnyitotta az ülést.
A Választmány 6 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc ismertette a Kari Tanács napirendjét, majd röviden ismertette az előzetes tudnivalókat és javaslatokat tett a szavazásokra.

Árendás Péter és László Dávid hozzászólt az elhangzottakhoz. László Dávid a tantervekről, tárgyakról beszélt.

Dukán András Ferenc a Gyógyszerkutatás képzési tervéről mondta el, amit Tóth Máté bejelentett a Választmány elején, amikor Jancsó Tamás és Ferdinandy Bence még nem érkeztek meg.

7. Egyebek (18:34)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az egyéb bejelentéseit elküldi ímélben.

Dukán András Ferenc 18:34 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

101/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a helyszínében sorrendjében módosított napirendet.

102/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag tanácskozási jogot adott Kiss Boglárkának.

103/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt a határozati javaslatot miszerint: a TTK HÖK Választmánya felhatalmazza Dukán András Ferencet a TTK HÖK elnökét, hogy a LEN, illetve az OMSZ számláit kiegyenlítse. Az elszámolást a többi részönkormányzattal és az EHÖK-kel megbeszélje és erről a Választmányt utólag tájékoztassa.

104/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Első mentorkirándulás jutalomkeret pályázatot 25.000 forinttal.

105/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Második mentorkirándulás jutalomkeret pályázatot 20.500 forinttal.

106/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Mentorteszt felügyelet jutalomkeret pályázatot 12.500 forinttal.

107/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított A TTK HÖK delegáltjainak Kari Tanácson jutalomkeret pályázatot 34.800 forinttal.

108/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett támogatta a 2010-11-es tanév 2. félévének múzeumi rendezvényein segítő diákok jutalmazása jutalomkeret pályázatot 139.000 forinttal.

109/2011 (VI. 14.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Dürer matematika és fizika verseny - javított verzió jutalmazása jutalomkeret pályázatot 145.500 forinttal.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.