Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. május 10-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermán Dániel, Sik Zsuzsanna Brigitta, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Ivancsó Veronika, Jánosi Attila, Pálfy Gyula és Szabó Judit tanácskozási joggal, Kelemen Ádám és Szenes Áron megfigyelési joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 18:13 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a Választmány vegye fel a Gólyatáborok napirendi pontot.
A Választmány a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
3. Jutalomkeret
a, Pí napi piknik
b, LOL
c, Alkotmány előadás
d, Tor-túra
4. Pályázatok
5. HKR módosítás
6. Rendezvények
7. Gólyatáborok
8. Egyebek

1. Bejelentések (18:14)

Tischler Orsolya bejelentette, hogy részt vett az EHÖK Szociális Vezetőképzőjén László Dorinával, aki majd a vezetőképzőről beszámolót fog írni.

Ferdinandy Bence bejelentette, hogy lezajlottak a szakirányokról és mesterszakokról szóló tájékoztatók. Előbbin körülbelül 25 fő vett részt, utóbbin kevesebben jelentek meg. Váry Zsolt, Tischler Orsolya és Hermán Dániel kérdezett a tájékoztatókról.

2. EHÖK Küldöttgyűlés (18:16)

Dukán András Ferenc kérte, hogy Árendás Péter szóljon Varga Jánosnak és Polai Dórának az EHÖK Küldöttgyűlésről.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az ELTE TTK HÖK költségvetése 700.000 forinttal növekedni fog, ha holnap elfogadják az EHÖK Küldöttgyűlésen a költségvetést. Elmondta, hogy a gólyatáborok költségvetési sor fog várhatóan növekedni a tavalyihoz képest..

Az EHÖK Küldöttgyűlésre írt beszámolókról Árendás Péter és Dukán András Ferenc beszélgetést folytatott. Dukán András Ferenc kiküldi a levelezőlistára majd véleményezésre a beszámolókat.

3. Jutalomkeret (18:19)

a, Sportkampány
Ivancsó Veronika és Tischler Orsolya hozzászólásaiban elmondta, hogy már el az előző Választmányon el lett fogadva a jutalomkeret pályázat, csak a honlapon ez még nem szerepel.

Dukán András Ferenc kérte, hogy ezentúl a honlapon szerepeljenek a pályázatok mellett a határozatok, hogy a Választmány miként határozott az egyes jutalomkeret pályázatokról.

Dukán András Ferenc kérdésére Tischler Orsolya elmondta, hogy készül egy végleges táblázat a módosított pályázatok miatt, melyet ő készít el. Ezek után ismertette általánosságban az összesített jutalomkeret eredményeket. Dukán András Ferenc kérte, hogy a táblázatot küldje ez Ivancsó Veronikának, hogy mellékletként le lehessen iktatni.

b, Tortúra
Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc beszélgetést folytatott a korábban benyújtott pályázatról, illetve a Választmány, a rendezvény főszervezője és a többi rendezvényen dolgozó között lezajlott kommunikációról.

Dukán András Ferenc ismertette a megjelentekkel, hogy a Tortúráról részletes feladatbeosztást írtak és ő legalább 50.000 forint, plusz 15 % saját tevékenységgel támogathatónak találja a jutalomkeret pályázatot.

Ferdinandy Bence, Hermán Dániel, Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc a pályázandó jutalom összegéről konzultált.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy 60.000 forint, plusz 15% saját tevékenységgel jutalmazza a Tortúrát a Választmány.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

50/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Tortúra jutalomkeret pályázatot, 60.000+9.000 forinttal.

c, Pí-napi Piknik
Dukán András Ferenc tanácskozási jogot javasolt Kelemen Ádámnak. A Választmány a tanácskozási jogot egyhangúlag megszavazta.

Kelemen Ádám a pályázatot nem kívánta kiegészíteni, de szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

Váry Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a Matematika Szakterületi Csoport szervezte a Pí-napi Pikniket és a pályázatban szerepel Árendás Ákos Tuzson.
Váry Zsolt, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya és Emődi Flóra a felmerült kérdésről folytatott vitát.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a júniusi utalással küldik ki a tisztségviselői jutalmakat. Kérte, hogy minden jelen levő és a tisztségviselők 1 héten belül küldjék el neki részletesen, hogy mit dolgoztak az elmúlt időszakban. A beérkezés határidejére május 19-én 12 órát javasolt.
Ferdinandy Bence kérdezett a tisztségviselői jutalmakról. Ezért Dukán András Ferenc elmondta, hogy azon munkákért, amikért nem kapott a tisztségviselő ösztöndíjat, illetve ami nem szerepel az Alapszabályban feladataként, mégis elvégezte arról írjon beszámolót neki a tisztségviselő.
Ferdinandy Bence, Váry Zsolt, Emődi Flóra, Adorján Gábor, Hermán Dániel és Ivancsó Veronika hozzászólt a kérdéshez.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy Árendás Ákos Tuzson ne szerepeljen a jutalomkeret pályázatban.
A javaslatot a Választmány 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

18:46. Ferdinandy Bence távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy 30.000 forintot adjon a TTK HÖK a pályázatra.

Kelemen Ádám a pályázat átláthatóságáról kérdezte a Választmányt. Dukán András Ferenc megdicsérte a pályázatot, majd ismertette Kelemen Ádámmal is, hogy a pályázat formája megváltozott.

18:47. Ferdinandy Bence visszatért az ülésre.
18:47. Váry Zsolt távozott az ülésről.

Emődi Flóra kérdezett a kialakult jutalomösszegről.

18:48. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a saját tevékenységet is másfélszerezze meg az ELTE TTK HÖK, így 30.000+13.500 forintra módosult a pályázandó összeg.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

51/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Pí-napi Piknik jutalomkeret pályázatot, 30.000+13.500 forinttal.
Ferdinandy Bence távol maradt a szavazástól.

Ivancsó Veronika kérte Váry Zsoltot, hogy máskor jelezze, ha távozik.

A tisztségviselői jutalomkeret pályázatról Ferdinandy Bence, Emődi Flóra és Dukán András Ferenc folytatott további beszélgetést.

18:51. Hermán Dániel távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc május 19-e déli határidőt javasolt az általa kért beszámolókra. Dukán András Ferenc javasolta, hogy a következő Választmányon legyen szó arról, mikor lesz Választmány a vizsgaidőszak első hetében.

18:53. Hermán Dániel visszatért az ülésre.

d, LOL
Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence és Tischler Orsolya beszélgettek a pályázatban szereplő hallgatókról.

18:54. Pálfy Gyula megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy több jutalmat kértek, mint amennyit a megállapodás szerint ígértek, hogy kérni fognak.

18:55. Sik Zsuzsanna Brigitta megérkezett az ülésre.

Tischler Orsolya Dukán András Ferenc kérdésére elmondta, hogy támogathatónak találja a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

52/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a LOL jutalomkeret pályázatot, 113.250 forinttal.
Sik Zsuzsanna Brigitta távol maradt a szavazásról.

Dukán András Ferenc kérdésére Pálfy Gyula elmondta, hogy még nem nyújtotta be pályázatát papiros formában, és kérte, hogy hétfőn tárgyalja a Választmány a pályázatát, mert akkor itt tud lenni.

4. Pályázatok (18:57)

Dukán András Ferenc ismertette a Választmánnyal, hogy 1 pályázat érkezett be.

LEN 2011
Dukán András Ferenc felszólította László Dávidot, hogy írjon beszámolót a Bevonó Táborról, Polai Dórát pedig, hogy a HÖOK-ról.
Dukán András Ferenc kérte, hogy László Dorina az EHÖK Szociális Vezetőképzőjéről írjon beszámolót. Árendás Péter és Ferdinandy Bence hozzászólt.

Emődi Flóra, Dukán András Ferenc és Tischler Orsolya beszélgettek a pályázatról, a LEN költségvetéséről és a különböző támogatásokról.

Dukán András Ferenc ismertette az IK és a TáTK állásfoglalását a LEN rendezvénnyel kapcsolatban. Majd javasolta, hogy a TTK HÖK 1 millió forinttal és anyagi felelősségvállalással támogassa a LEN-t, amennyiben pedig 2,4 millió forintnál kevesebbet kéne az EHÖK-nek, a TTK HÖK-nek és az IK HÖK-nek összesen fizetnie, a csökkenés a befizetés arányában oszoljon el.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

53/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LEN 2011 pályázatot, 1 millió forinttal és anyagi felelősségvállalással, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben pedig 2,4 millió forintnál kevesebbet kéne az EHÖK-nek, a TTK HÖK-nek és az IK HÖK-nek összesen fizetnie, a csökkenés a befizetés arányában oszoljon el.

19:05. Adorján Gábor távozott az ülésről.

5. HKR módosítás (19:05)

Dukán András Ferenc kérésére Árendás Péter tájékoztatta a Választmányt, hogy a TTK-s hallgatóknak csak 1 javítási lehetősége van félévente. Indítványozták, hogy egy vizsgát ingyenesen, a továbbiakat pedig 3.000 forint vizsgadíj fejében lehetne javítani.

A Választmány Sik Zsuzsanna Brigitta, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermán Dániel és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésről.

19:07. Váry Zsolt távozott az ülésről.
19:08. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

Dukán András Ferenc egy másik módosító javaslatot ismertetett, mely az általános részt is érinti, nem csak a kari különös részt. Korábban megkérte Homonnay Zoltánt, hogy ez mindenképpen kerüljön a következő Kari Tanács elé. Ha a javaslatot elfogadják, a passzív hallgatók is kaphatnának jutalmat, hiszen a törvény szerint a közéletben is részt vehetnek, mint például a TTK HÖK képviselőválasztásán. Tischler Orsolya és Ivancsó Veronika kérdezett.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a passzív hallgatókat is megilleti az ingyenes könyvtárhasználat és a tárgyfelvétel időszakában számítógép használat, , ugyanis ezeket az egyetem minden hallgatója megkapja. Ez egészülne ki a nem közvetlen juttatásokkal.

Dukán András Ferenc beszélt még arról, hogy a Kar Kiváló Hallgatója díj átkerülne az ösztöndíjakról szóló részből a Tanulmányi Bizottságról szóló részbe.

A Kar Kiváló Hallgatójáról Árendás Péter és Dukán András Ferenc beszélgetett.

Dukán András Ferenc júliusi pótutalást szeretne kérni, ha a Kari Tanács és a Szenátus is elfogadja a módosítást addig.

Dukán András Ferenc ismertette a Választmánnyal, hogy közéleti ösztöndíjat semmilyen körülmények között nem kaphatnak passzív hallgatók
Ezzel kapcsolatban Sik Zsuzsanna Brigitta és Ferdinandy Bence kérdezett. Emődi Flóra hozzászólt.

Árendás Péter a BTK-s Kari Tanácsról kérdezett.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Felvételi szabályzat módosítását kezdeményezte a BTK, mégpedig azzal, hogy 30 napról 15 nap legyen a kiértesítés határideje a felvételiknél.

Dukán András Ferenc kérésére Árendás Péter foglalta össze a tudnivalókat. Elmondta, hogy ez az általános részt módosítaná, így minden karnak véleményeznie kell. A TTK-n nincs ebből probléma és az indoklást nem tartja elégségesnek.
Ferdinandy Bence és Emődi Flóra hozzászóltak a témához, Hermán Dániel kérdezett.

Árendás Péter ezek után a lehetőségekről beszélt. Ha a TTK Kari Tanácson nem menne át a módosító javaslat, a BTK-n a Tanulmányi Hivatalt értesítik.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy amint lesz hír az üggyel kapcsolatban, értesíti a Választmányt.
Ferdinandy Bence kérdezett.

Váry Zsolt elmondta, hogy az Intézeti Tanácson nem fogadták el a módosító javaslatot és a hallgatók egyhangúlag nemmel szavaztak. Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc hozzászóltak.

6. Rendezvények (19:23)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a tegnapi megbeszélés kimondottan a gólyatáborokról szólt, amit a következő napirendi pontban ismertet majd.

7. Gólyatáborok (19:24)

Dukán András Ferenc Szenes Áronnak tanácskozási jogot javasolt. A Választmány a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta.

Dukán András Ferenc a közbeszerzésről beszélt. Elmondta, hogy az EHÖK írhat ki pályázatot, mert költséggazda a TTK HÖK viszont csak utalványozó. Ezek után részletesen ismertette a Választmányon megjelentekkel, a közbeszerzés pályázati kiírásának, elbírálásának rendjét, mely összesen 2,5-3 hónapot vesz igénybe. Beszélt még a keretszerződésekről, irodaszerekről, rendezvényszervezésről, illetve hogy egyre kevesebb közbeszerzési kód marad szabadon. Ismertette a szervező felelősségeit (felelősség, számlaadás, közbeszerzés, személyvédelem, biztonságtechnika).
Szenes Áron kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy bezárhatják a rendezvényt, részönkormányzat nem szervezhet több rendezvényt, komoly hibánál pedig az EHÖK sem. Ezek mellett az utalványozási jogot is megvonhatják, illetve a börtön, közügyektől való eltiltás és pénzbírság is terhelheti a vétkest.
Ferdinandy Bence kérdezett.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy OKJ-s rendezvényszervező minden rendezvényhez kell. 2 féle OKJ-s végzettség van megadva, amit elfogadnak.

Dukán András Ferenc a felelősökről beszélt, majd arról, hogy ha elmarad a rendezvény, akkor az ajánlattételi időszakban lehet visszamondani a közbeszerzéseket. Később erre már nincsen lehetőség. Ismertette azt az információt is, miszerint nettó 25 millió forintig van egyszerű közbeszerzés, utána európai uniós közbeszerzés van.
Pálfy Gyula kérdezett, melyhez Dukán András Ferenc hozzáfűzte, hogy egy rendezvénynek készen kell lennie 2-3 hónappal korábban.

Szenes Áron kérdezett, illetve hozzászólt Ferdinandy Bence és Szenes Áron a felmerült kérdésekhez.

19:38. Emődi Flóra távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc és Pálfy Gyula a HÖK-ökről és a helyzetükről beszélgetett.

Dukán András Ferenc ezek után a gólyatáborokról és a lehetőségeikről beszélt. Ismertette a felelősségeket és felelősöket. Szó volt a személyes adatokról és az egyetem hírnevéről (politikai felelősség).
Ismertette az ehhez kapcsolódó közbeszerzést. Nem feltétlenül a legolcsóbb nyer, ugyanis lehet bírálati szempontokat megadni és akkor a legtöbbet teljesítő nyer.
Váry Zsolt és Ferdinandy Bence hozzászólt. Szenes Áron kérdezett, Dukán András Ferenc elmondta, hogy még nincsenek konkrétumok.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy döntést kellene hozni az esetleges közös közbeszerzésről a pénteki vagy a mostani Választmányon. Szenes Áron hozzászólt.
Ferdinandy Bence kérdésére Dukán András Ferenc válaszolt. Gólyatábort csak közbeszerzéssel tud az ELTE TTK HÖK szervezni, ha péntekig nem születik tervezet a külső szervezetnek való jogátadásról. Ennek lehetőségeiről Dukán András Ferenc kért állásfoglalást az Egyetem vezetésétől.

Ferdinandy Bence arról kérdezett, mit kell előre megmondani a közbeszerzés kiírásában.
Dukán András Ferenc a szövegezésre konkrét javaslatot kért.

A Választmány arról vitatkozott, hogy hány gólyatábor legyen, közbeszerzés legyen-e kiírva és hol legyenek a helyszínek. Amennyiben össz-TTK-s gólyatábor lenne, úgy milyen konstrukció lenne a legjobb. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a közbeszerzés kiírása változni fog, ezért minél hamarabb ki kell írni a gólyatáborokat.

Ferdinandy Bence, Szenes Áron és Dukán András Ferenc a szerződésekről vitatkoztak.
Dukán András Ferenc kérte, hogy péntekig írja le mindenki, aki szeretne gólyatábor szervező lenni, hogy véleménye szerint mi szerepeljen a közbeszerzés szövegében.

A Választmányon szó volt arról, hogy ha a kiírásban 4 gólyatábor szerepel, és nem lehet például 2-t megszervezni, akkor a másik 2 sem lesz megszervezve.

Dukán András Ferenc kérte, hogy az érintettek nézzenek utána, mi vonatkozik a sátortáborokra.

A gólyatáborok ügyében a Küldöttgyűlés fog dönteni. Ígérte, hogy hétvégén összeállít egy koncepciót, az össz-TTK-s gólyatáborról szükség esetére.

Váry Zsolt, Ferdinandy Bence és Szenes Áron kérdezett. Dukán András Ferenc válaszolt.

A Választmány egyértelműen 4 gólyatábort szeretne szervezni, ha meg lehet oldani.

Dukán András Ferenc megkérdezte a Választmány szavazati jogú tagjait, hogy a péntek 4 óra megfelel-e a következő Választmány időpontjának.

20:29. Szenes Áron és Váry Zsolt távozott az ülésről.

8. Egyebek (20:30)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Karrierközpont képzéseket indít a képviselőknek és tisztségviselőknek. Rendezvényszervezés címen, illetve pályázatírás és projektmenedzsment tanfolyam címén. A részvétel ingyenes.
Emődi Flóra és Sik Zsuzsanna Brigitta kérdezett, melyre Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy azért lenne jó, mert a közéleti tevékenységre forgathatná tudását az adott HÖK-ös résztvevő.
Szenes Áron kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy várhatóan vizsgaidőszakban kerülne megrendezésre egy tömbösített hétvégén.
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Karrierközpont szeretne egy szlogent, erre pályázatot írt ki.

Dukán András Ferenc beszámolt az EHÖK elnökség üléséről.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy ellopták tőle a TTK HÖK egyik laptopját.
Pálfy Gyula kérésére részletesen ismertette a körülményeket.
Emődi Flóra, Hermán Dániel, Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence és Ivancsó Veronika kérdezett a történtekről.
Dukán András Ferenc tett rendőrségi feljelentést és bejelentette a főtitkár úrnak az esetet.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy tudomása szerint a laptop használója bűncselekmény áldozata lett, és amennyiben ez bebizonyosodik nem kell pótolnia az eszközt, mely egyébként 3 év alatt nullára amortizálódott.
Sik Zsuzsanna Brigitta és Tischler Orsolya hozzászólt; Emődi Flóra kérdezett azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e pótolni a gépet.

20:49. Jánosi Attila megérkezett az ülésre.

A hallgatói irodában lévő számítógépek kérdéséhez, a laptopok vásárlásához Tischler Orsolya, Jánosi Attila, Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc hozzászóltak. Hermán Dániel kérdezett.

A Választmány egyhangúlag szimpatizáltak azzal a gondolattal, hogy az informatikus keressen egy munkára alkalmas laptopot a közbeszerzési listák között .

Pálfy Gyula bejelentette, hogy Bajnai Gordon előadást tartott tegnap, melyet Dukán András Ferenc döntése értelmében nem hirdettek a levelező listákon a politikai jelleg miatt. Majd Pálfy Gyula a Választmány véleményét kérdezte a témáról. Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya és Jánosi Attila hozzászóltak a kérdéshez.

Hermán Dániel a delegáltak beszámoltatásáról és a régi Küldöttgyűlésekről kérdezett.

Dukán András Ferenc 21:12 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

50/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Tortúra jutalomkeret pályázatot, 60.000+9.000 forinttal.

51/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Pí-napi Piknik jutalomkeret pályázatot, 30.000+13.500 forinttal.

52/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a LOL jutalomkeret pályázatot, 113.250 forinttal.

53/2011 (V. 10.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LEN 2011 pályázatot, 1 millió forinttal és anyagi felelősségvállalással, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben pedig 2,4 millió forintnál kevesebbet kéne az EHÖK-nek, a TTK HÖK-nek és az IK HÖK-nek összesen fizetnie, a csökkenés a befizetés arányában oszoljon el.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.