Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. április 27-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, Hermán Dániel, László Dávid, Sik Zsuzsanna Brigitta és Tischler Orsolya szavazati joggal; Adorján Gábor, Hamow Kamirán Áron, Ivancsó Veronika, Kard Anna és Varga Sándor tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 15:11 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Jutalomkeret
3. Pályázatok
4. Egyebek

1. Bejelentések (15:12)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Kari Tanácson vett részt, ahol a Kar Kiváló Oktatója Díjra felterjesztett személyeket (Simon Pétert és Ónodi Zsoltot) elfogadták. Az Eötvös napon adják át a Kar Kiváló Oktatója és Kar Kiváló Hallgatója díjat is.

2. Jutalomkeret (15:13)

Dukán András Ferenc és Hermann Gábor beszélgetést folytatott a jutalomkeret pályázatokról, majd Dukán András Ferenc kérésére Tischler Orsolya összefoglalta a tudnivalókat.

a, Educatio (15:16)
Dukán András Ferenc ismertette a jutalmakról szóló főtitkári állásfoglalást és elmondta, hogy erről még lesz szó a későbbiekben.
Dukán András Ferenc javasolta, hogy Hornyák Szilviát a Választmány húzza ki a pályázatból. A javaslatot a Választmány 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

37/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Educatio jutalomkeret pályázatot, 134.250 forinttal.

b, Nyílt nap (15:20)
Tischler Orsolya hozzászólt a pályázatban szereplő nevekhez és felhívta a Választmány figyelmét arra, hogy a százalékos összesítés túllépi a 100%-ot.
László Dávid javasolta a pályázat elhalasztását, melyre Dukán András Ferenc reflektált.

Dukán András Ferenc kérte, hogy a Választmány módosítsa az Educatio pályázatot, ugyanis az elnök is szerepel a pályázatban és ezt ő személy szerint nem szeretné. Emődi Flóra kérdezett; Hermann Gábor hozzászólt a kéréshez.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

38/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az újfent módosított Educatio jutalomkeret pályázatot, 126.750 forinttal.

Sik Zsuzsanna Brigitta felhívta a figyelmet arra, hogy a Král Adrienn eha kódja hibás, Tischler Orsolya jelezte, hogy tud a hibáról, javította a táblázatot.

Emődi Flóra kérdezett; Hermann Gábor hozzászólt a pályázathoz.

László Dávid elmondta, hogy a kémiás hallgatók nincsenek benne a pályázatban. Ezek után a pályázandó összegről beszélt.
A Választmány Hermann Gábor, László Dávid, Emődi Flóra, Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a felmerült kérdésekről.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy fogadja el a Választmány a pályázatot és a kimaradt kémiás hallgatók egy külön pályázatban szerepeljenek majd.

Dukán András Ferenc László Dávid korábbi javaslatát bocsátotta szavazásra. A javaslatot 2 igen, 7 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett a Választmány nem fogadta el, így nem halasztja el a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

39/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 1 nem és tartózkodás nélkül támogatta a Nyílt nap jutalomkeret pályázatot, 205.250 forinttal.

c, Főszervezői nyíltnap (15:27)
Dukán András Ferenc kérte, hogy Hornyák Szilvia ebből a pályázatból is kerüljön kihúzásra.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

40/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Főszervezői nyíltnap jutalomkeret pályázatot, 22.500 forinttal.

d, Tortúra (15:35)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy körülbelül 100 TTK-s hallgató vett részt az egész napos rendezvényen és a pályázatban a főszervező szerepel.

A Választmány Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, Hamow Kamirán Áron és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a pályázat összegéről és a főszervező, szervezők munkájáról.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

41/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elhalasztotta a Tortúra jutalomkeret pályázatot.

e, Nyúz (15:41)
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a pályázatok módosításra kerültek a korábbi Választmányokon lefektetett elvek szerint.
A pályázatokról Hermann Gábor és Dukán András Ferenc folytatott rövid beszélgetést.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

42/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 4. számának módosított jutalomkeret pályázatát, 24.480 forinttal.

43/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 5. számának módosított jutalomkeret pályázatát, 16.640 forinttal.

f, Mentorbuli (15:45)
Dukán András Ferenc javasolta, hogy több jutalmat adjon az ELTE TTK HÖK a Mentorbuli pályázatra. A Választmány Emődi Flóra, Hermann Gábor, László Dávid, Kard Anna, Hamow Kamirán Áron és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a javaslatról. A pályázat benyújtója, Kard Anna kérésére Dukán András Ferenc visszavonta javaslatát.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

44/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mentorbuli jutalomkeret pályázatát, 21.500 forinttal.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy Hornyák Szilvia nem normatív keret rovására történő módon kerüljön jutalmazásra, amelynek módját ő fogja megkeresni. A Választmány szimpátiaszavazás során a javaslatot egyhangúlag támogatta.

15:52. Adorján Gábor megérkezett az ülésre.

3. Pályázatok (15:54)

Mentorbuli (15:54)
Dukán András Ferenc bejelentette, hogy egy beszámoló érkezett be, amit rögtön ismertetett is.

Hermann Gábor és Dukán András Ferenc az ELTE TTK HÖK-höz benyújtott pályázatokról beszélgetettek.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

45/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Mentorbuli beszámolóját.

4. Egyebek (15:57)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az előzetesen egyeztetésre bocsátott Miss ELTE szépségverseny tárgyalása aktualitását vesztette, mert az EHÖK nem tűzte napirendjére, kari szinten kerül megrendezésre, az ÁJTK-n.

Ferdinandy Bence az AVF-es állásbörzéről kérdezett. Dukán András Ferenc javasolta, hogy a LOL-os levelező listán menjen ki az információ, ha az Alapítványnak sincs kifogása.

László Dávid és Dukán András Ferenc a Környezettudományi Centrumról és a helyzetéről beszéltek. Dukán András Ferenc ismertette a Választmánnyal, hogy az előző esti rövid összegyűlésen mire jutottak a témával kapcsolatban, majd Berta Márton levelezőlistára kiküldött levelére reflektált. László Dávid kérdezett; Ferdinandy Bence hozzászólt a téma kapcsán felmerültekhez.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy Klincsek Krisztina állandó meghívottja a Fizika Intézeti Tanácsnak, amit furcsának talál. László Dávid jelezte, hogy bár a jelenléti listán a Klincsek Krisztina neve szerepel, a meghívókat ő kapja meg szakterületi koordinátorként.

László Dávid a gépteremről beszélt röviden. Elmondta, hogy ez ügyben Dukán András Ferenc már volt a dékán úrnál.
Dukán András Ferenc kiegészítette az elmondottakat. Hamow Kamirán Áron, Ferdinandy Bence és Emődi Flóra hozzászólt a kérdéshez.

Dukán András Ferenc 16:12 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:
37/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Educatio jutalomkeret pályázatot, 134.250 forinttal.

38/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az újfent módosított Educatio jutalomkeret pályázatot, 126.750 forinttal.

39/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 1 nem és ellenszavazat nélkül támogatta a Nyílt nap jutalomkeret pályázatot, 205.250 forinttal.

40/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Főszervezői nyíltnap jutalomkeret pályázatot, 22.500 forinttal.

41/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elhalasztotta a Tortúra jutalomkeret pályázatot.

42/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 4. számának módosított jutalomkeret pályázatát, 24.480 forinttal.

43/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 5. számának módosított jutalomkeret pályázatát, 16.640 forinttal.

44/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mentorbuli jutalomkeret pályázatát, 21.500 forinttal.

45/2011 (IV. 27.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Mentorbuli beszámolóját.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.