Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. április 4-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, Hermán Dániel, László Dávid, Polai Dóra, Sik Zsuzsanna Brigitta és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Berta Márton, Ivancsó Veronika és Szakács Dávid tanácskozási joggal.

A Választmány 10 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 18:05 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Gólyatáborok
3. Jutalomkeret
4. Pályázatok
5. HÖOK
6. Egyebek

1. Bejelentések (18:06)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy mint már az előző Választmányon is szó volt arról, a boncolásra pénzt szed a hallgatóktól a biológia szakterület. Szakács Dávid elmondta, hogy a kasszát nem szeretné fenntartani a boncolás után.
Dukán András Ferenc egy mini-elszámolást kért Szakács Dávidtól.

18:12. Tischler Orsolya megérkezett az ülésre.

Ferdinandy Bence tudatta a Választmánnyal, hogy a MAFIHE tud pénz bevételezni. Szakács Dávid hozzátette, hogy az EBIHAL is.
Dukán András Ferenc szeretné, ha a szakterületek egységesen működnének.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az IK HÖK most tart elnökségi ülést, ahol arról döntenek, hogy támogatásarányos anyagi felelősségvállalással beszállnak-e a LEN-be. Sik Zsuzsanna Brigitta és Emődi Flóra kérdezett. Dukán András Ferenc válaszban elmondta, hogy jelenleg a TTK HÖK és az EHÖK a rendezvény két felelősségvállalója. Hermann Gábor a jutalmazásról beszélt. Csökkenteni szeretne az órabéreken, de a dolgozó hallgatók előre tudnák nagyjából, mennyi jutalomra számíthatnak. Ígérte, hogy ki fog dolgozni egy koncepciót.

Polai Dóra bejelentette, hogy 19:45 és 20:00 óra között el kell mennie.

Tischler Orsolya bejelentette, hogy a múlt héten EHSZÖB ülésen vett részt, ahol a párhuzamos képzés kompenzációjáról volt szó. 97 pályázat érkezett be, mind határidőn belül. Előreláthatóan 60%-os támogatottságra lehet majd számítani.

Emődi Flóra bejelentette, hogy szerdán Szakterületi Csoport ülést tart 18 órától a Déli Hallgatói Irodában.
Sik Zsuzsanna Brigitta a tárgyalófoglaló rendszerről kérdezte Árendás Pétert, aki elmondta, hogy már felvette a kapcsolatot az informatikussal.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Lágymányosi Focibajnokságot két ember szervezi és idén a MAFUT SE bonyolítja le, nem az ELTE. Kettéválasztották a bajnokságot, így az ELTE-sek olcsóbban játszhatnak. Műfüves pályák fognak épülni, ahol az ELTE-s hallgatók remélhetőleg kedvezményesebben sportolhatnak majd, mint a külsős csapatok. Dukán András Ferenc nem ért egyet azzal, hogy a Lágymányosi Focibajnokságot egy külső sportegyesület szervezze.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy lezajlott a TTK HÖK Vezetőképzője, sajnos elég kevés résztvevővel, akik főként tisztségviselők voltak. Elmondta, hogy a szakterületi delegáltak azért vesznek részt a Választmányon, hogy tájékoztassák a szakos hallgatókat az őket érintő fontos információkról. A szakterületi koordinátoroknak máskor hamarabb kell kiküldeni az időpontot.
Hermann Gábor jelezte, hogy a szervezők is felelősek, nem csak a szakterületi delegáltak. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a zh időszak is probléma volt. Kiegészítésként elmondta azt is, hogy a közbeszerzés miatt mostantól a programok helyszínei elég későn fognak kiderülni, ugyanis a közbeszerzés miatt nem lehet visszamondani semmit.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a résztvevők tesztet írtak. A teszt anyaga a Vezetőképző előtti hétfőn kiküldésre került a Képviselőlistára. A legjobb tesztet Lövei Klára írta, aki így vissza fogja kapni a részvételi díjat.

Tischler Orsolya javasolta, hogy a teszt legyen kiküldve a levelező listára azzal a statisztikával együtt, hogy a Vezetőképzőn milyen eredmények születtek.
Ferdinandy Bence és László Dávid kérte, hogy először csak a szakterületi koordinátorok kapják meg a tesztet, és csak egy hét múlva menjen ki levelező listára. Majd ez után egy hétre legyenek elérhetőek a megoldások is.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a teszt 70-80%-ban alapvető ismereteket tartalmazott, volt az alapszabályból kérdés és volt néhány nehéz kérdés is.
90%-os, illetve jobb eredményt ért még el Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc és Pálfy Gyula.

Dukán András Ferenc kérdezte, hogy az IK-ról visszaérkezett-e a fénytechnika. Polai Dóra elmondta, hogy nem találkozott vele. Ferdinandy Bence ezután a bográcsról kérdezett.

Dukán András Ferenc kérte, hogy jelentkezzenek a TTK HÖK-ből is hallgatók az EHÖK Majálison megrendezésre kerülő színdarabra. Elmondta továbbá, hogy a majálison a TTK HÖK sertéspörköltet főz majd, ahova be lehet csatlakozni másoknak is.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Budaörsi Napok este kezdődik és a 10 hetijegyre jogosult TTK-s képviselő listáját kiküldte a levelezőlistára.

2. Gólyatáborok (18:39)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy holnap 19 órától lesz egy Gólyatáborokról szóló tájékoztató fórum a 0.821-es teremben, amire mindenkit szeretettel vár. Szeretné, ha 4 Gólyatábor lenne, mint a korábbi években volt. Egyelőre egy-egy pályázat kiírása fog megtörténni tervei szerint, a geo-bio és a bölcsész-fizikus Gólyatáborokra.

Berta Márton és Hermann Gábor a támogatásokról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszában a jogszabályok betartására hívta fel a figyelmet, illetve elmondta, hogy nagyobb fegyelemmel kell részt venni minden szervezőnek a táborokban. Ismertette a Választmánnyal, hogy a holnapi fórum nagyrészt ezekről fog szólni.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a TTK lehetőségeit nézve vagy egy nagy közös Gólyatábor lesz vagy megmarad az eddigi négyes szervezés, más lehetőséget nem tud elképzelni, kivéve ha táborok önként egyesülnek.

3. Jutalomkeret (18:47)

a, Nyúz
Dukán András Ferenc ismertette a Választmánnyal, hogy a 4. és 5. szám számértékeléséről szóltak a pályázatok.

Dukán András Ferenc javasolta a pályázatok elhalasztását az előző Választmányon elfogadott javaslatra hivatkozva.
Tischler Orsolya hozzászólásában elmondta, hogy nem szólt a javaslatról a főszerkesztő asszonynak, valószínűleg ezért nem felel meg a javaslatnak a pályázat.

Sik Zsuzsanna Brigitta, Ferdinandy Bence és Tischler Orsolya hozzászólt a passzív hallgatók nyilatkozatának témaköréhez, amelyről az előző Választmányon részletesen is szó volt.

Dukán András Ferenc javaslatát a Választmány egyhangúlag elfogadta, így a pályázatokat a Választmány elhalasztotta.

4. Pályázatok (18:53)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a következő napirendi pontban tárgyalja a Választmány a Vezetőképző pályázatot. Megkérdezte, hogy van-e valakinek tudomása egyéb pályázatról. Mivel senki nem tudott ilyenről, a napirendi pontot lezárta.

5. HÖOK (18:54)

Dukán András Ferenc küldte ki pályázatot, amit a helyszínen ismertetett. Elmondta, hogy beszélt Árendás Péterrel, melynek fényében a helyszínen módosítja a pályázatot, így Árendás Péter egyáltalán nem vesz majd részt a HÖOK Vezetőképzőn, míg Hermann Gábor EHÖK oldalról képviselteti magát. Hermann Gábor jelezte, hogy örülne, ha László Dávid is leutazna a Vezetőképzőre.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a szervezők az EHÖK elnökségi listára több információt kiküldtek már, de a pontos időbeosztás csak a helyszínen derül majd ki. Ferdinandy Bence és Polai Dóra kérdezett az eddig megtudott időbontásról.

Hermann Gábor a kifizetésről kérdezett. Polai Dóra válaszában elmondta, hogy egyetemi rendezvényre tud az ELTE TTK HÖK fizetni.

Dukán András Ferenc ismertette a Vezetőképző kurzusait és tréningjeit. Felolvasta továbbá, hogy az ELTE TTK HÖK-ből ki mely programon fog részt venni. Polai Dóra hozzászólt a tréningekhez.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

33/2011 (IV. 04.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a módosított Vezetőképző pályázatot 62.000 forinttal.

6. Egyebek (19:14)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Rónay Zoltán, főtitkár úr meglátogatja az EHÖK elnökségét.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a BTK HÖK alapszabály módosító javaslata elkészült. A TTK-nak a következő Kari Tanácsra kéne beterjeszteni a módosítását, hogy egyszerre lehessen tárgyalni.
Dukán András Ferenc javasolta, hogy a tavaszi szünet utáni héten, kedden legyen egy Küldöttgyűlés, amennyiben a dékán úr támogatja az Alapszabály tárgyalását a következő Kari Tanácson. Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya és Ivancsó Veronika hozzászólt a javaslathoz.
Dukán András Ferenc kérte Ivancsó Veronikát, emlékeztesse arra, hogy utánajárjon annak, elég-e, ha egy nappal a Kari Tanács előtt kerül a dékán úr elé a TTK HÖK Alapszabály módosító javaslata.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy elkészült az e-szoctám, amit az etr-ben lehet majd elérni. Ez egy pályázati és kérdőív felület is egyben, így különféle kérdőívekre is alkalmas lesz.
Ferdinandy Bence kérdezett a kérdőívekkel kapcsolatban. Tischler Orsolya elmondta, hogy szeretné, ha a rendszeres pályázatokra is ezen a felületen lehetne pályázni.
Sik Zsuzsanna Brigitta a szakos kérdőívekről kérdezett.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy volt Esélyegyenlőségi ülés.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az italautomatákra tender lett kiírva. Más cég nyerte a pályázatot, mint ami eddig volt, ezért az automaták egy része várhatóan le lesz cserélve. A kávé drágulni fog és Pepsi termékek lesznek a Coca-Cola helyett. Sik Zsuzsanna Brigitta és Hermann Gábor a büféről és rendezvényekről kérdezett. Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy a büféket és rendezvényeket nem érinti, csak azon automatákat, melyek szerződése lejárt. A befolyó összegek egy részét az ELTE környezettudatos beszerzésekre fordítja.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a hallgatói részönkormányzatok mostantól nem indíthatnak közbeszerzést. Az új kormányrendelet szerint a minisztériumban is véleményeznek minden közbeszerzést. Ferdinandy Bence kérdezett; Polai Dóra hozzászólt a témához.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy szigorítás történt, így a költségvetés elfogadásáig csak a tavalyi költségvetés időarányos része alapján, költségvetési soronként lehet költeni. Polai Dóra bejelentette, hogy a költségvetési tervet szerda délutánig meg kell írni. Továbbá az EHÖK kérte még a TTK-s rendezvények tavalyi beszámolóját és az utalványrendeleteket is.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy lesz egy ELTE rafting hétvége.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a TáTK szeretne egy ELTE Szépe Szépségversenyt rendezni. Hermann Gábor hozzászólásában elmondta, hogy ez egy roadshow és más egyetemeken már régóta van ilyen verseny.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az ÁJTK kihirdet minden TTK-s bulit, ha a szervezők elküldik nekik az információkat és nem ütközik az ÁJTK-s bulikkal.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a TTK TO-ra panasz érkezett, ezúttal az IK HÖK elnökétől.

Dukán András Ferenc kérte, hogy az EHÖK Majálison megrendezésre kerülő színdarabra jelentkezzenek a TTK HÖK-ből is hallgatók.

Hermann Gábor röviden beszélt a plakátolásról.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az államtitkárral történt egy HÖOK-os konzultáció.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem több tisztségviselője is lemondott.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egy jogász szakmai szövetség alakul.

Hermann Gábor a rendezvényszervezőkről és a TTK-s rendezvényekről beszélt.

Tischler Orsolya megkérdezte a Választmány véleményét arról, hogy támogatható-e Környékezés egyszeri tudományos pályázatként. Polai Dóra elmondta, hogy évfolyamlistán szerveződött eddig a rendezvény és pályázatot eddig még nem látott. Hermann Gábor kérdezett, Emődi Flóra hozzászólt a témához.

Dukán András Ferenc 19:39 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

33/2011 (IV. 04.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta a módosított Vezetőképző pályázatot 62.000 forinttal.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.