Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. március 18-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Árendás Ákos Tuzson

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Hermán Dániel, Árendás Péter, Emődi Flóra, Sik Zsuzsanna Brigitta, Hermann Gábor, László Dávid, Ferdinandy Bence és Váry Zsolt szavazati joggal; Muray Edina, Pálfy Gyula, Varga Sándor, Árendás Ákos Tuzson tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 13:08 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Pályázatok
2. Egyebek

1. Pályázatok (13:10)

Dukán András Ferenc ismertette a Pályázatok napirendi ponthoz tartozó anyagokat.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a Mentor buli pályázatot ne most tárgyalja a TTK HÖK Választmánya.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

17/2011 (III. 18.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 42. évfolyam 2. számának jutalomkeret pályázatát 43.240 forinttal.

18/2011 (III. 18.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 1-3. szám rovatvezetői jutalomkeret pályázatát 13.500 forinttal.

2. Egyebek (13:14)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a következő Választmány 2011. március 21-én, hétfőn 18:00-kor kezdődik.

Dukán András Ferenc vitára bocsájtotta a Kulturális megbízott személyének létrejöttét a TTK HÖK-ben. Ismertette az EHÖK megbízott álláspontját, majd elmondta, hogy bárki jelentkezhet.

Dukán András Ferenc tájékoztatta a Választmányt, hogy embereket keresnek a HÖOK kommunikációs csapatába.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Választási Bizottság megtartotta első ülését, melyen Jánosi Attilát választották meg elnöknek.
Dukán András Ferenc kéri a szakterületi koordinátoroktól, hogy a választásokat hirdessék mind a Szakterületi csoportok tagjai között, mind az adott szakokon.

Bevonó tábor

László Dávid tájékoztatta a Választmányt a Bevonó tábor részleteiről. A helyszín Szanda lesz. László Dávid reményei szerint jövő hétfőre egy teljesen részletes tájékoztatót hoz a Választmány elé. Dukán András Ferenc és László Dávid kérte a szakterületi koordinátorokat, hogy hirdessék a Bevonó tábort a szakterületi csoporttagok, illetve a mentorok között is.

Hermann Gábor elmondta, hogy a Bevonó táborban nem tud jelen lenni, ezért nem tudja megtartani a rendezvényekről szóló előadást, de véleménye szerint László Dávid alkalmas a helyettesítésére.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy lesz tanulmányis előadás, de még kérdéses, hogy ki fogja tartani.

Dukán András Ferenc megkérdezte a jelen lévő szakterületi koordinátorokat, hogy kik azok akik le tudnak jönni és akik igen, azok mennyi időre. Akik le tudnak jönni: Emődi Flóra (kémia, szombat délután tud érkezni), László Dávid (környezettudományi, végig), Váry Zsolt (földrajz- és földtudományi, végig), Sik Zsuzsanna Brigitta (biológiai, végig), Árendás Ákos Tuzson (matematika, szombat délután tud érkezni). Aki nem tud lejönni: Ferdinandy Bence (fizika).

Dukán András Ferenc megkérdezte a Választmány tagjainak véleményét a gazdasági előadás szükségességéről. Hermann Gábor, Emődi Flóra és Árendás Ákos Tuzson válaszukban elmondták, hogy nem tartják feltétlenül fontosnak. László Dávid szerint a gazdasági témákat a rendezvényes előadásban el lehet mondani és támogatott egy Alapítványról szóló előadást.

A két kérdésben a Választmány szimpátiaszavazást tartott Dukán András Ferenc indítványozására. Az ELTE TTK HÖK Választmányának szimpátiája alapján az Alapítványról szóló előadást javasolják, külön gazdasági előadást nem.

13:27 Hermann Gábor távozott a Választmány üléséről.

Dukán András Ferenc megkérdezte a Választmány véleményét a Bevonó tábor leendő résztvevőiről. A Választmány vitát folytatott arról, hogy a Bevonó táborba csak olyan hallgatók jöhessenek le, akik még nem voltak Bevonó táborban, nem voltak képviselők az ELTE TTK HÖK-ben avagy nem pályáztak tisztségre az ELTE TTK HÖK-ben. Még akkor sem, ha a teljes részvételi díjat is kifizetnék.

A Választmány tárgyalta László Dávid felvetését, miszerint a szekciók a következők lennének: rendezvényes, szociális, tanulmányi, Alapítvány, esetleg HÖK.

Muray Edina elmondta meglátását, miszerint a kommunikációnak nem feltétlenül van helye a Bevonó táborban, mert így is sok az előadás és szekció.
Pálfy Gyula jelezte, hogy a tudományos szekciónak viszont lenne szerepe.

Dukán András Ferenc kifejtette az álláspontját az elnök részvételéről a Bevonó táborban. Felvetése szerint, mint elnök képviselné a HÖK egészét, illetve azokat a szakterületeket, többek között a kommunikációt és a tudományt, amelyek nincsenek jelen. A döntést azonban Választmányra bízza.
A Választmány szimpátia szavazás alapján elfogadta, hogy Dukán András Ferenc által említett 10 fő a tisztségviselők közül mehet le, más az ELTE TTK HÖK tisztségviselői és képviselői közül nem.
Dukán András Ferenc felvetette a tisztségviselői és egyéb résztvevői díjak HÖK-ös támogatásának kérdését, László Dávidot bízta meg a koncepció kialakításában, de kérte a Választmányi tagokat, hogy ők is gondolkodjanak el a kérdésen. A kérdés a következő Választmányon kerül tárgyalásra.

László Dávid egyéb hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint a mentorjelölteket célszerű külön is meghívni.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a TTK-s Vezetőképző 2011. április 1-3. hétvégén lesz megtartva.

Az ELTE TTK HÖK Választmánya szimpátia szavazással megerősítette az elnököt abban, hogy legyen Nyúz a jövő héten, akkor is, ha péntekre lesz csak készen.

Dukán András Ferenc 13:46 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

17/2011 (III. 18.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 42. évfolyam 2. számának jutalomkeret pályázatát 43.240 forinttal.

18/2011 (III. 18.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyúz 1-3. szám rovatvezetői jutalomkeret pályázatát 13.500 forinttal.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.