Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. november 16-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga, László Dávid, Tischler Orsolya és Polai Dóra szavazati joggal; Adorján Gábor, Hamow Kamirán Áron, Ivancsó Veronika, Szenes Áron és Varga János tanácskozási joggal.

A Választmány 6 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 17:44 perckor megnyitotta az ülést.

17:45. Tischler Orsolya megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Beszámolók napirendi pontot törölje a Választmány a napirendi pontok közül. A javaslatot a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

17:47. Ferenczi Kinga megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila javaslatot tett arra, hogy a Bejelentések napirendi pontot vegye fel a Választmány a napirendi pontok közé. A javaslatot a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javaslatot tett az előzetesen kiküldött napirendi pontok sorrendjének módosítására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Pályázatok
a, Biológia közösségi tér fejlesztése
b, Nedves est 2010
3. Kari Tanács anyagainak áttekintése
4. Egyebek

1. Bejelentések (17:48)

Jánosi Attila elmondta, hogy a HÖOK Vezetőképzőre Hoffmann Rózsát is meghívták. Hoffmann Rózsa a Felsőoktatási törvényről beszélt, majd a jelenlevők kérdésére igyekezett válaszolni.

Jánosi Attila bejelentette, hogy lesz egy vitafórum az Felsőoktatási Törvényről pénteken 16 órától. A fórumra meghívta a tisztségviselőket, képviselőket, mentorokat és kéri, hogy a szakterületi koordinátorok hívják el azokat a diákokat, akiket érdekel a Felsőoktatási Törvény módosítása.

Jánosi Attila figyelmeztette a Választmány tagjait, hogy csütörtök 16 óra a leadási határideje a jutalomkeret pályázatoknak, míg a sport- és kulturális pályázat leadási határideje december 5-e lesz. Utóbbit az EHÖK elnökség a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében fogja elbírálni.

Jánosi Attila bejelentette, hogy nyilvánosságra került a Felsőoktatási Törvény pedagógus életpályamodell része. Kiküldte a HVG két cikkét a levelezőlistára link formájában és kéri, hogy minél többen olvassuk el.

Polai Dóra ismertette a Választmány tagjaival, hogy az ELTE és a Flaxcom közti közbeszerzési szerződés határozatlan időre szünetel, ami azt jelenti, hogy november hónaptól nem tud sem a kar, sem a kollégiumok, sem a HÖK irodai bútorokat, illetve számítógép alkatrészeket vásárolni. Mivel a szerződés felbontása határozatlan idejű, ezért sajnos nem tudta Dóra megmondani, hogy mikor tudunk majd újra ilyen eszközöket beszerezni.
Ferdinandy Bence kérdésére Polai Dóra és Jánosi Attila válaszolt.

Polai Dóra bejelentette, hogy december 10-én (pénteken) 14 óráig minden számlával el kell számolni. Ez lesz az utalványrendeletek határideje. Kéri, hogy az azt megelőző hétfőig, december 6-ig az összes számlát adjunk le.

Polai Dóra bejelentette, hogy a széf javítása folyamatban van.

2. Pályázatok (17:58)

Polai Dóra Jánosi Attila kérésére elmondta, hogy támogathatónak tartja a pályázatokat.

a, Biológia közösségi tér fejlesztése (17:58)

17:59. Polai Dóra távozott az ülésről.

Jánosi Attila bejelentette, hogy Szenes Áron kiküldte a Biológia közösségi tér fejlesztéséről szóló pályázatát. A pályázandó összeg 12.000 forint volt, melyet egy későbbi levélben 14.707 forintra módosított. Szenes Áron a pályázatot egyébként a teljesítés után adta be.

A Választmány Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Jánosi Attila és Ferenczi Kinga hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

157/2010 (XI. 16.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Biológia közösségi tér fejlesztés pályázatot 14.707 forinttal.

b, Nedves est 2010 (18:03)

Jánosi Attila bejelentette, hogy Hermann Gábor elküldte pályázatát, amihez egy későbbi levélben hozzászólásokat, pontosításokat, megjegyzéseket is írt.
Dukán András Ferenc kérdésére Jánosi Attila válaszolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

158/2010 (XI. 16.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nedves est 2010 pályázatot, 100.000 forintnyi nyomdaköltséggel.

3. Kari Tanács anyagainak áttekintése (18:08)

Jánosi Attila röviden beszámolt a Kari Tanács minden pontjáról, majd részletesen kifejtett két határozati javaslatot a Hallgatói Követelményrendszerről.

18:10. Polai Dóra visszaérkezett a Választmány ülésére.
18:11. Szenes Áron megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila megkérte a különböző szakterületek képviselőit, hogy az őket érintő pontok tárgyalásánál szóljanak hozzá a témához. Ferenczi Kinga, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra és Szenes Áron megjegyzéseket fűztek a Kari Tanács egyes pontjaihoz.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Tanulmányi Csoportban folyamatosan tárgyalnak a Hallgatói Követelményrendszerrel kapcsolatban. Továbbá elmondta, hogy támogathatónak ítéli mindkét HKR-módosítást.

18:21. Hamow Kamirán Áron megérkezett az ülésre.

A napirendi pontok kapcsán Tischler Orsolya, Szenes Áron és Hamow Kamirán Áron kérdéseket fogalmaztak meg, melyekre Dukán András Ferenc és Jánosi Attila válaszoltak.

18:28. Varga János megérkezett a gyűlésre.
18:29. Ferenczi Kinga távozott a teremből.

4. Egyebek (18:32)

Jánosi Attila elmondta, hogy holnap a Dékáni Tanács ülésén Dukán András Ferenc fogja helyettesíteni.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Környezettan Habilitációt az Intézetek már tárgyalták. A novemberi Kari Tanács napirendi pontjai közé viszont még nem került be, de az azt követő Kari Tanács valószínűleg már tárgyalni fogja.
A Választmány Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Szenes Áron, Emődi Flóra és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésről.

Jánosi Attila bejelentette, hogy Lovász László átvette a Kiotó-díjat, melyet a japán Nobel-díjnak is neveznek. Jánosi Attila javasolta, hogy a Nyúzba lehetne egy interjút készíteni Lovász Lászlóval.

Ferdinandy Bence arról kérdezte a Választmány tagjait, hogy a különböző Intézetekben hogyan működik a demonstrátor rendszer. Szenes Áron és Dukán András Ferenc válaszolt a kérdésre, a témához Tischler Orsolya és Hamow Kamirán Áron is hozzászólt.

Ferdinandy Bence a matematika angol képzéséről kérdezett. Hamow Kamirán Áron és Jánosi Attila válaszoltak a kérdésre, melyhez Dukán András Ferenc is hozzászólt.

Hamow Kamirán Áron bejelentette, hogy a CEEPUS ösztöndíjra szánt pénzt megfelezték és meg is fogják szűntetni ezt az ösztöndíjat. Jánosi Attila hozzátette, hogy a civil szervezetek pénzét is megfelezték.

Szenes Áron bejelentette, hogy az Alapszabályt előkészítő bizottság nem fog összeülni aznap. A legközelebbi ülés idejéről és helyéről ír majd a levelezőlistára levelet.

Hamow Kamirán Áron a HÖOK szakmai anyagáról kérdezett. A kérdésre Jánosi Attila elmondta, hogy a HÖOK Elnöksége a beérkezett HÖK-ös anyagok alapján fog egy szakmai anyagot készíteni, amit a HÖOK Választmánya fog elfogadni.

Jánosi Attila bejelentette, hogy Barcelonában elhunyt az ÁJK HÖK Küldöttgyűlésének egyik tagja, az ÁJK HÖK kollégiumi ügyvivője.

Polai Dóra bejelentette, hogy november 25-től 30-ig Londonban lesz. Telefonon nem lehet majd elérni, de internethozzáférése lesz.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Gólyatábor jutalomkeretekről Hermann Gábor írt levelet a a választmányi tagoknak. Felhívta a figyelmet a határidőre, mely csütörtök 16 óra. Elmondta továbbá, hogy a pályázatokat papíros és elektronikus formában is le kell adni. Elismételte, hogy a főszervezők már kaptak pénzt, kivéve Szenes Áront és a fizikus gólyatábor főszervezőit.
Szenes Áron és Polai Dóra a témához hozzászólt. Jánosi Attila további megjegyzéseket vár szóban vagy akár elektronikus formában.

19:18. Polai Dóra távozott az ülésről.

Jánosi Attila elmondta, hogy Hermann Gáborral és Tischler Orsolyával megegyeztek, hogy a félév lezárása után kerülnek a tárgyalásra a Tanulmányi Csoport, Kari Tanács, Szakterületi ülések és egyéb a HÖK-ben végzett féléves munkáról szóló jutalomkeret pályázatok.

Jánosi Attila javasolta, hogy Diplomaköttetési támogatást lehetne utalni a most végzősöknek. A témához Dukán András Ferenc és Szenes Áron is hozzászólt.

Ferdinandy Bence az Educatio időpontjára volt kíváncsi. Jánosi Attila válaszában elmondta, hogy januárban fog rá sor kerülni, ennél közelebbit egyelőre nem tudni.

Jánosi Attila 19:22 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

157/2010 (XI. 16.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Biológia közösségi tér fejlesztés pályázatot 14.707 forinttal.

158/2010 (XI. 16.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nedves est 2010 pályázatot, 100.000 forintnyi nyomdaköltséggel.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.