Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. október 27-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Ferenczy Kinga, Hermann Gábor, Polai Dóra, Tischler Orsolya, Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Szenes Áron tanácskozási joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 16:14 perckor megnyitotta az ülést.

Az ellenőrző bizottság egyetlen tagja sincs jelen, ezért Jánosi Attila Váry Zsoltot jelölte az Ellenőrző Bizottság helyettesítőjének. A jelölt vállalta a jelölést. A Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Váry Zsoltot helyettes Ellenőrző Bizottsági tagnak.

Jánosi Attila felkérte Polai Dórát, hogy a titkár távollétében vezesse a jegyzőkönyvet. Polai Dóra elfogadta a felkérést. A Választmány a javaslatot egyhangúlag támogatta.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további beterjesztés.

Az így kialakult napirendet a Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. A szervező elnökhelyettes rendkívüli beszámolója
3. Pályázatok
4. Jutalomkeret pályázatok bírálása
5. Egyebek

1. Bejelentések (16:17)

Jánosi Attila elmondta, hogy a Szenátuson Juhászné Huszty Katalint választották meg a gazdasági főigazgatói posztra.

Hermann Gábor elmondta, hogy a Nedves Est november 18-án kerül megrendezésre.

2. A szervező elnökhelyettes rendkívüli beszámolója (16:21)

Hermann Gábor kiküldte a beszámolóját a képviselőlistára.

16:23. Ferenczi Kinga megérkezett az ülésre.

Hermann Gábor válaszolt Tischler Orsolya kérdéseire.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

129/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szervező elnökhelyettes rendkívüli beszámolóját.

3. Pályázatok (16:26)

Szenes Áron kiküldte a Nemzeti Parkos túra pályázatát.

Polai Dóra válaszolt Ferdinandy Bence kérdéseire.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

130/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nemzeti Parkos túra pályázatát, 40.000 forinttal.

Tischler Orsolya kiküldte a Földes-kémiás Halloween buli pályázatát.

Tischler Orsolya válaszolt Váry Zsolt, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor és Ferdinandy Bence kérdéseire.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

131/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Földes-kémiás Halloween buli pályázatát, 15.780 forinttal és anyagi felelősséget vállalt a rendezvényért.

4. Jutalomkeret pályázatok bírálása (16:37)

16:37 Szenes Áron megérkezett az ülésére.

Gólyabál:

A pályázattal kapcsolatban Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, Polai Dóra, Jánosi Attila, Váry Zsolt és Szenes Áron vitát folytattak.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

132/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Gólyabál jutalomkeret pályázatát.

Alapítvány:

A pályázattal kapcsolatban Hermann Gábor és Jánosi Attila vitát folytattak.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

133/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Alapítvány jutalomkeret pályázatát, 15.250 forinttal.

Beiratkozás előkészületek:

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

134/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Beiratkozás előkészületeinek jutalomkeret pályázatát.

Nyílt nap előkészületek:

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

135/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyílt nap előkészületeinek jutalomkeret pályázatát.

Országos Diákkutató Program:

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

136/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Országos Diákkutató Program jutalomkeret pályázatát.

Beiratkozás:

A Választmány Tischler Orsolya kérésére Tischler Orsolyát törölte a pályázatból, Török Zitát pedig felvette a pályázatba.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

137/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta az Alapítvány jutalomkeret pályázatát.

5vös 5 km és Sportfesztivál:

A pályázatokat Polai Dóra ismertette.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

138/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 5vös 5 km és a Sportfesztivál jutalomkeret pályázatát.

Mentortábor és Mentorkisokos:

Jánosi Attila kérésére a Választmány felvette a pályázatba Kis Endrét, 35.000 forinttal.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

139/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Mentortábor jutalomkeret pályázatát, 99.000 forinttal.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

140/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Mentorkisokos jutalomkeret pályázatát.

Hallgatói bolt, Alapítvány plakát, LOL:

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

141/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Hallgatói bolt, az Alapítvány plakát és a LOL jutalomkeret pályázatát, pályázatonként 8.000 forinttal.

Party Hajó:

A pályázattal kapcsolatban a Választmány vitát folytatott Polai Dóra, Tischler Orsolya, Hermann Gábor és Jánosi Attila hozzászólásaival.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

142/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította a Party Hajó jutalomkeret pályázatát.

Környtanos gólyaavató:

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

143/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Környtanos gólyaavató jutalomkeret pályázatát 30.000 forinttal, saját tevékenységre 7.000 forintot ítélt meg a Választmány.

Kémia GT afterparty:

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

144/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kémia GT afterparty pályázatát 10.000 forinttal, saját tevékenységre 5.000 forintot ítélt meg a Választmány

Kémia GT büfé:

A Választmány Hermann Gábor, Jánosi Attila, Tischler Orsolya és Szenes Áron hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

145/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította a Kémia GT büfé pályázatát.

5. Egyebek (17:50)

Jánosi Attila 17:55 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

129/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szervező elnökhelyettes rendkívüli beszámolóját.

130/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nemzati Parkos túra pályázatát, 40.000 forinttal.

131/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Földes-kémiás Halloween buli pályázatát, 15.780 forinttal és anyagi felelősséget vállalt a rendezvényért.

132/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Gólyabál jutalomkeret pályázatát.

133/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Alapítvány jutalomkeret pályázatát, 15.250 forinttal.

134/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Beiratkozás előkészületeinek jutalomkeret pályázatát.

135/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nyílt nap előkészületeinek jutalomkeret pályázatát.

136/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Országos Diákkutató Program jutalomkeret pályázatát.

137/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta az Alapítvány jutalomkeret pályázatát.

138/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az 5vös 5 km és a Sportfesztivál jutalomkeret pályázatát.

139/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Mentortábor jutalomkeret pályázatát, 99.000 forinttal.

140/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az Mentorkisokos jutalomkeret pályázatát.

141/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Hallgatói bolt, az Alapítvány plakát és a LOL jutalomkeret pályázatát, pályázatonként 8.000 forinttal.

142/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította a Party Hajó jutalomkeret pályázatát.

143/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Környtanos gólyaavató jutalomkeret pályázatát 30.000 forinttal, saját tevékenységre 7.000 forintot ítélt meg a Választmány.

144/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kémia GT afterparty pályázatát 10.000 forinttal, saját tevékenységre 5.000 forintot ítélt meg a Választmány

145/2010 (X. 27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elutasította a Kémia GT büfé pályázatát.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Polai Dóra Jánosi Attila
Jegyzőkönyvvezető Elnök
ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.