Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. április 27-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, Král Adrienn, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Ring Péter Dániel és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 10 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:15 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Tischler Orsolya küldte ki a Föld Napi buli beszámolóját. Jánosi Attila kérésére a Választmány 10 igen szavazattal, egyhangúlag felvette a fenti pontot a napirendre.

18:16 Hermann Gábor megérkezett az ülésre.

Az így kialakult napirendet a Választmány 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Föld Napi Buli beszámoló (Tischler Orsolya)
3. Tájékoztatás a költségvetésről (Jánosi Attila, Tóth Máté)
4. Tor-túra beszámoló (Prikoszovich Mihály)
5. Lágymányosi Eötvös Napok (Hermann Gábor, Jánosi Attila)
6. Erdélyi kirándulás (Ring Péter)
7. Nedves Est beszámoló (Hermann Gábor)
8. Egyebek

1. Bejelentések (18:17)

Jánosi Attila elmondta, hogy tegnap részt vett a Szenátus ülésén. Tárgyalták a 2009. évi gazdasági beszámolót. A Gödi Biológiai Kutatóintézetet a Füvészkert szervezeti egységébe került integrálásra. Az ELTE és a BEAC között is megállapodás született. Módosult az ELTE SZMSZ-e is, három helyett négy rektorhelyettes szerepel már a szabályzatban.

Boldizsár Márton elmondta, hogy a hétvégén részt vett az első ELTE sajtótáborban, ahol három szekcióban folyt a munka és a tanulás. A tábort hasznosnak és szakmailag színvonalasnak találta.

Tóth Máté elmondta, hogy elkészült az ELTE TTK HÖK támogatás-igénylő új pályázati űrlapja. Az űrlap kitöltése már excelben történik, ezzel megkönnyítve a pályázók és bírálók munkáját.

Dukán András elmondta, hogy a tanulmányi téren két nagy projekt fut jelenleg. A környezettanosok ügyében Weiszburg Tamás szakfelelős jár el a továbbiakban, a Bevezetés a biológiába UV-t pedig bizottság fogja javítani. A Kar Kiváló Hallgatójának ügye is folyamatban van.

Jánosi Attila elmondta, hogy éppen zajlik az OMHV-val kapcsolatos értekezlet, amin a TTK HÖK-öt Láng Teodóra kommunikációs biztos képviseli. Holnap lesz a tanári mesterszakos egyeztetés a PPK-n. Valamint holnap délután 17:00-kor EHÖK Küldöttgyűlés lesz a Kazinczy utcában.

László Dávid elmondta, hogy a múlt héten részt vett a Magyar Akkreditációs Bizottság Látogató Bizottságának meghallgatásán, ahol a BSc rendszerről beszélgettek a Látogató Bizottság tagjai TTK-s és IK-s hallgatókkal.

2. Föld Napi Buli beszámoló – Tischler Orsolya (18:40)

Tischler Orsolya kiküldte a beszámolót, ezt nem kívánta kiegészíteni.

Tóth Máté elmondta, hogy az elszámolás megtörtént, és rendben volt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

73/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

3. Tájékoztatás a költségvetésről – Jánosi Attila, Tóth Máté (18:43)

Jánosi Attila ismertette az EHÖK idei költségvetését és elmondta, hogy a TTK HÖK költségvetése 13,5 millió forinttal gazdálkodik az idei évben.

Jánosi Attila az Egyetem költségvetésével kapcsolatban elmondta, hogy az állami támogatás 680 millió forinttal csökkent a tavalyi évhez képest, ez azért kiemelkedő probléma, mert a költségvetésben az állami támogatás aránya magas (70%). Különösen az ELTE-hez tartozó közoktatási intézmények (gyakorlóiskolák) helyzete kritikus.

Jánosi Attila elmondta, hogy a jövő heti Választmány tárgyalja majd a Költségvetés pontjait.

4. Tor-túra beszámoló – Prikoszovich Mihály (19:00)

Prikoszovich Mihály kiküldte a Tor-túra beszámolóját, ezt nem kívánta kiegészíteni.

Tóth Máté elmondta, hogy a beszámolót rendben találta, az elszámolás megtörtént.

19:01 Dukán András Ferenc távozott az ülésről.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

74/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

5. Lágymányosi Eötvös Napok – Hermann Gábor (19:04)

Hermann Gábor kiküldte a programot, a leírást és a költségvetést. Kiegészítésül beszélt a változtatásokról és a fejlesztésekről. Elmondta, hogy a sátrak méretét növelni fogják, és a nagysátor a két épület között fogják felállítani.

A Választmány Hermann Gábor, Jánosi Attila, László Dávid és Tóth Máté hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

75/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a LEN pályázatát, és anyagi felelősséget vállalt a rendezvényért.

6. Erdélyi kirándulás – Ring Péter (19:20)

Ring Péter elmondta, hogy a kirándulás a tavaszi szünetben zajlott le, negyven külföldi diák részvételével. Elmondta, hogy 50.000 forint támogatásra lenne szükségük, ehhez kéri a Választmány támogatását.

A Választmány Jánosi Attila, Tóth Máté, Pauer Eszter, Ring Péter és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

7. Nedves Est beszámoló – Hermann Gábor (19:35)

Hermann Gábor kiküldte a beszámolót. Kiegészítésül elmondta, hogy a rendezvény sikeres volt, a változások ellenére is.

19:41 Tischler Orsolya távozott az ülésről.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

76/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nedves Est beszámolóját.

8. Egyebek (19:42)

Jánosi Attila elmondta, hogy lehetőség van a vezetőképző költségeinek csökkentése érdekében pályázatot benyújtani. A pályázat leadásának határideje e hét péntek, ezért most kell eldönteni, hogy mikor és miképp tartjuk az idei záró-alakuló vezetőképzőt.

A Választmány Tóth Máté, Árendás Ákos Tuzson, Pauer Eszter, Emődi Flóra és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila 20:05-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

73/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

74/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

75/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a LEN pályázatát, és anyagi felelősséget vállalt a rendezvényért.

76/2010 (IV.27.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nedves Est beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.