Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. november 19-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Hegedűs Endre, Jánosi Attila, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Ring Péter Dániel és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 15:50 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. A választmány elfogadta Jánosi Attila kulcsfelvételi jog kérelmének felvételét a napirendi pontok közé.

Az így kialakult napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Nedves Est beszámoló
3. Kulcsfelvételi jog
4. Jutalomkeret pályázatok elbírálása
5. Egyebek

1. Bejelentések (15:55)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Kari Tanácson minden szavazás rendben lezajlott. Az alapszakok tantervmódosításának halasztását a Dékán Úr nem támogatta.

2. Nedves Est beszámoló (16:00)

16:05 Ferenczi Kinga megérkezett az ülésre.

Hermann Gábor kiküldte a beszámolót. Elmondta, hogy a rendezvény sikeres volt, minden gördülékenyen zajlott, és az áramszünetek okozta problémákat is gyorsan tudták kezelni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

165/2009 (XI.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nedves Est beszámolóját.

3. Kulcsfelvételi jog (16:05)

Jánosi Attila kulcsfelvételi jog kérelmét kiküldte a képviselőlistára. Jancsó Tamás elmondta, hogy a kérelmet indokoltnak tartja, és támogatja.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

166/2009 (XI.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Jánosi Attilának, és támogatta, hogy belépőkártyáját a továbbiakban is használhassa.

16:08 Juhász Krisztina és Hegedűs Endre megérkezett az ülésre.

4. Jutalomkeret-pályázatok elbírálása (16:10)

A választmány az alábbi pályázatokhoz a következő pontokat javasolta:

1. Matematikai Intézeti Tanácson való résztvétel: 19, saját tevékenység: 5
2. Nyúz őszi munka: 30, saját tevékenység: 5
3. Matek Szk segítése: 60
4. Kézilabda:35
5. Ösztöndíjkalauz cikkíró, olvasószerkesztő: 35
6. Ösztöndíjkalauz tördelő, borító: 9,3
7. Október 20-i külügyi fórum: 30
8. 2009-es külföldi mentorprogram: 13
9. Oroszállami Egyetemmel kötött szerződés, konferencia: 15, saját tevékenység: 10
10. KÖB: 280
11. Kocsmai Küzdősportok: 10
12. Gyógymatekos kocsmatúra: 5, saját tevékenység: 5
13. Kari Tanács: 32
14. Lágymányosi Focibajnokság: 0

17:20 Boldizsár Márton megérkezett az ülésre

15. Nyári szoc pontrendszer kidolgozás: 20
16. Bioszk segítése: 15
17. Külügyi csoport: 70
18. Szoceh segítése: 35
19. ELTE Sporttábor, Kunszentmiklós: 20
20. Tardosi kirándulás szervezőinek jutalmazása: 0
21. Titkári munka segítése: 12
22. TOB hallgatói tevékenység: 15
23. Választmányi részvétel: 11
24. Zánkai mentortábor: 24
25. 5vös 5km: 60
26. Bódvarákó Afterparty: 30, saját tevékenység: 5
27. 2009. diplomaosztó: 30
28. Dékáni kézfogó: 12, saját tevékenység: 3
29. Nyári vezképző: 50, saját tevékenység: 5
30. Evezés-vizisportok: 20
31. Fizika Intézeti Tanács: 9, saját tevékenység: 5
32. Nemzetközi Nyári Iskola: 40
33. Fizika szk. Segítése: 28
34. Főmentori munka jutalmazása: 0
35. Gazdeh segítése: 15
36. Gyógymatekos gólyaavató: 27, saját tevékenység: 4
37. IT részvétel: 5, saját tevékenység: 5
38. HÖK csapatépítés: 10, saját tevékenység: 3
39. Déli Hallgatói Iroda: 10, saját tevékenység: 5
40. TTK-s EHA kódok szétosztása: 12
41. Elnöki munka segítése: 20
42. Gólyakupa: 13,3
43. Halloween party: 13
44. 3 Kari Kori Muri: 20
45. ELTE Nedves Est: 180
46. Raktártakarítás: 6, saját tevékenység: 2
47. Szerveh egyéb: 220
48. Tisztségviselők: 330, saját tevékenység: 55
49. Környtan gólyaavató: 50
50. FF IT részvétel: 30
51. Föld-föld Szacs: 70
52. Földrajzos Klub: 15
53. Földrajz-kémia Halloween szervezése: 25
54. Bódvarákó kocsmatúra: 10
55. Kutatók éjszakája: 55, saját tevékenység:15
56. Alkímia ma szervezés: 126, saját tevékenység: 6
57. Tor-túra: 28
58. Röplabda: 25
59. Tanulmányi csoport: 100
60. Biosz gólyaavató: 27, saját tevékenység: 4
61. Beiratkozás: 35, saját tevékenység: 5
62. Beiratkozás koordinátorok: 30
63. Beiratkozás CD: 50
64. Felvételi előkészítő: 267
65. LOL: 25
66. Nyílt nap: 200, saját tevékenység: 10
67. Országos Diákkutatói Program: 25
68. Környtan SZACS : 80
69. KCSSK nyitóbuli, "mentornap": 45
70. Fizikus buli szervezése: 12, saját tevékenység:4
71. Fizikus SKÜ: 10
72. Kutatók éjszakája, Gonda Zsombor pályázata: 200, saját tevékenység: 5
73. Mafigyelő: 12
74. Fizikus TDK hétvége: 8

Jancsó Tamás kérte a választmány tagjait, hogy döntsenek a javasolt pontokról.
Jancsó Tamás 1500 Ft-ot javasolt egy pont értékének.
A választmány határozatot hozott a kérdésben:
167/2009 (XI.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Jutalomkeret pályázatokat a javasolt pontokkal, és 1500 Ft/egységben határozza meg egy pont értékét.
5. Egyebek (0:20)

Ónodi Ferenc László elmondta, hogy elkészült az Alapítványról szóló kiadvány, amit ezentúl terjeszteni fognak.

0:25 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

165/2009 (XI.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nedves Est beszámolóját.

166/2009 (XI.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag kulcsfelvételi jogot adott Jánosi Attilának, és támogatta, hogy belépőkártyáját a továbbiakban is használhassa.
167/2009 (XI.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Jutalomkeret pályázatokat a javasolt pontokkal, és 1500 Ft/egységben határozza meg egy pont értékét.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.