2009. április 21.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. április 21-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Lakatos Dóra, Laszák Nikolett, Nagy Melinda, Ring Péter Dániel tanácskozási joggal; Peszeki Eszter, Radnai Tamás megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 17:57-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további előterjesztések.

Kray Zsuzsanna terjesztette be a Környezettudományi Klub – Kreatív Matekos Teadélután kooperáció pályázatot. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Kürtösi Szilvia küldte ki a Teljesítmény túra pályázatot. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jancsó Tamás terjesztette be az OTDK helyzetét. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Gólyatábor pályázat
3. Mentortábor pályázat
4. LEN pályázat
5. Külügyi vezetőképző pályázat
6. Balatoni kirándulás pályázat
7. Környezettudományi Klub – Kreatív Matekos Teadélután kooperáció pályázat
8. Teljesítmény túra pályázat
9. Tortúra beszámoló
10. Lágymányosi Bál beszámoló
11. Nedves Est beszámoló
12. Bevonó tábor beszámoló
13. OTDK helyzete
14. Egyebek

Mészáros Csaba, Juhász Krisztina és Ferenczi Kinga megérkezett. (18:03)

1. Bejelentések (18:03)

Jánosi Attila elmondta, hogy megtartották a Tanulmányi Csoport hétvégét, ami sikeresen zajlott le. Az első napon az oktatás problémáiról, és ezek javításáról tartottak egy kötetlen beszélgetést. A második napon pedig egy interaktív beszélgetés zajlott, melyen az általa készített feladatlapot oldották meg, majd közösen átbeszélték a kérdéseket.

Klincsek Krisztina javasolta, hogy a választmány vegye előre a Környezettudományi Klub – Kreatív Matekos Teadélután kooperáció pályázat.
A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a javaslatot.

2. Környezettudományi Klub – Kreatív Matekos Teadélután kooperáció pályázat (18:07)

Kray Zsuzsanna terjesztette be a napirendi pontot, melyben 5300 Ft támogatást kérnek kartonpapír beszerésére.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

63/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 5300 Ft-tal támogatta a Környezettudományi Klub–Kreatív Matekos Teadélután kooperáció pályázatot.

A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Peszeki Eszternek.
A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Radnai Tamásnak.

3. Gólyatábor pályázat (18:09)

Fizika alapszakos gólyatábor:
1 pályázat érkezett: Bölcsész – Fizikus gólyatábor (BöFi) pályázat, melyet a MaFiHE adott be. Főszervező: Radnai Tamás.

Radnai Tamás elmondta, hogy hasonló tábort szerveznek, mint az előző években. 50-60 gólyára számítanak.
Hermann Gábor megkérdezte, hogy lesz-e büfé. Radnai Tamás elmondta, hogy mivel vándortábort terveznek, így nem tudják kivitelezni a büfét.

A pályázók távollétében a választmány vitát folytatott.

Jancsó Tamás és Hermann Gábor elmondták, hogy támogathatónak tartják a pályázatot.

Pauer Eszter javasolta, hogy a választmány a pályázati határidő után döntsön a pályázatról, mert így a választmány kizárja a további pályázókat.

A választmány 3 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

64/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Bölcsész–Fizikus gólyatábor pályázatot.

4. Mentortábor pályázat (18:29)

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot, melyben támogatást kér az I. Mentortábor megszervezésére, mely április 24-26-ig lesz tartva.
A programot kiküldte a képviselő-listára.
Kürtösi Szilvia javasolta, hogy a választmány támogassa a mentortábor résztvevőit személyenként 4500 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésekben:

65/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a I. Mentortábor 2009 programját.

66/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a I. Mentortábor 2009 résztvevőt személyenként 4500 Ft-tal.

Juhász Krisztina távozott. (18:48)

5. LEN pályázat (18:50)

Hermann Gábor terjesztette be a pályázatot. Elmondta, hogy az EHÖK-kel közösen szervezik a LEN-t. A rendezvénnyel közösen fut majd a Regatta és az ELTE Sportfesztivál.
A Karrierközpont, a Bárczi HÖK is kint lesznek egy-egy sátorral.

Kürtösi Szilvia megkérdezte, hogy hogyan fog megoszlani az anyagi felelősségvállalás. Hermann Gábor elmondta, hogy ez még nem tisztázott.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy amíg a rendezvény költségvetése nem tisztázódik, addig a választmány halassza el a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

67/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a LEN pályázatot.

6. Külügyi vezetőképző pályázat (19:04)

Ring Péter terjesztette be a pályázatot, melyben 5500 Ft/fő támogatást kér a Külügyi Vezetőképzőn résztvevők számára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

68/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Külügyi Vezetőképző pályázatot résztvevőnként 5500 Ft-tal.

7. Balatoni kirándulás pályázat (19:10)

Ring Péter terjesztette be a pályázatot, melyben 50000 Ft támogatást kér. A kiránduláson, mely május 15-17-ig tart, 45 fő fog tervezetten részt venni (40 külföldi hallgató, 5 szervező).

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

69/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatta a Balatoni kirándulás pályázatot.

Lakó Viktória és Mészáros Csaba távozott. (19:17)

8. Teljesítmény túra pályázat (19:18)

A pályázók 33600 Ft támogatást kérnek fénymásolásra.
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy ennél olcsóbban is meg lehet oldani a fénymásolást, ezért javasolta, hogy a választmány 12600 Ft-tal támogassa a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

70/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 12600 Ft-tal támogatta a Teljesítmény túra pályázatot.

9. Tortúra beszámoló (19:21)

Kajdy Tímea kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

71/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Tortúra beszámolót.

10. Lágymányosi Bál beszámoló (19:24)

Hermann Gábor kiküldte a beszámolót a képviselő-listára. Elmondta, hogy kevesebben jöttek el a rendezvényre, mint ahogyan várták.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

72/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Lágymányosi Bál beszámolót.

11. Nedves Est beszámoló (19:30)

Hermann Gábor kiküldte a beszámolót a képviselő-listára. Elmondta, hogy a rendezvény jól sikerült, többen vettek részt, mint ahogyan számítottak a szervezők.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

73/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Nedves Est beszámolót.

12. Bevonó tábor beszámoló (19:33)

Kürtösi Szilvia és Jánosi Attila kiküldték a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

74/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bevonó tábor beszámolót.

13. OTDK helyzete (19:35)

Jancsó Tamás elmondta, hogy sok hallgató vett idén részt az OTDK-kon. Elmondta, hogy a kar TDK felelőse megkereste a HÖK-öt, hogy támogassuk a hallgatók OTDK részvételét.

Pauer Eszter elmondta, hogy a biológia OTDK-sok már pályáztak egyszeri tudományos pályázatra.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a HÖK Tudományos keretéből támogassa a választmány az OTDK-kon részt vevő hallgatók (kivéve a Biológia OTDK) költségeit 600000 Ft-tal.

Klincsek Krisztina távozott. (19:52)

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

75/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 600000 Ft-tal támogatta az Országos Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő TTK-s hallgatók költségeit.

14. Egyebek (20:15)

Ring Péter Dániel elmondta, hogy részt vett Moszkvában a Fiatalok Konferenciáján.

Jancsó Tamás 20:20-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

63/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 5300 Ft-tal támogatta a Környezettudományi Klub–Kreatív Matekos Teadélután kooperáció pályázatot.

64/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Bölcsész–Fizikus gólyatábor pályázatot.

65/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a I. Mentortábor 2009 programját.

66/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a I. Mentortábor 2009 résztvevőt személyenként 4500 Ft-tal.

67/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a LEN pályázatot.

68/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Külügyi Vezetőképző pályázatot résztvevőnként 5500 Ft-tal.

69/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatta a Balatoni kirándulás pályázatot.

70/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 12600 Ft-tal támogatta a Teljesítmény túra pályázatot.

71/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Tortúra beszámolót.

72/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Lágymányosi Bál beszámolót.

73/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Nedves Est beszámolót.

74/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bevonó tábor beszámolót.

75/2009 (IV.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 600000 Ft-tal támogatta az Országos Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő TTK-s hallgatók költségeit.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.