2009. április 6.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. április 6-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 18:05-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Hermann Gábor elmondta, hogy még nem készült el a Lágymányosi Bál beszámoló az elszámolások miatt, ezért kérte, hogy a választmány halassza el a napirendi pontot.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Lágymányosi Bál napirendi pontot.

Kürtösi Szilvia küldte ki a Kerekes Napok pályázatot. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Klincsek Krisztina terjesztette be a 3 szakos kari buli pályázatot. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jánosi Attila terjesztette be az Infólista kezelését. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. 3 szakos kari buli pályázat
3. Tétény Napok pályázat
4. Kerekes Napok pályázat
5. Infólista kezelése
6. Egyebek

1. Bejelentések (18:11)

Jancsó Tamás elmondta, hogy hétvégén HÖOK Vezetőképző. Továbbá elmondta, hogy hétfőn részt vett a Kari Költségvetési Bizottság ülésén, amelyen tárgyalták a kari költségvetést. Elmondta, hogy csökkentek a telefonköltségek, köszönhetően egyrészt annak, hogy most már több képviselőnek és tisztségviselőnek HÖK-ös flottás telefonja van.
Jancsó Tamás bejelentette, hogy Jánosi Attila lett az EHÖK Tanulmányi alelnöke.

Dukán András elmondta, hogy a Választási Bizottság Kump Edinát választotta elnökének.

Ferenczi Kinga megérkezett 18:29-kor.

2. 3 szakos kari buli pályázat (18:29)

Klincsek Krisztina és Tóth Máté ismertették a pályázatot. Tóth Máté elmondta, hogy szeretnének vetélkedőt szervezni a rendezvényen. A plakátok előállítására kértek 9600 Ft támogatást és anyagi felelősségvállalást a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

56/2009 (IV.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 9600 Ft-tal és anyagi felelősségvállalással támogatja a 3 szakos kari buli pályázatot.

3. Tétény Napok pályázat (18:41)

Verebélyi Tamás küldte ki a pályázatot a képviselő-listára, melyben 91800 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.
Kürtösi Szilvia és Hermann Gábor elmondták, hogy rendben és reálisnak találják a pályázatot, ezért javasolták, hogy a választmány támogassa a pályázatot a kért összeggel.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

57/2009 (IV.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 91800 Ft-tal támogatja a 2009-es Tétény Napok pályázatot.

4. Kerekes Napok pályázat (18:56)

Kürtösi Szilvia küldte ki a pályázatot, melyben a szervezők 120000 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány támogassa a rendezvényt 50000 Ft-tal, a nyomdai költségeket.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

58/2009 (IV.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatta a Kerekes Napok pályázatot.

5. Infólista kezelése (19:02)

Jánosi Attila elmondta, hogy jelenleg heti rendszerességgel megy ki egy-egy levél az Infólistára. Javasolta, hogy legyen egy személy, aki a kiküldött levelekhez összegyűjti az aktuális információkat, és ezek alapján összeszerkeszti az infólevelet, és minden héten kiküldi.

Jancsó Tamás javasolta, hogy amíg az önkormányzat nem talál jelentkezőt, addig Jánosi Attila lássa el továbbra is ezt a feladatot. Jánosi Attila vállalta.

6. Egyebek (19:22)

Jánosi Attila elmondta, hogy a következő heti Kari Tanácson fognak dönteni a kar kiváló oktatójáról.

Bodó Máté elmondta, hogy a mentorfelvételi első köre lezárult.

Jancsó Tamás 19:24-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

56/2009 (IV.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 9600 Ft-tal és anyagi felelősségvállalással támogatja a 3 szakos kari buli pályázatot.

57/2009 (IV.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 91800 Ft-tal támogatja a 2009-es Tétény Napok pályázatot.

58/2009 (IV.6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatta a Kerekes Napok pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.