2009. március 24.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. március 24-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 17:55-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett még további előterjesztés.

Ferenci Attila terjesztette be a Bevonó tábor napirendi pontot. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Nyúz ösztöndíjak
3. Sport pályázat
4. EBiHal pályázat
5. C Klub BN pályázat
6. Eötvös Bál jutalomkeret pályázat
7. Bevonó tábor
8. Egyebek

1. Bejelentések (17:57)

Jánosi Attila elmondta, hogy a hétvégén Tanulmányi hétvége lesz, előreláthatólag pénteken a KCSSK, szombaton az Déli Hallgatói Iroda lesz a helyszín.

2. Nyúz ösztöndíjak (18:38)

Boldizsár Márton terjesztette be a Tétékás Nyúz 3., 4., 5., 6. számának és a Kulturális Melléklet 1. számának ösztöndíjait.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

45/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Tétékás Nyúz 3., 4., 5., 6. számának és a Kulturális Melléklet 1. számának ösztöndíjait.

3. Sport pályázat (18:51)

Kálózi Attila küldte a pályázatot, melyben 35000 Ft támogatást kér terembérlet támogatására.

Jancsó Tamás elmondta, hogy támogathatónak tartja a pályázatot, ezért javasolta a támogatást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

46/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 35000 Ft-tal támogatja a Sport pályázatot.

4. EBiHal pályázat (18:54)

Szenes Áron terjesztette be a napirendi pontot, melyben az EBiHal kirándulásra kér a résztvevők számára 2000 Ft/fő támogatást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

47/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja az EBiHal kiránduláson résztvevő hallgatókat személyenként 2000 Ft-tal.

5. C Klub BN pályázat (18:56)

Jancsó Tamás küldte ki a C Klub pályázatát, melyben a tagok 150000 Ft támogatást kérnek.
A választmány tagjai formailag hibásnak találták a pályázatot, teljes bevételi oldalt kérnek a pályázóktól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

48/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elutasítja a C Klub BN pályázatát formai okokra hivatkozva.

6. Eötvös Bál jutalomkeret pályázat (18:59)

Hermann Gábor kiküldte a pályázatot a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

49/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja az Eötvös Bál jutalomkeret pályázatát.

7. Bevonó tábor (19:12)

Ferenczi Attila kérte, hogy a Bevonó táborban a projektmunkába épüljön be a Tudományos közélet is.
Jánosi Attila elmondta, hogy a projektmunka elsődlegesen a Pr és kommunikációra fog épülni. Ezt a választmány 8 igen szavazattal támogatta.

Ferenczi Attila kérte, hogy a választmány döntsön arról, hogy részt vehet-e a Bevonó táborban.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

50/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem támogatja a Tudományos Biztos részvételét a Bevonó táborban.

8. Egyebek (19:39)

Jancsó Tamás 19:40-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

45/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Tétékás Nyúz 3., 4., 5., 6. számának és a Kulturális Melléklet 1. számának ösztöndíjait.

46/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 35000 Ft-tal támogatja a Sport pályázatot.

47/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja az EBiHal kiránduláson résztvevő hallgatókat személyenként 2000 Ft-tal.

48/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elutasítja a C Klub BN pályázatát formai okokra hivatkozva.

49/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja az Eötvös Bál jutalomkeret pályázatát.

50/2009 (III.24) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem támogatja a Tudományos Biztos részvételét a Bevonó táborban.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.