2008. november 25.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. november 25-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Hamow Kamirán Áron, Magyar Róbert, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 18:02-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz és az Alapszabályban meghatározott időn túl érkezett még további előterjesztés.

Lakatos Dóra terjesztette be a Fizikus Buli beszámolót. A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja az előterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. MEN Jutalomkeret
3. Bódvarákó Afterparty beszámoló
4. Fizikus Buli beszámoló
5. Fizikus Buli pályázat
6. Nyúz – Tudományos Melléklet
7. Nyúz ösztöndíjak
8. Egyebek

Klincsek Krisztina megérkezett. (18:08)

1. Bejelentések (18:08)
Jancsó Tamás elmondta, hogy az előző napi szenátusi ülésen el fogadták a Rektori Hivatal koncepciót. Tovább elmondta, hogy létrejött az ELTE Sport Sportszolgáltató Kft.
Az Eötvös Kiadó napirendi pontot levették a napirendi pontok közül, mert az elfogadásához HKR-t kell módosítani.
Bejelentette, hogy Rendkívüli Szenátus lesz december 15-én.
Elmondta, hogy az Educatio szervezése jól halad, a rendezvény 2008. január 23-24-ig lesz megtartva.
A kari Nyílt Nap 2008. január 30-án lesz.
A következő EHÖK Küldöttgyűlés november 27-én lesz, 16 órától az Állami- és Jogtudományi Karon.
Elmondta, hogy HÖOK Vezetőképző volt a hétvégén, melyet Jánosi Attilával látogatott meg.
December 5-7-ig HÖOK Ünnepi Közgyűlés lesz Szegeden, melynek jelképes részvételi díja 20 Ft. Erről tájékoztatást fog írni a képviselőlistára. A választmány tagjai egyhangúan támogatták, hogy Jancsó Tamás, elnök javasolja azt, hogy ki vehet részt a rendezvényen.
Elmondta, hogy november 28-án Összetartás lesz. Kb. 16-tól az Egyetemen egy kötetlen beszélgetés lesz a képviselőkkel, tisztségviselőkkel és a mentorokkal.
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy november 11-én leltárellenőrzés volt. Elmondta, hogy sajnos több képviselő nem vette figyelembe, hogy ellenőrzés van, de szerencsére rendben zajlott le az ellenőrzés.
Bejelentette, hogy december 5-ig mindenki adja le az ez évi számlákat.
Jánosi Attila elmondta, hogy a mesterszakos kiadvány készül, Lakó Viktória vállalta a kiadvány szerkesztésének koordinálását.
Hermann Gábor bejelentette, hogy december 4-én TTK-s Mikulás buli lesz, a plakátok egy részét már kirakták a Lágymányosi kampuszon. A rendezvényen tervezik, hogy szakos vetélkedőt rendeznek.
Pauer Eszter elmondta, hogy az EHÖK-kel együttműködve karácsonyi gyűjtést szerveznek. Kérte, hogy a tisztségviselők és képviselők erről tájékoztassák a hallgatókat. A gyűjtés december közepéig tart.

2. MEN Jutalomkeret (18:32)
Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

213/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Második Egyetemi Napok jutalomkeretét.

3. Bódvarákó Afterparty beszámoló (18:37)

Bodó Máté számolt be a rendezvényről.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

214/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bódvarákó Afterparty beszámolóját.

4. Fizikus Buli beszámoló (18:45)
Lakatos Dóra kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

215/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Fizikus Buli beszámolóját.

5. Fizikus Buli pályázat (18:47)
Juhász Krisztina terjesztette be a pályázatot.
Jancsó Tamás kérte, hogy a közeljövőben egyeztessenek a szervező elnökhelyettessel, hogy a továbbiakban ne ütközzön fizikus rendezvény a kari rendezvényekkel.

A választmány határozatot hozott a pályázatról:

216/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus Buli pályázatot.

6. Nyúz – Tudományos Melléklet (18:50)
Ferenczi Attila terjesztette be a napirendi pontot, melyben kéri a választmányt, hogy támogassa a Tudományos Melléklet megjelenését a Tétékás Nyúzban.
Boldizsár Márton elmondta, hogy a cikkeket Ferenczi Attila intézi, a szerkesztést pedig a Nyúz szerkesztősége fogja elvégezni, ha a választmány támogatja a megjelenést nettó 40120 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

217/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan nettó 40120 Ft-tal támogatja a Tudományos Melléklet megjelenését.

7. Nyúz ösztöndíjak (18:56)
Boldizsár Márton terjesztette be a Nyúz 5., 7., 8., 9. és 10. számának és a Kulturális Melléklet 1. és 2. számának ösztöndíjait.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a 7. szám ösztöndíjából kerüljön törlésre Boldizsár Márton tördelésre javasolt ösztöndíja. A választmány tagjai egyhangúan támogatták a javaslatot.

A választmány határozatot hozott az ösztöndíjakkal kapcsolatban:

218/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Tétékás Nyúz 5., 7., 8., 9. és 10. számának és a Kulturális Melléklet 1. és 2. számának ösztöndíjait.

8. Egyebek (19:12)
Jancsó Tamás elmondta, hogy január 16-ára szeretné összehívni a következő küldöttgyűlést.
Továbbá elmondta, hogy a jutalomkeret pályázat miatt beszámolót szeretne kérni a tisztségviselőktől.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy előző héten lett megtartva a Környezettudományi-Matematika szakterületi közös buli, mely sikeres volt, sokan meglátogatták a rendezvényt.

Jancsó Tamás 19:20-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

213/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a Második Egyetemi Napok jutalomkeretét.

214/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bódvarákó Afterparty beszámolóját.

215/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Fizikus Buli beszámolóját.

216/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus Buli pályázatot.

217/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan nettó 40120 Ft-tal támogatja a Tudományos Melléklet megjelenését.

218/2008 (XI.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Tétékás Nyúz 5., 7., 8., 9. és 10. számának és a Kulturális Melléklet 1. és 2. számának ösztöndíjait.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.