2008. október 21.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. október 21-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Hermann Gábor, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Lakatos Dóra, Laszák Nikolett, Magyar Róbert, Nagy Melinda tanácskozási joggal; Török Zita megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 18:01-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további előterjesztések.

Kürtösi Szilvia terjesztette be a Bölcsés-Fizika alapszakos gólyatábor beszámolóját. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára a Showhajtás pályázatot. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Boldizsár Márton terjesztette be a Nyúz ösztöndíjakat. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Szenes Áron terjesztette be az EBiHal kirándulás pályázatot. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Hermann Gábor terjesztette be a Gólyabál jutalomkeret pályázatot. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bölcsész-Fizika alapszakos gólyatábor beszámoló
2. Bejelentések
3. EBiHal kirándulás pályázat
4. Sítáborok
5. Gólyabál jutalomkeret pályázat
6. Földrajz- és Földtudomány gólyaavató beszámoló
7. Bódvarákó Afterparty pályázat
8. Showhajtás pályázat
9. Nyúz ösztöndíjak
10. Kulcsfelvételi jog kérelem
11. Egyebek

1. Bölcsész-Fizika alapszakos gólyatábor beszámoló (18:06)

Kürtösi Szilvia elmondta, hogy megkapta a hiányzó igazolásokat és rendben talált mindent.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

192/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bölcsész-Fizika alapszakos gólyatábor beszámolóját.

Kürtösi Szilvia elment. (18:15)

2. Bejelentések (18:15)

Jancsó Tamás elmondta, felkérte az informatikust, hogy állítsa be a Déli Irodában lévő gépeket, hogy egy óra tétlenség után azok kapcsoljanak ki. Ennek oka, hogy nagyon sokszor maradnak bekapcsolva a gépek.

Magyar Róbert bejelentette, hogy az Ellenőrző Bizottság október 21-én 18:30-kor ülést tartott, amelyen Laszák Nikolettet választották az Ellenőrző Bizottság elnökének.

Jancsó Tamás bejelentette, hogy a Kari Tanács az alábbi szavazati arányokkal tett javaslatot a Dékánnak a Kémia Intézet intézetigazgatói pályázatokról:
Surján Péter: 22 igen, 4 nem, 1 érvénytelen
Inzelt György: 3 igen, 15 nem, 9 érvénytelen

3. EBiHal kirándulás pályázat (18:24)

Szenes Áron terjesztette be a napirendi pontot, melyben 40000 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

193/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 40000 Ft-tal támogatta az EBiHal kirándulás pályázatot.

4. Sítáborok (18:28)

Hermann Gábor elmondta, hogy az ELTE EHÖK sítábort szervez a hallgatóknak.
Elmondta, hogy a Lágymányosi karok szeretnének egy Lágymányosi sítábort szervezni, ennek szervezése folyamatban van.
Hermann Gábor kérte, hogy a választmány ne támogassa azt, hogy az ELTE sítábor kizárólagos legyen.
És kérte, hogy a választmány támogassa a Lágymányosi sítábort.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben:

194/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan nem támogatta, hogy az ELTE sítábor kizárólagos legyen.

195/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Lágymányosi sítábor megszervezését.

5. Gólyabál jutalomkeret pályázat (18:40)

A Gólyabál jutalomkeret pályázatot Hermann Gábor kiküldte a képviselőlistára.

Bodó Máté elmondta, hogy a Gólyaszoba szervezésében nem csak két ember vett részt, és nem találja megfelelőnek a pályázati összeget.

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Török Zita részére.

Török Zita elmondta, nem volt tisztában, hogy a Gólyaszobában dolgozó mentorok nevét le kellett volna adnia Hermann Gábornak, így ezért szerepel csak az ő és Tóth Máté neve a pályázatban.

Bodó Máté javasolta, hogy Török Zita és Tótháté jutalmát növelje meg a választmány 5000-5000 Ft-tal.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben:

196/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 5000-5000 Ft-tal megnövelte Török Zita és Tóth Máté jutalmát a Gólyabál jutalomkeret pályázatban.

197/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Gólyabál jutalomkeret pályázatot.

Pauer Eszter elmondta, hogy a továbbiakban jobban át kell dolgozni a jutalomkeret pályázatokat, hogy ezentúl a pályázatokban szereplő összeg ne haladja túl a Küldöttgyűlés által kiírt összegeket.

6. Földrajz- és Földtudomány gólyaavató beszámoló (19:09)

Mészáros Csaba küldte ki a rendezvény beszámolóját.
Boldizsár Márton elmondta, hogy a rendezvény sikeres volt, sok gólya résztvett.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

198/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Földrajz- és Földtudomány gólyaavató beszámolót.

7. Bódvarákó Afterparty pályázat (19:11)

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot, melyben 30000 Ft támogatást kér a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

199/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a Bódvarákó Afterparty pályázatot.

8. Showhajtás pályázat (19:16)

Jancsó Tamás küldte ki a pályázatot, melyben a szervezők 100000 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.

Jancsó Tamás 19:17-kor szünetet rendelt el.

Jancsó Tamás 19:30-kor újra megnyitotta az ülést.

Jancsó Tamás javasolta, hogy 50000 Ft-tal támogassa a Showhajtás rendezvényt a választmány.

A választmány határozatokat hozott a kérdésben:

200/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Showhajtás pályázatot.

9. Nyúz ösztöndíjak (19:35)

Boldizsár Márton terjesztette be a napirendi pontot.

Pauer Eszter elmondta, hogy az Alapszabály Mellékletének 13. pontjának értelmében: a Nyúz ösztöndíjak egy havi összege az egy főre jutó éves hallgatói normatíva 150%-a. Ez számonként kerekítve 48000 Ft-ot jelent.

Boldizsár Márton elmondta, hogy ezzel nem volt tisztában, de a továbbiakban eszerint fogja javasolni az ösztöndíjakat.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

201/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Tétékás Nyúz 4. és 6. számának ösztöndíjait.

10. Kulcsfelvételi jog kérelem (19:46)

Tabajdi Péter kulcsfelvételi jogot kért a Déli Irodához.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

202/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot adott a Déli Hallgatói Irodához Tabajdi Péter részére.

11. Egyebek (19:49)

Jancsó Tamás 19:50-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

192/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bölcsész-Fizika alapszakos gólyatábor beszámolóját.

193/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 40000 Ft-tal támogatta az EBiHal kirándulás pályázatot.

194/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan nem támogatta, hogy az ELTE sítábor kizárólagos legyen.

195/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Lágymányosi sítábor megszervezését.

196/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 5000-5000 Ft-tal megnövelte Török Zita és Tóth Máté jutalmát a Gólyabál jutalomkeret pályázatban.

197/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Gólyabál jutalomkeret pályázatot.

198/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Földrajz- és Földtudomány gólyaavató beszámolót.

199/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a Bódvarákó Afterparty pályázatot.

200/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Showhajtás pályázatot.

201/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Tétékás Nyúz 4. és 6. számának ösztöndíjait.

202/2008 (X.21) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot adott a Déli Hallgatói Irodához Tabajdi Péter részére.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.