Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. április 15-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Kürtösi Szilvia, Mészáros Csaba, Seres Alexandra szavazati joggal; Köhler János, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Kimentését kérte: Magyar Róbert

A választmány 8 fővel határozatképes.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Nagy Judit és Verebélyi Tamás részére.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további beterjesztések: Tétény Napok pályázat, LEN programterv, Személyi kérdések.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a Tétény Napok pályázatát.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a LEN programtervet.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a Személyi kérdések pontot.

Az alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja:

1. Tétény Napok pályázat
2. Nemzeti Parkos túra beszámoló
3. HÖOK Vezetőképző beszámoló
4. Hangtechnika beszerzés pályázat
5. LEN programterv
6. Gólyabál koncepció
7. 5vös 5km pályázat
8. Labda beszerzés pályázat
9. Április 26-i összetartás pályázat
10. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
11. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
12. Személyi kérdések
13. Egyebek

1. Tétény Napok pályázat
Verebélyi Tamás ismertette a pályázatot (a pályázatot Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára), melyben a szervezők 87600 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

88/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 87600 Ft-tal támogatja a Tétény Napok rendezvényt.

2. Nemzeti Parkos túra beszámoló
Mészáros Csaba kiküldte a beszámolót a képviselőlistára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

89/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Nemzeti Parkos túra beszámolóját.

3. HÖOK Vezetőképző beszámoló
Jancsó Tamás kiküldte a saját és Jánosi Attila közös beszámolóját a képviselőlistára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

90/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Jancsó Tamás és Jánosi Attila HÖOK Vezetőképző beszámolóját.

4. Hangtechnika beszerzés pályázat
Ónodi Ferenc terjesztette be a napirendi pontot, javaslatát kiküldte a képviselőlistára, melyben javasolja, hogy az Önkormányzat szerezzen be hangtechnikához szükséges kellékeket, hogy azt a saját rendezvényein használni tudja.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

91/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 644000 Ft-tal támogatja hangtechnika beszerzését.

5. LEN programterv

Jancsó Tamás kiküldte a LEN programtervét a képviselőlistára. Elmondta, hogy a pályázatot a rendezvényre a következő választmányra fogják elkészíteni.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

6. Gólyabál koncepció
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány döntsön abban a kérdésben, hogy a 2008-as Gólyabált egyedül vagy egy másik karral együttműködve, közösen szervezze meg. Az Informatikai Kar tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy egyedül kívánja megrendezni a saját gólyabálját.

János Attila és Mészáros Csaba javasolta, hogy kérjék ki a képviselők véleményét, hogy ők is elmondhassák a javaslataikat, véleményüket a kérdésben.

Szenes Áron javasolta, hogy egy másik kar bevonásával szervezze meg a TTK a gólyabált.

A választmány határozatokat hozott a kérdésben:

92/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a TTK egyedül szervezi a 2008. évi Gólyabálját.

Ónodi Ferenc és Jancsó Tamás javasolták, hogy egy ismertebb külföldi együttest és egy ismert magyar együttest hívjanak meg a rendezvényre.

93/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja Ónodi Ferenc és Jancsó Tamás által javasolt koncepciót a 2008. évi gólyabálra.

7. 5vös 5km pályázat
Kálózi Attila terjesztette be a napirendi pontot, melyben 20000 Ft támogatást kér a rendezvényre.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a rendezvény színvonalának emelése céljából érdemes a pályázatot támogatni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

94/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja az 5vös 5km rendezvényt.

8. Labda beszerzés pályázat
Kálózi Attila terjesztette be a napirendi pontot, melyben 35000 Ft támogatást kér labdák beszerzésére.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

94/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 35000 Ft-tal támogatja labdák beszerzését.

9. Április 26-i összetartás pályázat
Hermann Gábor terjesztette be a napirendi pontot, melyben 45000 Ft támogatást kér a rendezvényre. (A pályázat megtalálható a képviselőlistán.)
Hermann Gábor módosította a pályázatot, és 33000 Ft támogatást kért, mivel a 91/2007-es határozat értelmében hangtechnika bérlésre már költeni.

A választmány határozatot a kérdésben:

95/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya maximum 33000 Ft-tal támogatja az Április 26-i összetartás rendezvényt.

10. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
Jancsó Tamás ismertette a választmány tagjaival az EHÖK Küldöttgyűlés napirendi pontjait.
Elmondta, hogy a küldöttgyűlésen dönteni kell a tisztségviselők ösztöndíjainak növeléséről.
Szenes Áron és Nagy Melinda javasolta, hogy a küldöttgyűlés külön szavazzon a különböző tisztségviselői ösztöndíjakról.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

96/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan javasolja, hogy az EHÖK Küldöttgyűlésen a különböző tisztségviselői ösztöndíjak növeléséről külön-külön szavazzon a küldöttgyűlés.

11. Kari Tanács anyagainak tárgyalása

A választmány és a Kari Tanács egyes tagjai vitát folytattak a másnap tartandó Kari Tanács napirendi pontjairól.

12. Személyi kérdések
Harangozó József Gábor lemondott Fizika Intézeti Tanács delegáltságáról.

A Fizika Intézeti Tanácsba a választmány Juhász Krisztinát és Szécsényi Istvánt jelölte.
A jelöltek írásban nyilatkoztak a jelölés elfogadásáról.

A választmány határozatokat hozott a kérdésben:

97/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Harangozó József Gábor lemondását a Fizika Intézeti Tanács delegáltságáról.

98/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal Juhász Krisztinát és Szécsényi Istvánt delegálta a Fizika Intézeti Tanács üléseire.

13. Egyebek

Jancsó Tamás elmondta, hogy április 29-ére fogja összehívni a következő küldöttgyűlést.

Határozatok:

88/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 87600 Ft-tal támogatja a Tétény Napok rendezvényt.

89/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Nemzeti Parkos túra beszámolóját.

90/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Jancsó Tamás és Jánosi Attila HÖOK Vezetőképző beszámolóját.

91/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 644000 Ft-tal támogatja hangtechnika beszerzését.

92/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a TTK egyedül szervezi a 2008. évi Gólyabálját.

93/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja Ónodi Ferenc és Jancsó Tamás által javasolt koncepciót a 2008. évi gólyabálra.

94/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja az 5vös 5km rendezvényt.

95/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya maximum 33000 Ft-tal támogatja az Április 26-i összetartás rendezvényt.

96/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan javasolja, hogy az EHÖK Küldöttgyűlésen a különböző tisztségviselői ösztöndíjak növeléséről külön-külön szavazzon a küldöttgyűlés.

97/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Harangozó József Gábor lemondását a Fizika Intézeti Tanács delegáltságáról.

98/2008 (IV.15) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal Juhász Krisztinát és Szécsényi Istvánt delegálta a Fizika Intézeti Tanács üléseire.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.