Emlékeztető a választmány 2007. október 16-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Bosnyák András, Ferenczi Attila, Harangozó József Gábor,
Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros
Csaba, Németh István, Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal;
Bunyik Karina, Gonda Zsombor, Kálózi Attila, Köhler János, Kray
Zsuzsanna,
Laszák Nikolett, Lengyel Zoltán, Nagy Melinda, Szemes Péter tanácskozási
joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések.

Magyar Róbert terjesztette be a Kulturális teaest pályázatot.

Kálózi Attila terjesztette be a Sporteszköz beszerzés napirendi pontot.

Seres Alexandra terjesztette be a Koncert-terembérlés napirendi pontot.

A fenti beterjesztéseket a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan
napirendi pontként tárgyalja.

Az alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.

1. Kulturális teaest
2. Kari Tanács napirendje
3. Sporteszköz beszerzés
4. Környezettudományi Klub beszámoló és elszámolás (EEN)
5. Külügyi Fórum
6. Személyi kérdések
7. Koncert-terembérlés
8. Bejelentések

A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot ad
Szemes
Péter számára.

1. Kulturális teaest

Szemes Péter számolt be az október 11-én megtartott kulturális teaestről,
amelyre Mérő Lászlót hívták meg.
A választmánytól 5928 Ft utólagos támogatást kért, amelyet a rendezvény
lebonyolításához használt fel.
Szenes Áron kérte, hogy a jövőben jelenjen meg a rendezvény
meghirdetésekor, hogy a rendezvényt támogatja a TTK HÖK.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Kari Tanács napirendi pontok

A választmány és a kari tanács tagjai vitát folytattak a másnap tartandó
Kari Tanács napirendi pontjairól.

3. Sporteszköz-beszerzés

Kálózi Attila terjesztette be a napirendi pontot, amely szerint 100000
Ft-ot kér terembérlésre, 25000 Ft-ot röplabdaállványra és 25000 Ft-ot
labdabeszerzésre.

Kálózi Attila visszavonta a terembérlés-támogatás pályázatát.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Környezettudományi Klub beszámoló és elszámolás (EEN)

Ferenczi Attila számolt be az EEN-n megrendezett Környezettudományi Klub
Sátor tevékenységéről és programjairól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Külügyi Fórum

Bunyik Karina terjesztette be a napirendi pontot, amelyben a Külügyi
Fórumra molinó beszerzésre és ennivaló, innivaló beszerzésére kér
támogatást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Személyi kérdések

Szenes Áron, elnök tett javaslatot Kray Zsuzsanna és Pataki Zoltán
delegálására a Környezettudományi Centrum üléseire.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben.

7. Koncert-terembérlés

Seres Alexandra terjesztette be a napirendi pontot, amelyben az ELTE-n
működő keresztény diákkör egy Gospel Kórus koncert terembérlésére kér
támogatást, mely a Harmónia teremben kerül megrendezésre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Bejelentések

János Attila bejelentette, hogy Lakó Viktóriával résztvettek a Bolyai
Collegiumban megrendezett BSc Konferencián.

Szenes Áron beszámolt Cseszregi Tamás tájékoztatásáról a HÖOK
Küldöttgyűlésen történt eseményekkel kapcsolatban.

Határozatok:
168/2007 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a kulturális teaest
programot 5928 Ft-tal.

169/2007 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja 25000 Ft-tal
röplabdaállvány és 25000 Ft-tal labdák beszerzését.

170/2007 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a
Környezettudományi
Klub EEN tartandó programjának beszámolóját és elszámolását.

171/2007 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Külügyi Fórum
molinó beszerzésének költségeit egyharmados arányban legfeljebb bruttó
21600 Ft-ig, illetve, hogy a teljes molino költségeit fizeti a TTK HÖK
annak ismeretében, hogy a költségek egyharmad-egyharmad arányát a TÁTK
HÖK
és az IK HÖK fogja rendelkezésre bocsátani keretátcsoportosítással.

172/2007 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan Kray Zsuzsannát és 11 igen
szavazatattal, egyhangúan Pataki Zoltánt delegálja a Környezettudományi
Centrum üléseire.

173/2007 (XI.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen és 3 nem szavazattal 20000 Ft-tal támogatja a Gospel
Koncert terembérlését, valamint megbízza Németh István szervező
elnökhelyettest, hogy felügyelje a rendezvény lebonyolítását.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.