Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. június 29-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Král Adrienn, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Berta Márton, Csenki Tamás, Fejes Bálint, Ferenczi Kinga és Polai Dóra Tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 14:10 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta:

1. Bejelentések
2. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
3. Szakterületi rendezvények
4. Beszámolók, elszámolások
a Video beszámoló és elszámolás
b Lágymányosi Eötvös Napok beszámoló
5. Pályázatok
a Mentortábor pályázat
b TTK HÖK-ös pólók
c Névjegykártya
d 2010-es Gólyabál koncepciója
6. Vezetőképző
7. Egyebek

1. Bejelentések (14:12)

Jánosi Attila elmondta, hogy tegnap volt szenátusi ülés, ami Hudecz Ferenc Rektor Úr utolsó szenátusi ülése volt. Elfogadták a honorácior rendszer pályázatát és a Pedagogikum Központ beszámolóját. Elmondta, hogy lezajlott a sport-kultúra pályázatok bírálása az EHÖK Elnökségének ülésén múlt hét szerdán, ahol a TTK összességében 2,2 millió forintot nyert.

Pauer Eszter elmondta, hogy csütörtökön lesz Jegyzetbizottsági ülés.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Vagyonnyilatkozatok megújítása is esedékes, e-mailt fog küldeni az érintetteknek.

2. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása (14:20)

Berta Márton ismertette a képviselőlistára kiküldött levelét és a leckekönyvek, valamint a nyelvórák kérdését.

A Választmány Pauer Eszter, Jánosi Attila, Hermann Gábor, Tóth Máté, Dukán András Ferenc és László Dávid hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

14:39-kor Dukán András Ferenc megérkezett az ülésre.

3. Szakterületi rendezvények 2010 ősz (14:58)

Jánosi Attila ismertette a beérkezett elképzeléseket.

Emődi Flóra rövid tájékoztatást adott a kémia szakterület elképzeléseiről, majd 15:04-kor távozott az ülésről.

László Dávid beszámolt a környezettudományi szakterület elképzeléseiről.

Ferenczi Kinga beszámolt a biológia szakterület terveiről. A Gólyaavatót a Bódvarákó Afterpartyval közösen szervezik.

Hermann Gábor elmondta, hogy az EHÖK rendezvénynaptára Sarlóspusztán fog elkészülni, azután javasolja a szakos és kari rendezvények pontos időbeosztásának összeállítását.

4. Beszámolók, elszámolások (15:20)

a) Videó beszámoló és elszámolás

A videó elszámolását Csenki Tamás ismertette. Elmondta, hogy a felvétel során voltak problémák, az alapvető hibát azonban az operatőr jelentette.

15:25 Fejes Bálint távozott az ülésről.

A Választmány két tartózkodás mellett Jánosi Attila által jelölt Pauer Esztert jelölte ki az Ellenőrző Bizottság feladatainak ellátására.

A Választmány Tóth Máté, Hermann Gábor, Csenki Tamás, Dukán András Ferenc, Jánosi Attila ás Pauer Eszter hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

103/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag levette a napirendről a Videó beszámolóját.

b) LEN beszámoló

Hermann Gábor ismertette a LEN beszámolóját és költségvetését.

A Választmány Tóth Máté, Dukán András Ferenc, Csenki Tamás és Pauer Eszter hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

104/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a LEN beszámolóját.

5. Pályázatok (16:08)
a) Mentortábor pályázat

Jánosi Attila ismertette a mentortábor pályázatát. Elmondta, hogy a gazdasági kérdések lebonyolítása Tóth Mátéval lezajlott egyeztetés keretein belül történt.

A Választmány Tóth Máté, Jánosi Attila, Hermann Gábor, Pauer Eszter, László Dávid és Juhász Krisztina hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

105/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mentortábor pályázatát, fejenként 4265 forinttal, maximum 100 fő részvételéig.

b) TTK HÖK-ös pólók

Tóth Máté ismertette a pólókról kiküldött pályázatát. Elmondta, hogy véleménye szerint szükség van a TTK HÖK egységes megjelenésére az EHÖK vezetőképzőjén.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

106/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a HÖK pólók pályázatát, 19.600 forinttal.

c) Névjegykártyák

A névjegykártyák tervezetét Tóth Máté és Hermann Gábor ismertette.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

107/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Névjegykártyák tervezetét.

d) Gólyabál 2010 koncepció

A Gólyabál tervezetét Hermann Gábor ismertette.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

108/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Gólyatábor tervezetét.

6. Vezetőképző (16:35)

Jánosi Attila elmondta, hogy a vezetőképző szervezése folyamatban van. Megkért mindenkit, hogy szavazzon a doodle-n a részvételéről. A szervezést Tóth Máté és Dukán András Ferenc bonyolítja. Szombaton 9:30-kor lesz a gyülekező a Nyugati pályaudvaron, a vezetőképző keddig fog tartani. Az Alakuló Küldöttgyűlés hétfőn kerül majd megrendezésre.

7. Egyebek (16:40)

Jánosi Attila elmondta, hogy szeretné, ha a következő félévben lenne legalább két tisztségviselői, illetve HÖK-ös összetartás. Elmondta azt is, hogy ősszel nem lesz vezetőképző, hanem valószínűleg csak a tavaszi félévben.

Jánosi Attila 16:45-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

103/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag levette a napirendről a Videó beszámolóját.

104/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a LEN beszámolóját.

105/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Mentortábor pályázatát, fejenként 4265 forinttal, maximum 100 fő részvételéig.

106/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a HÖK pólók pályázatát, 19.600 forinttal.

107/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Névjegykártyák tervezetét.

108/2010 (VI.29.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Gólyatábor tervezetét.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Polai Dóra Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.