Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. április 7-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Fejes Bálint, Jancsó Tamás és Polai Dóra tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 14:25 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Magyar Róbert pályázata kikerült a képviselőlistára, a hétvégi mentorprogramokkal kapcsolatos. Tillné Kiss Andrea kiküldte a NYÚZ számértékeléseket a képviselőlistára. A Választmány a Nyúz Számértékelések napirendi pont felvételét egyhangúlag, Magyar Róbert pályázatának felvételét egy tartózkodás mellett támogatta.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. EHÖK szociális-tanulmányi vezetőképző pályázat
3. HÖOK vezetőképző pályázat
4. Kulcsfelvételi jog kérelem
5. Választási bizottság választása
6. NYÚZ Számértékelések
7. TTNY Napok pályázat
8. Magyar Róbert pályázata - Mentornap
9. Egyebek

1. Bejelentések (14:30)

Jánosi Attila elmondta, hogy a múlt héten lezajlott Küldöttgyűlésen elnökválasztás történt, és az ELTE TTK HÖK új elnökeként köszöntötte a Választmány tagjait.

14:35 Dudás Gábor megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila elmondta, hogy megbeszélést folytatott Láng Teodórával a html formátumú hírlevéllel kapcsolatban. Elmondta, hogy változtatásra még van lehetőség. A Választmány Pauer Eszter, Árendás Ákos Tuzson, Pauer Eszter, Tóth Máté, Dudás Gábor és Juhász Krisztina hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

14:40 Dudás Gábor távozott az ülésről.

Jánosi Attila elmondta, hogy Láng Teodóra azt ígérte, hogy az irodába ígért táblákat a hónap közepéig elkészíti, és a honlap frissítése is meg fog történni.

2.EHÖK szociális-tanulmányi vezetőképző pályázat (14:41)

Tischler Orsolya kiküldte a pályázatát a képviselőlistára. Pauer Eszter elmondta, hogy Tischler Orsolya meg szeretné pályázni a Szociális elnökhelyettesi posztot, ezért fontos a részvétele.

Tóth Máté és Jánosi Attila elmondta, hogy támogathatónak tartja a pályázatot.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

46/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 10.000 forinttal Tischler Orsolya részvételét az EHÖK vezetőképzőjén.

3.HÖOK vezetőképző pályázat (14:43)

Jánosi Attila kiküldte a pályázatot a képviselőlistára. Kiegészítésül ismertette a részvétel feltételeit. Elmondta, hogy Ring Péter is jelentkezett utólag, így azt kéri, hogy a Választmány külön határozatban hozzon döntést az ő részvételéről.

A Választmány Juhász Krisztina, Árendás Ákos Tuzson, Tóth Máté, Dukán András Ferenc és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Ring Péter Dániel leutazásával kapcsolatban Pauer Eszter, Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson és Tóth Máté hozzászólásaival a Választmány vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

47/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a pályázatban megjelölt személyek részvételét a HÖOK Vezetőképzőjén, összesen 96.500 forinttal.

48/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Ring Péter Dániel részvételét a HÖOK Vezetőképzőjén, 22.500 forinttal.

Az ELTE TTK HÖK ebben a félévben 119.000 forintot költ a HÖOK Vezetőképzőjén való részvételre.

14:58 Jancsó Tamás megérkezett az ülésre.

4.Kulcsfelvételi jog kérelem (15:00)

Jancsó Tamás kiküldte a kérelmét a képviselőlistára. Jánosi Attila elmondta, hogy véleménye szerint az északi és a déli hallgatói irodához is kéne Jancsó Tamásnak kulcsfelvételi jogot adni.

A Választmány Jancsó Tamás, Juhász Krisztina, Jánosi Attila és Árendás Ákos Tuzson hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

49/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta hogy Jancsó Tamás az Északi és a Déli Hallgatói Irodához is kulcsfelvételi jogot kapjon.

5.Választási bizottság választása (15:03)

A Választmány Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc és Fejes Bálint hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

Jánosi Attila elmondta, hogy eddig Jancsó Tamás, Pauer Eszter, Bogsch Ildikó, Lellei Nóra és Fehérvári Zoltán jelezte, hogy szívesen részt venne a bizottság munkájában.

Jánosi Attila elmondta, hogy a választást a jövő heti Választmányra lenne praktikus halasztani. A Választmány ezt a javaslatot egyhangúlag támogatta.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

50/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirendi pont elhalasztását.

Jancsó Tamás 15:05-kor távozott az ülésről.

6.NYÚZ Számértékelések (15:06)

Tillné Kiss Andrea kiküldte a Számértékeléseket a képviselőlistára.

A Választmány Jánosi Attila, Boldizsár Márton és Dukán András Ferenc hozzászólásaival kapcsolatban vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

51/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ 4006 és 4007-es számainak számértékelését, és összesen 92.850 forintot ítélt meg kifizetésre.

7.TTNY Napok pályázat (15:10)

Jánosi Attila ismertette a pályázatot és a kiküldésével kapcsolatos problémákat.

A Választmány Tóth Máté, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Pauer Eszter, Boldizsár Márton, Juhász Krisztina és László Dávid hozzászólásaival vitát folytat a kérdésben.
Jánosi 70.000 forintot javasolt támogatási összegnek.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

52/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TTNY Napok pályázatát, 70.000 forinttal.
8.Magyar Róbert Mentornap pályázata (15:16)
Jánosi Attila elmondta, hogy a pályázat késve érkezett. Tóth Máté ismertette a pályázatot.
A Választmány Dukán András Ferenc, Tóth Máté, Árendás Ákos Tuzson, László Dávid, Juhász Krisztina és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

53/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Mentornap pályázatát, 14.500 forinttal.

9.Egyebek (15:28)
Jánosi Attila elmondta, hogy szeretné, ha a kimentések elküldésének határidejét betartanák a Választmány tagjai. Javasolta, hogy aki szakterületi delegáltként nem tud megjelenni az ülésen, akkor gondoskodjon a helyetteséről, aki tanácskozási joggal rendelkezne.
Jánosi Attila elmondta, hogy szeretné, ha a Választmány előtt 24 órával legkésőbb megérkezne minden tárgyalni kívánt anyag a képviselőlistára.
Jánosi Attila elmondta, hogy jövő héten Kari Tanács lesz, ezért a Választmány időpontjának a hétfő 18:00 órát javasolja.
A gólyatábor pályázatok elbírálásának időpontjáról a Választmány Pauer Eszter, Boldizsár Márton, Árendás Ákos Tuzson, Tóth Máté és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott. A gólyatábor pályázatok bírálásának időpontja április 13-a kedd 18:00 óra lesz.
Jánosi Attila elmondta, hogy a Választás kampányával kapcsolatban már egyeztetett a Kommunikációs biztossal. A Szakterületi koordinátorokat arra kérte, hogy népszerűsítsék a képviselőválasztást.
Jánosi Attila 15:49 perckor bezárta az ülést.
Határozatok:
46/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta 10.000 forinttal Tischler Orsolya részvételét az EHÖK vezetőképzőjén.

47/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a pályázatban megjelölt személyek részvételét a HÖOK Vezetőképzőjén, összesen 96.500 forinttal.

48/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta Ring Péter Dániel részvételét a HÖOK Vezetőképzőjén, 22.500 forinttal.

49/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta hogy Jancsó Tamás az Északi és a Déli Hallgatói Irodához is kulcsfelvételi jogot kapjon.
50/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirendi pont elhalasztását.

51/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ 4006 és 4007-es számainak számértékelését, és összesen 92.850 forintot ítélt meg kifizetésre.

52/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TTNY Napok pályázatát, 70.000 forinttal.

53/2010 (IV.7.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a Mentornap pályázatát, 14.500 forinttal.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.