Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. április 12-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter és Tóth Máté szavazati joggal; Hegedűs Endre, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Sik Zsuzsanna Brigitta, Simon Gábor és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:05 perckor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés. Jánosi Attila küldte ki képviselőlistára a Kerekes Napok pályázatát, Prikoszovich Mihály pedig a Tor-Túra beszámolóját. Jánosi Attila javasolta a Tor-Túra beszámoló elhalasztását.

A Választmány egyhangúlag támogatta a Kerekes Napok pályázat napirendi pont felvételét.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Sportfesztivál és a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája napirendi pont kerüljön az első helyekre. A Választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Sportfesztivál
2. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
3. Bejelentések
4. Kari Tanács anyagainak áttekintése
5. A biológia szakterületi koordinátor megismételt beszámolója
6. Kerekes Napok pályázat
7. Egyebek

1. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (18:10)

Jánosi Attila megkérte Simon Gábort, hogy ismertesse a pályázatát.

A Választmány egyhangúlag tanácskozási jogot szavazott Simon Gábornak.

Simon Gábor, az EHÖK Sportügyi alelnöke bemutatkozott, és ismertette a pályázatát. Elmondta, hogy a rendezvény a LEN részét képzi majd, és részt vesznek rajta felvidéki és erdélyi csapatok is. Elmondta, hogy nagy sportrendezvényről van szó, egyedül a Regattához tudná hasonlítani.

A Választmány Tóth Máté, Árendás Ákos Tuzson, Hegedűs Endre, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya és Pauer Eszter hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

54/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 100.000 forinttal támogatta a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája nevű rendezvényt.

2. Sportfesztivál (18:35)

Hegedűs Endre ismertette a pályázatát.

A Választmány Jánosi Attila, Tóth Máté és Hegedűs Endre hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

55/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag 45.300 forinttal támogatta a Sportfesztivál nevű rendezvényt.

Hegedűs Endre és Simon Gábor kérte a Választmány tagjait, hogy hirdessék a „Jó tanuló - jó sportoló” pályázati lehetőséget.

18:43 Szenes Áron megérkezett az ülésre.

18:44 Hegedűs Endre és Simon Gábor távozott az ülésről.

3. Bejelentések (18:45)

Jánosi Attila elmondta, hogy hétvégén lezajlott az EHÖK szociális-tanulmányi vezetőképzője. A beszámolót jövő héten fogja a Választmány tárgyalni.

Jánosi Attila elmondta, hogy a költségvetési tárgyalások már zajlanak, és várhatóan április 29-én lesz az EHÖK Küldöttgyűlése, ahol a kérdést tárgyalni fogják. Az EHÖK Küldöttgyűlése után várható a TTK HÖK Küldöttgyűlése is.

Jánosi Attila elmondta, hogy a hétvégén lesz a HÖOK vezetőképzője.

Tóth Máté elmondta, hogy az irodavezetői gép javítása körülbelül 120.000 forintba fog kerülni, az informatikus kért árajánlatot.

Pauer Eszter és Dukán András Ferenc elmondta, hogy azokon a szakokon, ahol a felvehető kreditek száma nem éri el a 30 kreditet a hallgatóknak alapösztöndíj jár. Az alapösztöndíj kérdése a közeljövőben felül lesz vizsgálva, ez a HKR kari különös módosításával is együtt jár. A Választmány Árendás Ákos Tuzson, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra és Szenes Áron hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

18:58 Tóth Máté távozott az ülésről.

4. Kari Tanács anyagainak áttekintése (19:00)

19:01 Jancsó Tamás megérkezett az ülésre.

Jánosi Attila ismertette a napirendi pontokat.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Matematikai Intézetnek lesznek személyi kérdésekkel kapcsolatos beterjesztései. Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy IBM Kutatócsoport megszervezése is folyik.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a Kar Kiváló Oktatója címre Holló-Szabó Ferencet és Pál Gábort javasolta a Hallgatói Önkormányzat.

A Kar Kiváló Hallgatója cím adományozása kapcsán Jánosi Attila elmondta, hogy a kari Tanulmányi Bizottság összesen 44 hallgatót javasolt.

A Kar 2010. évi költségvetésével kapcsolatban Jánosi Attila, Szenes Áron, Jancsó Tamás, Dukán András Ferenc és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a Választmány.

A szakirányú továbbképzési szakok indításával kapcsolatban Dukán András Ferenc holnap fog egyeztetni Homonnay Zoltán dékánhelyettessel.

Jánosi Attila ismertette a HKR módosításával kapcsolatos tudnivalókat.

A Felvételi Szabályzat módosításait és a költségtérítési díj összegére vonatkozó javaslatokat Dukán András Ferenc ismertette.

5. Biológia szakterületi koordinátor megismételt beszámolója (20:10)

Jánosi Attila elmondta, hogy azért kerül erre sor, mert a legutóbbi Küldöttgyűlésen nem került elfogadásra a biológia szakterületi koordinátor beszámolója.

Ferenczi Kinga kiküldte a beszámolóját a képviselőlistára.

A választmány Král Adrienn, Szenes Áron, Pauer Eszter, Árendás Ákos Tuzson, Sik Zsuzsanna Brigitta, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya, Juhász Krisztina, Emődi Flóra és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben:

56/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a Biológia szakterületi koordinátor beszámolóját.

6. Kerekes Napok pályázat (20:58)

Jánosi Attila kiküldte a pályázatot a képviselőlistára, amit Jánosi Attila ismertetett.

A Választmány Pauer Eszter és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

57/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag 45.000 forinttal támogatta a Kerekes Napok pályázatát.

7. Egyebek (21:02)

Emődi Flóra és Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy a hétvégi mentornap sikeresen lezajlott, és a résztvevők jól érezték magukat.

Jánosi Attila elmondta, hogy a holnapi Választmány kezdési időpontja 18:40 perc lesz.

Tóth Máté elmondta, hogy az EHÖK Gazdasági Bizottság ülésén érdemi eredmény nem született.

Jánosi Attila 21:10-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

54/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 100.000 forinttal támogatta a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája nevű rendezvényt.

55/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag 45.300 forinttal támogatta a Sportfesztivál nevű rendezvényt.

56/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a Biológia szakterületi koordinátor beszámolóját.

57/2010 (IV.12.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag 45.0010 forinttal támogatta a Kerekes Napok pályázatát.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.