Emlékeztető a választmány 2007. szeptember 6-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Bosnyák András, Ferenczi Attila, Harangozó József, Jánosi
Attila, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra
szavazati joggal, Árvay Márton, Hamow Kamirán Áron, Jancsó Tamás, Laszák
Nikoletta, Lengyel Zoltán, Mécs Anna, Nagy Melinda, Ónodi Ferenc László
tanácskozási joggal.

A választmány 6 taggal határozatképes.

Az Alapszabály 3. melléklet 12. pontja értelmében az Szenes Áron, elnök
Ónodi Ferenc Lászlót kérte fel a Választmány levezetésére.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek újabb beterjesztések:

Mécs Anna és Ferenci Attila a kulcsfelvételi jog kérelem, Ferenczi Attila
a Környezettudományi Klub pályázat, Magyar Róbert a Matekos Gólyanapok -
teadélután pályázat és a Matekos Gólyaavató pályázat, Dávid Gyula
és Gonda Zsombor a Tortúra pályázat napi rendi pontokat terjesztették be.

A választmány a kulcsfelvételi jog kérelem, a Környezettudományi Klub
pályázat, a Matekos Gólyanapok - teadélután pályázat, a Matekos
Gólyaavató pályázat beterjesztéseket 6 igen szavazattal, egyhangúan napi
rendi pontként tárgyalja.

A tortúra pályázatot a választmány 3 igen és 3 nem szavazattal, nem
tárgyalja napi rendi pontként.

Az alábbi napi rendi pontokat a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan
támogatja.

1. Matekos Gólyanapok - teadélután pályázat
2. EFOTT kapcsán elveszett matematikai múzeumi tárgyak beszerzése
(kármentesítés)
3. Gólyanyúz ösztöndíjak
4. Rendezvények (Gólyabál, EEN)
5. HÖK party (Összetartás)
6. Alapítvány és jegyzetbolt
7. Büfépályázat tájékoztató
8. EHÖK elnökválasztás
9. Kulcsfelvételi jogok
10. Környezettudományi Klub pályázat
11. Matekos Gólyaavató pályázat
12. Egyebek, bejelentések

1. Matekos Gólyanapok - teadélután
Ferenci László számolt be a Matekos Gólyanapokon megrendezett
teadélutánról. Elmondta, hogy rendezvény sikeres volt, körülbelül 200-an
voltak, ebből nemcsak matekos hallgatók.
Magyar Róbert közölte, hogy nem került elköltésre az a 30000 Ft, amire ő a
pályázatot benyújtotta, így ezt a pályázatot 25000 Ft-ra szeretné
módosítani.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. EFOTT kapcsán elveszett matematikai múzeumi tárgyak beszerzése
(kármentesítés)
Magyar Róbert tartott beszámolót a témában:

Az EFOTT rendezvényre a matematika szakterület kölcsönkért a Matekos
Múzeumtól különböző tárgyakat és társasjátékokat. Ezekért a TTK HÖK szóban
kezességet vállalt. Magyar Róbert és Ónodi Ferenc elmondása szerint ezek a
tárgyak az EFOTT után visszakerültek a raktárba, ahonnan ezután eltűntek.
A pótolható tárgyakat és társasjátékokat 33300 Ft-ért tudták beszerezni.
Folyamatban van egy nehezen beszerezhető, drága társasjáték beszerzése,
melyet minél költséghatékonyabban próbálnak beszerezni, és egy speciális
játék is, amelynek a pótlására még nincs megoldás.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Gólyanyúz ösztöndíjak

Mécs Anna terjesztette be a nyúz ösztöndíjakat.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Rendezvények

EEN: Ónodi Ferenc tartott beszámolót a rendezvényről. Elmondta, hogy már
megérkeztek a szórólapok, a plakátok, jegyek (el is kezdődött a
jegyárusítás is) és a molinók. Elkészült a honlap, elkezdődött a
reklámozás és elkezdődtek a kampányok. Elmondta, hogy mivel a TTK HÖK nagy
anyagi áldozatot hoz, és a rendezvény mögé áll, ezért a TTK HÖK képviselői
szeptember 18-án, este egy privát fogadásra hivatalosak.
Ónodi Ferenc bejelentette, hogy a végleges költségvetés-tervezetet minél
hamarabb kiküldi a képviselő-listára.

Mészáros Csaba megérkezett, a választmány 7 fővel határozatképes.

Gólyabál: Ónodi Ferenc beszámolt az előzetesen kiküldött programterv
változásáról. Elmondta, hogy szeretné előre hozatni a hivatalos
kapunyitást 20 óráról 19 órára.
Bejelentette, hogy az ELTE Közművelődési pályázatán nyert összeget a
terembérlésre használja fel a TTK HÖK.

A választmány 7 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.

A választmány Hamow Kamirán Áron számára 7 igen szavazattal, egyhangúlag
tanácskozási jogot adott.

5. HÖK party (összetartás)

Ónodi Ferenc elmondta, hogy az előzőleg kiküldött pályázat költségei nem
változtak, de az időjárás miatt a medencés-party helyett grill-party lesz.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

A választmány a 6. és a 7. pontokat 7 igen szavazattal, egyhangúan levette
a napirendről.

8. EHÖK elnökválasztás

Ónodi Ferenc elmondta, hogy szeptember 12-én, 17 órakkor tartja az EHÖK
tisztújító elnökválasztását. Az ülés nyílt, így minden ELTE hallgató részt
vehet rajta.
A BTK-PPK elnökjelöltje, Cseszregi Tamás a következő választmányra fog
eljönni.

Ferenczi Attila megérkezett, a választmány 8 taggal határozatképes.

9. Kulcsfelvételi jogok

Mécs Anna és Ferenczi Attila terjesztették be a kulcsfelvételi jogok a
Déli Hallgatói Irodához napirendi pontot. Mécs Anna a Nyúz állandó
munkatársainak Boldizsár Mártonnak, Simó Zsófiának és Sudár Istvánnak,
Ferenczi Attila pedig a környezettudományi szakterületi csoport külügyi és
tanulmányi dolgokkal foglalkozó tagjainak, Árvay Mártonnak, Pataki
Zoltánnak, Hornyák Szilviának és Bodó Máténak kért kulcsfelvételi jogot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. Környezettudományi Klub pályázat

Ferenczi Attila terjesztette be a napirendi pontot. Az EEN a
Környezettudományi Klub felállítja a sátrát. Egy padlószőnyeg
megvásárlásának és Környezettudományi Klub-os dísztárgyak
beszerzésének támogatását kérte.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

11. Matekos Gólyaavató

Magyar Róbert terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy a tavalyi
költségvetés alapján pályázta meg a 40000 Ft támogatást. A helyszín még
bizonytalan, de folyik az egyeztetés.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

12. Egyebek, bejelentések

Ónodi Ferenc javasolta, hogy a Választmány adjon javaslatot a következő
küldöttgyűlés dátumára. A Választmány szeptember 25-t javasolta.

Ónodi Ferenc javasolta, hogy a betöltetlen posztokra - szervező
elnökhelyettes, külügyi biztos, mentorkoordinátor, biológia szakterületi
koordinátor - a TTK HÖK írjon ki pályázatot a Nyúz következő számában.

Jancsó Tamás továbbította Szenes Áron, elnök kérését, hogy a Választmány
tegyen javaslatot a választmányok kezdési időpontjára. A Választmány a
választmányok kezdési időpontjára a 18 órát javasolta.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a TTK-IK közös Nyílt Napja szeptember
28-án kerül megrendezésre, melynek a TTK HÖK részéről Szenes Áron, elnök
Nagy Melindát kérte fel Nyílt Nap-felelősnek.

Határozatok:

132/2007 (IX. 6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag 25000 Ft-tal támogatja a
Matekos Gólyanapok keretében megrendezett Matekos Teadélután rendezvényt.

133/2007 (IX. 6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az EFOTT kapcsán
elveszett matematikai múzeumi tárgyak beszerzését.

134/2007 (IX. 6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a Gólyanyúz
ösztöndíjakat.

135/2007 (IX. 6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, 17000 Ft-tal
támogatja a HÖK - party megrendezését.

136/2007 (IX. 6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatja Boldizsár
Márton, Simó Zsófia, Sudár István Ákos, Árvay Márton, Pataki Zoltán,
Hornyák Szilvia és Bodó Máté kulcsfelvételi jogának kérelmét a Déli
Hallgatói Irodába.

137/2007 (IX. 6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a
Környezettudományi Klubnak az ELTE Egyetemi Napokon szervezett programját.

138/2007 (IX. 6) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett 40000 Ft-tal támogatja a Matekos Gólyaavató megrendezésé

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.