Emlékeztető a választmány 2007. szeptember 18-i üléséről

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2007. szeptember 18-i
üléséről.

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Bosnyák András, Ferenczi Attila, Harangozó József, Kürtösi
Szilvia, Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal, Hamow Kamirán,
Hornyák Szilvia, Köhler János, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási
joggal.

A választmány 5 taggal határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz nem érkezett újabb
beterjesztés.
Az alábbi napirendet a választmány 5 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.

1. Mafihe közgyűlés
2. Alapítvány FB
3. Gólyabál program
4. Környezettudományi klub eszközigénye
5. Mentortábor beszámoló és elszámolás
6. Bejelentések

1. Mafihe közgyűlés

Harangozó József terjesztette be a Mafihe közgyűlés pályázatot, amelyben
22.500 Ft támogatást kér a Hallgatói Önkormányzattól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Alapítvány FB

Gönci Balázs terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Gólyabál program

Szenes Áron tartott beszámolót arról, hogy hogyan áll a Gólyabál
programja.

4. Környezettudományi Klub eszközigénye

Ferenczi Attila terjesztette be a napirendi pontot. A EEN-en rendezett
Környezettudományi Klub sátor részére kért monitort, dvd lejátszására
alkalmas gépet és egy projektort.

Szenes Áron bejelentette, hogy vissza kívánja vezetni a választmány
hatáskörébe az eszközigényeket és kérelmeket, arra hivatkozva, hogy az
elmúlt időben az önkormányzat eszközeinek használatai nem voltak teljesen
követhetőek.

Ferenczi Attila ígéretet tett, hogy a kölcsönadott eszközök szeptember
21-én délig visszakerülnek a hallgatói irodába.

Seres Alexandra megérkezett.
A választmány 6 fővel határozatképes.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Mentortábor beszámoló és elszámolás

Guber Tamás terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott, hogy a napirendi pont tárgyalását
későbbi időpontra halasztja.

6. Bejelentések

Határozatok:

146/2007 (IX. 18) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 22500 Ft-tal támogatja a
Mafihe Közgyűlésen résztvevő ELTE-s hallgatók részvételét, melyet
szállásdíjra használhatnak fel.

147/2007 (IX. 18) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan az ELTE TTK Hallgatói
Alapítvány Felügyelő bizottság elnökének Jancsó Tamást, és ELTE TTK
Hallgatói Alapítvány Felügyelő bizottság tagjának Lakó Viktóriát
nevezi ki.

148/2007 (IX. 18) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan kölcsönad a
Környezettudományi
Klubnak az önkormányzat tulajdonában lévő projektort, egy db dvd
lejátszására alkalmas gépet és egy monitort.

149/2007 (IX. 18) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan későbbi időpontra halasztja a
Mentortábor beszámoló, elszámolás napirendi pontot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.