Egyszeri sport-, tudományos- és kulturális ösztöndíj

Részlet a Tudományos ösztöndíj pályázati kiírásából

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet tudományos ösztöndíjra.

A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.

Pályázat neve:

A. Rendszeres tudományos ösztöndíj
B. Egyszeri tudományos ösztöndíj

Pályázhatnak:

Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A doktori képzésben részt vevő hallgatók a doktori fokozat megszerzéséhez kapcsolódóan végzett tevékenységükkel nem pályázhatnak!

B)  Egyszeri tudományos pályázat feltételei:

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni, és a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számlát kell csatolni - előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Továbbá csak akkor lehet pályázni, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban. Igazolni a témavezető/tanszékvezető/intézet igazgató írásos nyilatkozatával kell.

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla ellenében lehet pályázni. Kérünk továbbá hivatalos igazolást (témavezető, egyesület vezetője stb.) a gépjárműhasználat indokoltságáról.

Pályázat leadása:
A pályázatot a szorgalmi időszakban, az adott hónap 19-éig kell leadni, hogy a következő havi utalással rögzítésre kerüljön a megítélt összeg.

FONTOS TUDNIVALÓK:
A költségek maximum 75%-át, de személyenként félévente legfeljebb 50.000 Ft-ot lehet támogatásként visszakapni.

 

Részlet a Sport- és Kulturális ösztöndíj pályázati kiírásából

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet sport-, és kulturális ösztöndíjra.

A pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek. Valamint a hallgatók egyszeri sport, és kulturális tevékenységének támogatása.

Pályázat neve:

A. Rendszeres sport ösztöndíj

B. Egyszeri sport ösztöndíj

C. Egyszeri kulturális ösztöndíj

B) Egyszeri sport pályázat feltételei

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni, és a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számlát kell csatolni - előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban.
Ezt  igazolni a sportiskola/egyesület vezetőjének írásos nyilatkozatával lehet. (minta a csatolmányok között, lent)

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.
Dologi eszközökre, valamint szervezési költségekre NEM adható be pályázat, de utazási- és szállásköltségekre, részvételi díjakra, regisztrációs költségekre, stb.  megtérítésére igen.

Csoportos pályázat is beadható (pl. csapatsport nevezési díj), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (aláírásukkal együtt), a pályázó adataihoz hasonlóan legyenek feltüntetve.  Ha csapat nevezési díjról van szó, a csapat összlétszámát is kérjük feltüntetni.

Benzinköltség visszatérítésére csak a megtett távolságot térképpel igazoló utazási terv, a gépjármű fogyasztását tartalmazó műszaki dokumentum és a benzinköltségről kiállított névre szóló eredeti számla ellenében lehet pályázni. Kérünk továbbá hivatalos igazolást (témavezető, egyesület vezetője stb.) a gépjárműhasználat indokoltságáról.

C) Egyszeri kulturális pályázat feltételei

Csak a már befizetett összegek visszatérítését lehet igényelni, és a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számlát kell csatolni - előre támogatást nem áll módunkban utalni! A támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el tudjuk bírálni a pályázatot. Ha a befizetés nem HUF-ban történt, akkor csatolni kell a befizetés időpontjában aktuális valuta árfolyamot is!

Pályázni csak abban az esetben lehet, ha nem részesült más egyetemi forrásból támogatásban.

A már lezajlott eseményekre, hat hónapra visszamenőleg lehet pályázni.

Csoportos pályázat is beadható (pl. csoportos színházlátogatás), de az ELTE TTK-s résztvevők adatai (aláírásukkal együtt), a pályázó adataihoz hasonlóan legyenek feltüntetve. 

FONTOS TUDNIVALÓK:

 • Sport célokra benyújtott pályázatként a költségek maximum 50%-át, de személyenként félévente legfeljebb 40.000 Ft-ot lehet támogatásként visszakapni.
 • Kulturális célokra benyújtott pályázatként a költségek maximum 50%-át lehet támogatásként visszakapni, de személyenként félévente legfeljebb 10.000 Ft-ot.

Pályázat leadása:
A pályázatot a szorgalmi időszakban, az adott hónap 19-éig kell leadni, hogy a következő havi utalással rögzítésre kerüljön a megítélt összeg.

Pályázat eredménye:

Az elbírált pályázatok eredménye az elbírálást követő két napon belül közzétesszük a szociális faliújságon, a pályázatok sorszámával és a megítélt összeggel.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a szoceh@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tájékozódhattok.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.