Comenius

Comenius – Szakmai gyakorlat tanároknak

A program azért alakult, hogy a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről. Pályázni az EU tagállamaiba, a 3 EFTA országba (Norvégia, Izland, Lichtenstein) és Törökországba lehet.

A részvétel feltételei:
• hallgatói jogviszonnyal rendelkezik egy olyan Magyarországon akkreditált felsőoktatási képzési formában, amely tanári szakképesítést ad. Arról, hogy a pályázó tanárszakos képzésben vesz részt, csatolni kell a Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást.
• legalább 4 szemesztert sikeresen elvégzett, vagy már rendelkezik tanári diplomával, de diplomáját nem korábban, mint a 2006/2007-es tanév őszi félévének végén szerezte, és még nem tanított hivatásszerűen. Ez utóbbi esetben az intézmény pecsétje és az intézményvezető aláírása nem formai követelmény, azonban a diploma fénymásolatát csatolni kell a pályázati anyaghoz.
• nem nyelvtanár szakos hallgatóknak legalább középszintű idegen nyelvtudással kell rendelkezniük, amelyet nyelvvizsga bizonyítvánnyal, leckekönyvmásolattal vagy egyéb hitelt érdemlő módon kell igazolni.

Azok az asszisztensek, akik felsőoktatási tanulmányaik befejezése előtt kapnak Comenius ösztöndíjat, a felsőoktatási intézményükkel történt megállapodás alapján a külföldön végzett tanítási gyakorlatot beszámíthatják itthoni tanulmányaikba.
A leendő vagy frissen végzet tanárok 3-10 hónap időtartamú tanárasszisztensi megbízást nyerhetnek el a pályázattal. Az elnyerhető támogatás összege országonként különböző.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. január 30.

További információk, a pályázat pontos kiírása és az online pályázati felület a
Tempus Közalapítvány honlapján található.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.