2009. április 14.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. április 14-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Kürtösi Szilvia, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Barta Veronika, Dukán András Ferenc, Kray Zsuzsanna, Nagy Melinda, Tudja Éva tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 19:10-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Ónodi Ferenc László kérte a választmányt, hogy a LOL napirendi pontot vegye le a napirendről. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan levette a napirendről a LOL-t.

Jancsó Tamás terjesztette be a Vezetőképző beszámolót. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a Vezetőképző beszámolót.

Hermann Gábor megérkezett 19:15-kor.

Tudja Éva küldte ki a Matekos gólyatábor pályázatot. A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
3. Matematikus Hangverseny pályázat
4. Kulcsfelvételi jog kérelem
5. Kérdőív kiértékelés
6. Vezetőképző beszámoló
7. Gólyatábor pályázat
8. Bál-büfé beszámoló
9. Egyebek

1. Bejelentések (19:20)

Hermann Gábor elmondta, hogy a LEN-en lesz HÖK-ök közötti vetélkedő.

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (19:26)

Jánosi Attila elmondta, hogy a másnapi ülésen fog a Kari Tanács dönteni a Kar Kiváló Oktatója címről. A Tanulmányi Csoport Mádlné Szőnyi Juditot és Jalsovszky Istvánt javasolta a címre.
Továbbá a Kar Kiváló Hallgatója címről is fog dönteni a Kari Tanács.
Jancsó Tamás elmondta, hogy napirenden lesz a Kar 2009. évi költségvetése is.

3. Matematikus Hangverseny pályázat (19:44)

Lakó Viktória elmondta, hogy utánanézett, és a Matematika Intézet nem tudja támogatni a rendezvényt.
A szervezők 64353 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

59/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 64353 Ft-tal támogatja a Matematikus Hangverseny pályázatot.

4. Kulcsfelvételi jog kérelem (19:47)

Semperger István kulcsfelvételi jogot kért a Déli Hallgatói Irodához.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

60/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot adott a Déli Hallgatói Irodához Semperger István részére.

5. Kérdőív kiértékelés (19:54)

Ónodi Ferenc számolt be a beiratkozáson készült kérdőívek eredményéről. Elmondta, hogy LEN-en is szeretne kitöltetni egy hasonló kérdőívet. Az feldolgozott eredményt kiküldte a képviselőlistára, a részletesebb kiértékelést tőle lehet elkérni.

6. Vezetőképző beszámoló (20:12)

Jancsó Tamás kiküldte a beszámolót a képviselő-listára. Elmondta, hogy kevesebben vettek részt a TTK-s részről, mint azt előzőleg tervezték.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

61/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Vezetőképző beszámolóját.

7. Gólyatábor pályázat (20:17)

Matematika alapszakos gólyatábor:

1 pályázat érkezett: ELTE gyógy-matek gólyatábor pályázat, melyet az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány adott be. Kapcsolattartó: Tudja Éva.

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szabó Pál részére.

Tudja Éva elmondta, hogy a következő gólyatábort is a Bárczi HÖK-kel közösen szeretnék szervezni. A programok lényegesen nem változnának, a 3. napi sportversenyt és a Miss Macs vetélkedőt szeretnék átalakítani.

Szabó Pál elmondta, hogy sikeresnek találta a tavalyi gólyatábort, ezért szeretné, ha idén újra együtt szervezhetnék a Matematika szakterülettel.

Tudja Éva elmondta, hogy a tavalyi költségvetésből indultak ki, reálisan, az aktuális árakat figyelembe véve készítették el a költségvetés-tervezetet.

A pályázók távollétében a választmány vitát folytatott.

Jancsó Tamás elmondta, hogy támogathatónak tartja a pályázatot.

Pauer Eszter elmondta, hogy szerinte a választmány várja meg a pályázati határidő végét, és csak akkor fogadja el a pályázatot, mert így a választmány kizárja a további pályázási lehetőséget a Matematika alapszakos gólyatáborra.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

62/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az ELTE gyógy-matek gólyatábor pályázatot.

8. Bál-büfé beszámoló (20:50)

Hermann Gábor elmondta, hogy elkészült a Bál-büfé elszámolás, melyet rendben talált.
A teljes Lágymányosi Bál beszámolót a következő választmányra fogja elküldeni.

9. Egyebek (21:01)

Jancsó Tamás 21:02-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

59/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 64353 Ft-tal támogatja a Matematikus Hangverseny pályázatot.

60/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot adott a Déli Hallgatói Irodához Semperger István részére.

61/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Vezetőképző beszámolóját.

62/2009 (IV.14) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az ELTE gyógy-matek gólyatábor pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.