2008. szeptember 16.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. szeptember 16-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter szavazati joggal; Hegedűs Endre, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal; Árendás Ákos, Berta Márton, Semperger István megfigyelési joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további napirendi pontok.

Ferenci László Kiss Viktor által terjesztette be a Matekos teadélután pályázatot. A választmány 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Gonda Zsombor terjesztette be a Tortúra pályázatot. A választmány 8 nem szavazattal, egyhangúan nem tárgyalta a beterjesztést.

Dukán András Ferenc terjesztette be a Gyógymatekos gólyaavató pályázatot. A választmány 7 igen, 2 nem szavazattal napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Ónodi Ferenc László terjesztette be a Projektor pályázatot. A választmány 1 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tárgyalta a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Matekos Teadélután pályázat
2. Tanévnyitó Napok
3. Második Egyetemi Napok pályázat
4. Gólyabál koncepció
5. Röplabda
6. Környezettudományi gólyaavató pályázat
7. Kocsmai Küzdősportok pályázat
8. 5vös 5km pályázat
9. Gyógymatekos gólyaavató pályázat
10. Egyebek

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Árendás Ákos, Berta Márton és Semperger István részére.

1. Matekos Teadélután pályázat
A pályázók heti 5000 Ft támogatást kértek a választmánytól a Matekos Teadélután rendezvény megtartásához.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a támogatás nem elszámolható költség lenne, ezért javasolta, hogy a választmány ne támogassa a rendezvényt.

A választmány 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta a Matekos Teadélután pályázatot.

2. Tanévnyitó Napok
Hermann Gábor számolt be a rendezvényről. Elmondta, hogy a rossz időjárás miatt a rendezvény kiadásai növekedtek (fűteni kell a sátrat, valószínűleg kevesebben fogják látogatni az időjárás miatt a rendezvényt, mint ahogy arra számítottak), és az egyetemtől kevesebb kedvezményt kapott az önkormányzat.

3. Második Egyetemi Napok pályázat
Jancsó Tamás küldte el a képviselőlistára az EHÖK pályázatát, melyben támogatást kérnek a rendezvényre. Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány várja meg a Tanévnyitó Napok lezajlását, és utána döntsön a támogatásról.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

158/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Második Egyetemi Napok pályázatot.

4. Gólyabál koncepció
Hermann Gábor elmondta, hogy a BGGYFK HÖK megkeresték az önkormányzatot, szeretnék a TTK HÖK-kel közösen szervezni a gólyabált.
Jancsó Tamás elmondta, hogy több szempontból is jó lenne a közös szervezés, és kérte, hogy a választmány döntsön a kérdésben.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

159/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a TTK HÖK BGGYFK HÖK-kel közösen szervezze a Gólyabált.

5. Röplabda pályázat
Jancsó Tamás elmondta, hogy Kálózi Attila szeretné ha a választmány támogatná a Röplabda edzések költségeit 120000 Ft-tal (terembérlési költségek). Laszák Nikolett elmondta, hogy az edzések jól megszervezettek, amiből heti 10 alkalom van.

Jancsó Tamás javasolta, hogy 90000 Ft-tal támogassa a választmány a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

160/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 90000 Ft-tal támogatja a Röplabda pályázatot.

6. Környezettudományi gólyaavató pályázat
Klincsek Krisztina terjesztette be a napirendi pontot. Berta Márton és Semperger István ismertették a pályázatot, melyben előzetesen 60000 Ft támogatást kértek a rendezvényre. Elmondták, hogy egy tétel kiadása csökkent 15000 Ft-tal, így a kért támogatást 45000 Ft-ot csökkentették.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

161/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 45000 Ft-tal támogatja a Környezettudományi Gólyaavató pályázatot.

7. Kocsmai Küzdősportok pályázat
Hegedűs Endre terjesztette be a pályázatot, melyben 30000 Ft támogatást kérnek a terembérlet támogatására. Elmondta, hogy a rendezvény sikeres, általánosan 30-40 TTK-s hallgató látogatja a rendezvényt minden héten.
Jánosi Attila rákérdezett, hogy a szervezők más karhoz is pályáznak-e a rendezvényre. Hegedűs Endre elmondta, hogy még két karhoz szándékoznak pályázatot benyújtani (IK, TÁTK), és az EHÖK Sport és kulturális pályázatán is kaptak támogatást a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

162/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a Kocsmai Küzdősportok pályázatot.

8. 5vös 5km pályázat
Hegedűs Endre terjesztette be a napirendi pontot, melyben 30000 Ft támogatást kér a rendezvényre.
Jánosi Attila rákérdezett, hogy pályáznak-e másik kari önkormányzatnál a rendezvényre.
Hegedűs Endre elmondta, hogy a rendezvény alapvetően egy TTK-s rendezvény, ezért nem tervezi másik kari önkormányzatnál a pályázást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

163/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja az 5vös 5km pályázatot.

9. Gyógymatekos gólyaavató pályázat
Dukán András Ferenc terjesztette be a pályázatot, melyben 52000 Ft támogatás kérnek a rendezvényre.
A választmány kifogásolta a pályázás módját, így Jancsó Tamás javasolta, hogy a pályázók konzultáljanak a gazdasági biztossal és a matematika szakterületi koordinátorral, és terjesszék be újra a pályázatot a következő választmányon.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

164/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő választmányra halasztja a Gyógymatekos gólyaavató pályázat tárgyalását.

10. Egyebek
Jancsó Tamás elmondta, hogy előreláthatólag következő hét hétfőre fogja összehívni az első Alapszabály-módosító ad hoc bizottságot.

Határozatok:

158/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Második Egyetemi Napok pályázatot.

159/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a TTK HÖK BGGYFK HÖK-kel közösen szervezze a Gólyabált.

160/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 90000 Ft-tal támogatja a Röplabda pályázatot.

161/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan 45000 Ft-tal támogatja a Környezettudományi Gólyaavató pályázatot.

162/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a Kocsmai Küzdősportok pályázatot.

163/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja az 5vös 5km pályázatot.

164/2008 (IX.16) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő választmányra halasztja a Gyógymatekos gólyaavató pályázat tárgyalását.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.