2008. április 29.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. április 29-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Klincsek
Krisztina, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Seres Alexandra szavazati
joggal; Bodó Máté, Köhler János, Mécs Anna tanácskozási joggal.

Kimentését kérte: Juhász Krisztina, Mészáros Csaba.

A választmány 5 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkezett még további
előterjesztés: Vezér Napok beszámoló és elszámolás, Ferenczi Attila
belépőkártya kérelme, Telefon (HÖK-ös belső telefon) pontok.

A választmány 5 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja
a Vezér Napok beszámoló és elszámolást.

A választmány 5 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja
Ferenczi Attila belépőkártya kérelmét.

A választmány 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett napirendi pontként
tárgyalja a Telefon (HÖK-ös belső telefon) beterjesztést.

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:

1. LEN pályázat
2. PR termékek
3. Mentortábor pályázat
4. Földrajzos Nap pályázat
5. Választások tájékoztató
6. Nyúz ösztöndíjak
7. Ferenczi Attila belépőkártya kérelme
8. Vezér Napok beszámoló és elszámolás
9. Telefon (HÖK-ös belső telefon)
10. Egyebek

1. LEN pályázat
Jancsó Tamás küldte ki a LEN pályázatot és költségvetését.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

112/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 850000 Ft-tal támogatja a LEN
rendezvényt.

2. PR termékek
Jancsó Tamás elmondta, hogy a PR termékek folyamatban vannak.
A választmány javasolta, hogy a LEN-re készülhetnének molinók.

3. Mentortábor pályázat
Bodó Máté tájékoztatta a választmány a mentortáborról, mely május 8-10-ig
fog megrendezésre kerülni. Elmondta, hogy kb. 60 fő fog résztvenni a
táborban. Kérte a választmányt, hogy támogassa a táborban résztvevők
részvételi díját 4340 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

113/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 4340 Ft-tal támogatja a
mentortáborban résztvevők részvételi díját, összesen maximum 303000
Ft-tal.

4. Földrajzos Nap pályázat
Jancsó Tamás kiküldte a Földrajos Nap pályázatot a képviselőlistára,
melyben a szervezők 20000 Ft-ot kérnek a rendezvény lebonyolításához.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

114/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja a
Földrajzos Nap rendezvényt.

5. Választások tájékoztató
Jancsó Tamás tájékoztatta a választmányt, hogy a doktorandusz pótválasztás
jelölő időszaka: május 5-7., a választási időszak pedig május 13-16-ig fog
tartani.

6. Nyúz ösztöndíjak
Mécs Anna elküldte három Nyúz szám és a Kulturális Melléklet ösztöndíj
javaslatát.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

115/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nyúz
ösztöndíjakat.

7. Ferenczi Attila belépőkártya kérelme
Ferenczi Attila belépőkártyát igényelt a Környezettudományi Klub
elfoglaltságai miatt.

Jánosi Attila megérkezett.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

116/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatja Ferenczi
Attila belépőkártya kérelmét.

8. Vezér Napok beszámoló és elszámolás
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Mudra Viktória részére.
Mudra Viktória beszámolt a Vezér Napok rendezvényről. Elmondta, hogy a
rendezvény sikeres volt, majd megköszönte a támogatást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

117/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Vezér Napok
beszámolóját és elszámolását.

9. Telefon (HÖK-ös belső telefon)
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány támogassa, hogy a 2008-as évben
a TTK HÖK fedezze a Hallgatói Alapítvány 8363-as mellékének
telefonszámláját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

118/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a 2008-as
évben az ELTE TTK HÖK fedezi az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 8363-as
mellékének telefonszámláját.

10. Egyebek

Határozatok:

112/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 850000 Ft-tal támogatja a LEN
rendezvényt.

113/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 4340 Ft-tal támogatja a
mentortáborban résztvevők részvételi díját, összesen maximum 303000
Ft-tal.

114/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja a
Földrajzos Nap rendezvényt.

115/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nyúz
ösztöndíjakat.

116/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatja Ferenczi
Attila belépőkártya kérelmét.

117/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Vezér Napok
beszámolóját és elszámolását.

118/2008 (IV.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a 2008-as
évben az ELTE TTK HÖK fedezi az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 8363-as
mellékének telefonszámláját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.