tudomány

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar felhívása

a 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra

 

A 2015/2016-os tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatra a hallgatók 2015. június 15-ig adhatják be pályázatukat a szakjukat gondozó szervezeti egységnél, az intézet igazgatójának titkárságán. (Környezettan alapszakos és Környezettudomány mesterszakos hallgatók a Biológia Intézet igazgatójának titkárságán adhatják be pályázatukat.)

Pályázati lap a hozzá csatolandó a Pályázat mellékletei című nyomtatvánnyal együtt a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető.

A részletesen kitöltött pályázati lap és mellékletek mellé szakmai önéletrajzot is csatolni kell.

Kérem, figyeljenek arra, hogy pályázat beadásakor minden szükséges dokumentumot adjanak be, mert az idő rövidsége miatt utólag nincs lehetőség dokumentumok pótlására.

Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

Felhívom a pályázatot beadó hallgatók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy minden megszerzett érdemjegyük (nyári szakmai/terepgyakorlat kivételével) szerepeljen a Neptunban, mert a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot csak a 2015. július 5-ig Neptunba felvitt érdemjegyekből tudjuk számolni.

A kari rangsort az intézetek javaslata alapján a kar Tanulmányi és Oktatási Bizottsága alakítja ki. A rangsor 2015. július 10-én kerül kifüggesztésre a Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláján.

Jogorvoslati kérelem beadási határideje Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára: 2015. július 21. 14 óra.

köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek és a TTK az anyakaruk.

pályázat beadásának minimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében (az átlag a két félév együttesen számolt kreditekkel súlyozott átlaga) legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 55.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak azok az alapképzésben résztvevő hallgatók is, akik az alapfokozat megszerzését követően a pályázást követő szemeszterben az egyetemi tanulmányaikat mesterképzésen folytatni kívánják.

Annak a mesterképzésre felvételiző végzős alapszakos hallgatónak, aki 2015. július 03-ig sikeres záróvizsgát tesz, a köztársasági ösztöndíj pályázat beadásánakminimumfeltétele, hogy a hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó két aktív félévében legalább 4,51 és az ugyanebben a két félévben a megszerzett kreditek száma legalább 45.

Fizika és matematika alapszakos hallgatóknál a szakdolgozat védésekor megszerzett 10 kredit súlyozva a záróvizsga jegyzőkönyvben szereplő, a szakdolgozatra kapott érdemjeggyel, beleszámít az utolsó két aktív félév kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagába és a megszerzett kreditek számába.

 

A tanulmányi átlag kiszámításánál figyelembe veendő félévek esetében az Erasmus ösztöndíj és az ebből következő külföldön tartózkodás által érintett félévet nem kell figyelembe venni a két utolsó aktív félév kiválasztásánál, amennyiben azt a hallgató írásban kéri.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. Tanulmányok
 2. Szakmai tevékenység
 3. Közéleti, sport és egyéb tevékenység

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv.59.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, a megszűnés illetve a szüneteltetés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

 

Budapest, 2015. május 29.

 

Török Gabriella

Tanulmányi Hivatal

mb. hivatalvezető

A Szent-Györgyi Albert előadássorozat szervezői ezúton szeretnének meghívni

Toby Gibson (European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Németország)
In-Complex Molecular Switching: the need to address complexity in cell regulation

előadására

időpont: 2015. május 6. szerda délután 16.00 óra

helyszín: MTA TTK Kisterem
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

további információ az előadóról és az előadásról a MedInProt honlapon található: http://medinprot.chem.elte.hu/

Az iszlám és a Nyugat, a hazai bauxitbányászat, népi orvoslás és dinoszauruszvadászok - csak néhány ízelítőül azokból a témákból, amelyekkel az újrainduló tudományos ismeretterjesztő filmklubban találkozhatnak az érdeklődők idén április-május folyamán az MTA Székházában. A filmvetítések utáni beszélgetéseken szakértők segítenek eligazodni az adott kérdéskörben.

Idén ünnepli 150 éves jubileumát a Magyar Tudományos Akadémia Székháza. Az évforduló alkalmából megnyitja kapuit, és a szokásosnál több eseménynek is otthont ad az épület.

2015. április 8. és június 3. között nyolc alkalommal szervezünk filmvetítést és hozzá kötődő beszélgetést. A sorozat célja, hogy egy-egy tudományos ismeretterjesztő vagy dokumentumfilmben felvetett témán keresztül a közönség megismerkedjen az adott tudományterülettel.

Valamennyi vetítést beszélgetés követ a film rendezőjének, valamint az érintett szakterület egy-egy kutatójának részvételével.

A sorozat védnöke, valamint az első eseményt megnyitja:
Barnabás Beáta, az MTA
főtitkárhelyettese.

Helyszín:

MTA Székház (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
II. emelet, Nagyterem

Ezúton invitálunk minden kedves Hallgatót

Stephen Mann (University of Bristol, Anglia)

Systems of Creation: The Emergence of Life from Non-Living Matter

előadására

időpont: 2015. április 8-én szerda délután 16.00 óra

helyszín: MTA TTK Kisterem, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
 

A XX. Bolyai Konferencia szervezői várják jelentkezésedet egy olyan előadással vagy poszterrel, amely élvezetes lehet a különböző szakterületeket képviselő hallgatóság számára. A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen a hallgatóknak, hogy eltérő kutatási területeiket bemutassák, véleményüket ütköztessék az esemény alkalmával. A rendezvény kitűnő alkalom a leendő természettudományos, bölcsész, jogász, közgazdász, orvos stb. értelmiség közeledésére és arra, hogy kipróbáld előadói képességeidet.

A Bolyai Kollégium, az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományos és informatikai szakkollégiuma hagyományaihoz híven, immár huszadik alkalommal rendezi meg a Bolyai Konferenciát.

A Konferencia időpontja 2015. május 2-3.

Részvételi szándékodat 2015. április 3-ig jelezd a http://www.bolyai.elte.hu/jelentkezesi-lap.doc címről letölthető jelentkezési lap visszaküldésével a bokonf@googlegroups.com címen.

A jelentkezésnél a következőket tartsd szem előtt:

Az előadások időtartama 15 perc + 5 perc diszkusszió.

A beérkezett összefoglalók alapján választják ki a bemutatásra kerülő témákat. A kiválasztásnál fontos szempont, hogy az adott téma mennyire érdekes és közérthető. A végleges programot április közepén tesszük közzé.

További információ a kollégium honlapján (http://www.bolyai.elte.hu) található. Kérdéseiddel fordulj bátran a szervezőkhöz! (bokonf@googlegroups.com)

 Az Eötvös József Collegium Választmánya 2015. április 24–26. között rendezi meg a XVI. Eötvös Konferenciát, amely 2011-ben, 2012-ben és 2014-ben is elnyerte az ELTE Év Tudományos Rendezvénye díját. A konferenciára a hagyományokhoz híven a bölcsészet‑, társadalom‑ és természettudományok, illetve az informatika minden területéről várják az előadni kívánó graduális (alap- és mesterképzésen résztvevő) hallgatókat.

A jelentkezéshez hallgatói jogviszony igazolás csatolása szükséges.

A Konferencia ideje:   2015. április 24–26. (péntek-vasárnap)

Helyszíne:   Eötvös József Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

A jelentkezés határideje:   2015. március 10. (kedd), 24:00

Az előadások időtartama a szakspecifikumokhoz igazodva a természettudományos és informatikai területeken 15 perc, amelyet 5 perc vita követ, a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken 20 perc, melyet 10 perc vita követ. A konferenciára önálló kutatásra épülő, tudományos igényű előadásokat várnak.

A Konferenciára az alábbi szekciókba lehet jelentkezni:

 • Biológia – Kémia szekció
 • Az Eötvös Collegium története
 • Tudóstanár-képzés a Collegiumban
 • Földrajz – Földtudomány szekció
 • Filozófia szekció
 • Informatika szekció
 • Irodalomelmélet szekció
 • Klasszika-filológia szekció
 • Magyar irodalom szekció
 • Matematika – Fizika szekció
 • Modern nyelvek irodalma szekció
 • Művészettörténet szekció
 • Nyelvtudomány szekció
 • Orientalisztika szekció
 • Színháztudomány szekció
 • Társadalomtudományi szekció
 • Történelem szekció

A jelentkezés feltétele ezen űrlap kitöltése: az előadó pontos adatainak megadása, illetve az előadás 2000–2500 karakter hosszúságú kivonatának feltöltése, amelyet a konferencia programfüzetében is megjelentetnek. Az előadáshoz szükséges technikai eszközöket (tábla, videó, számítógép, projektor) – amennyiben azokat az előadó a jelentkezési űrlapon jelzi – igény esetén biztosítják.

Egyetemi oktatókat kérnek fel a beérkezett absztraktok elbírálására, amelynek eredményéről március végén fogják értesíteni a jelentkezőket. A konferencia végleges programjának kiírása április elején várható. A tavalyi konferencián 120 előadó számára biztosítottak helyet, idén is körülbelül ennyi előadásra lesz lehetőség. A szekcióvezetők „A szekció legjobb előadása” oklevelet fogják odaítélni az általuk legérdemesebbnek talált előadónak. A konferencia legjobb előadásainak írásos változata az Adsumus című kiadványban kap majd helyet.

További kérdésekre az eotvoskonferencia16@gmail.com e-mail címen kaphattok választ.

A pályázat célja, feltételei:

A pályázat célja elsősorban az Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményeket elérő hallgatók tudományos tevékenységének elismerése, eredményeik publicitásának biztosítása. A kétévente megrendezésre kerülő OTDK struktúrájának megfelelően a pontrendszer az OTDK évében összesen 100 pontos, míg a páratlan években 50 pontos. Az ELTE minden graduális képzésben résztvevő hallgatója nyújthat be pályázatot. A kari keretből egyszer már támogatott tevékenység nem támogatható újra (kivételt képez a köztársasági ösztöndíj pályázat, az ennek keretében elszámolt eredmények itt is figyelembe vehetőek). A pályázóknak a leadáskor mellékelniük kell egy igazolást arról, hogy a pályázatban szereplő tevékenységük más egyetemi/kari keretből nem került finanszírozásra. Ezt az adott karnak, illetve kari Hallgatói Önkormányzat elnökének hitelesítenie kell. A pályázaton maximum két évre visszamenő eredmények kerülhetnek figyelembe vételre.

A pályázók köre:

Az Egyetem valamennyi graduális képzésben résztvevő hallgatója pályázhat.

Pontrendszer:

 • OTDK eredmények (maximum 50 pont):
  • első helyezés: 50 pont
  • második helyezés: 40 pont
  • harmadik helyezés: 30 pont
  • különdíj: 20 pont
  • részvétel vagy opponencia az OTDK-n: 10 pont
 • Publikációk (maximum 30 pont):
  • nemzetközi referált folyóiratban megjelent publikáció (30 pont)
  • nemzetközi, idegen nyelvű folyóiratban megjelent publikáció (20 pont)
  • tudományos kötetben megjelent fejezet (15 pont)
  • országos referált folyóiratban megjelent publikáció (10 pont)
  • ismeretterjesztő folyóiratokban, könyvekben, tanulmánykötetekben megjelent
  • tanulmány (10 pont)

Amennyiben egy konferencián való előadásból publikáció is születik, a pályázó csak az egyikre kaphat pontot.

A tudományos fordítás az adott alkategória mentén, annak a pontszámnak a felét éri. Társszerzők esetében az első szerző(k) megkapja(k) a pont egészét, a másod- vagy többedszerző pedig a pontszám 2/3-át.

 • Nemzetközi felsőoktatási, részönkormányzati, szakkollégiumi tudományos versenyeken való részvétel (maximum 10 pont)
 • Nemzetközi felsőoktatási, részönkormányzati, szakkollégiumi tudományos konferenciákon való előadás (maximum 10 pont)

A pályázat benyújtása:

Évente a pályázati időszakban a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer felületén keresztül.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • igazolások a publikációkról (impresszum+tartalomjegyzék+törzsszöveg 1-3. és utolsó oldala scannelve pdf formátumban vagy jpg-ben)
 • tudományos konferencián való részvétel igazolása (a szervezők által)
 • igazolás OTDK részvételről vagy helyezésről
 • tudományos versenyen való részvétel igazolása

A pályázat bírálása, díjazása:

A pályázatok bírálását az ELTE EHÖK Tudományos Bizottsága végzi, tagjai - a beérkező pályázatok alapján mérlegelnek az adott pontokat, valamint a pontok értékét illetően. A nyerteseket a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, valamint e-mailben értesítjük. A fellebbezési kérelmeket minden esetben a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el. A pályázat kapcsán érdeklődni a tudomany@ehok.elte.hu e-mail címen lehet.

 

A pontos leírást megtalálhatjátok a csatolmányban.

MEGHÍVÓ

Ezúton szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt az ALKÍMIA MA előadássorozat 100., jubileumi rendezvényére, melyen a megszokott kísérő programok mellett

dr. Perczel András, Bolyai-díjas professzor
,,A fehérjék janus-arca: végzetes változások"

című előadását hallhatják.

Helyszín, időpont: ELTE TTK Kémiai Intézet Északi Tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) 083-as terem, 2015. február 19. csütörtök 17:00

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI EREDMÉNY 2014/15/2

 

BSc képzésben résztvevő pályázóknak: 
Ponthatár: 6 pont
Összeg: 6 pont = 6000 Ft, innentől pontonként 1000 Ft-tal nő

 

MSc képzésben résztvevő pályázóknak:

Ponthatár: 8 pont
Összeg: 8 pont = 5000 Ft, innentől pontonként 800 Ft-tal nő

 

PHD-s pályázóknak:
Ponthatár: 12 pont
Összeg: 12 pont = 4000 Ft, innentől pontonként 600 Ft-tal nő

 


TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kari Ösztöndíjbizottsága pályázatot hirdet tudományos ösztöndíjra.


A pályázat célja: Támogatni az olyan hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak.


Pályázat neve:

A. Rendszeres tudományos ösztöndíj
B. Egyszeri tudományos ösztöndíj


Pályázhatnak:
Azon hallgatók, akik

 • a karon tanulmányaikat
  • felsőfokú szakképzésben,
  • alap- vagy mesterképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben vagy
  • doktori képzésben folytatják,
 • nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az utalások a HALLGATÓI AZONOSÍTÓK alapján történnek, amennyiben egyszeri pályázat esetén ezt nem tünteti fel, a pályázat nem kerül elbírálásra!
A kézzel írott hallgatói azonosítóban szereplő karakterek legyenek elkülöníthetőek! (pl.  a nulla ø)
A doktori képzésben részt vevő hallgatók a doktori fokozat megszerzéséhez kapcsolódóan végzett tevékenységükkel nem pályázhatnak!
Ugyanazon tudományos eredmény különböző prezentálásáért (pl. cikk előadása konferencián) egyszer adható pont!


A)  Rendszeres tudományos pályázat feltételei:

 • 2014.09.10. és 2015.02.10 között tudományos tevékenységet végzett.
 • Azoknak, akik köztársasági ösztöndíjban részesülnek, a tudományos pályázatukban nem adható pont a szakmai tevékenységre!

A pályázat leadásának és elbírálásának menete:
A pályázatot elektronikusan kell leadni, a Neptun tanulmányi rendszer felületén (Ügyintézés-> Kérvények) kell leadni.

Pályázási idő: 2015.02.09. 08:00 - 2015.02.17. 23:59
Hiánypótlás: 2015.02.23. 23:59-ig folyamatosan

Hiánypótlásra csak a bírálat során felmerült hiányosságok (például olvashatatlan vagy nem megfelelő igazolás) esetén van mód és csak a bírálók kezdeményezésére. Ilyen esetekben a bírálók az űrlapon megadott elérhetőségeken kérik a hiányzó igazolások beküldését.

Az elnyert ösztöndíj összege havonta kerül rögzítésre a NEPTUN-ban. A pályázaton elért pontszámról Neptunban személyes üzenetben adunk tájékoztatást.

A bírálat elve:

 • a jutalmazás a képzési formák szerint három kategóriában (BSc, MSc és osztatlan, PhD) történik
 • a bírálók pont és/vagy összeghatárt határozhatnak meg a bírálat során
 • a pályázatokat a bírálók összevetik az ebben a félévben és korábban beérkezett pályázatokkal, és az elért eredményeket ellenőrzik

A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatokhoz csatolandó igazolásokról és a pontrendszerről, valamint a bírálat szabályozott kereteiről, a pályázás feltételeiről alább található csatolmány.

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatokat kizárólag a leadott pályázat bírálata, illetve ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak megfelelően zajlik.

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy bűntető jogi eljárás megindításával járhat!
Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel írhattok a szoceh@ttkhok.elte.hu címre, illetve személyesen az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tájékozódhattok.

ELTE TTK Ösztöndíjbizottság
Budapest, 2015.02. 09.

A Szent-Györgyi Albert Előadássorozat keretein belül meghallgatható

Gregers Rom Andersen (Aarhus University, Dánia):

Structural insight into the mechanism of complement activation through a hybrid approach of crystallography and small angle X-ray scattering

című előadása

időpont: 2015. február 11-én szerda délután 16.00 óra
helyszín: MTA TTK Kisterem,1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.