gólyatábor

Nemsokára kihirdetik a Ponthatárokat! Alig várjátok, hogy megtudjátok felvettek-e?

Amennyiben jelentkeztél karunk kémia szakára, akkor további információkat szerezhetsz a Kémia szakos gólyatáborról, amely 2016.08.18-án kerül megrendezésre Velencén és egészen 22.-ig fog tartani. Az alábbi oldalon bővebb információt találtok:

http://kemia.elte.hu/golyatabor

Keresd fel facebook eseményünket is, és kövesd a hírfolyamot!

https://www.facebook.com/events/1750340538567846

Várunk Téged is sok szeretettel!

Pályázati kiírás

Gólyatábor programfelelős tisztségre

 

    Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2016-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására. A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak szervezése során felmerülő, HÖK hatáskörbe tartozó feladatok ellátásának koordinálásával (különös tekintettel a koncepcióalkotásra és a programterv kialakítására) a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

Pályázhatnak a HÖK tagjai* vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, a programfelelős szervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);

 • az alap- és mesterszakos hallgatók integrációját szolgáló rendezény koncepcióját, különös tekintettel a pályázó által tervezett szolgáltatásokra, programokra és azok ütemezésére;

 • a rendezvény (gólyatábor) előzetes költségtervét, megjelölve az igényelt támogatás összegét és felhasználásának módját.

A pályázó:

 • felelős a rendezvény programjaiért;

 • felelős a megítélt támogatás felhasználásáért;

 • vállalja, hogy betartja az ELTE gólyatáborok és orientációs napok szervezéséről szóló mindenkor hatályos szabályzatainak rendelkezéseit;

 • vállalja, hogy a Természettudomány Kar vezetésével együttműködik, dékáni kérésre mind a részletes programról (egyes programok konkrét feladatairól is), mind a költségvetésről beszámol;

 • vállalja, hogy biztosítja a HÖK érintett szakterületi koordinátorá(i)val (vagy szakterületi bizottsági elnökével) a folyamatos információcserét, az érintett szakterületi bizottság(ok) véleményét figyelembe veszi;

 • vállalja, hogy a HÖK elnökének utasítására a információkat szolgáltat a szervezés menetéről;

 • vállalja, hogy az események és a szervezés menetét dokumentálja, később közzéteszi;

 • vállalja, hogy együttműködik a HÖK mentorrendszerével, a HÖK 2016. évi mentorkoncepciója szerint;

 • vállalja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát  betartja;

 • vállalja, hogy a rendezvényről október 17-ig beszámol. Amennyiben a beszámolás nem történik meg, vagy a HÖK Választmánya nem fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a pályázó gólyatábor programfelelős csak a Választmány legalább 4/5-ének támogatásával lehet.

 

A rendezvény előzetes költségkalkulációja szerint nem törekedhet nyereség felhalmozására. A pályázó személy vagy szervezet nem használhatja a  befolyt részvételi díjakat és a HÖK támogatását eszközfelhalmozásra. A pályázatok bírálásakor előnyt élvez az a szervezet, amelyik önrésszel járul hozzá a szervezéshez. A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a ttkhok.elte.hu/gtpalyazat címen. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 7., 23:59.

A pályázat elbírálásáról és a támogatás mértékéről a HÖK Választmánya dönt, amely döntést követően a HÖK a nyertes pályázót 8 napon belül értesíti.

Budapest, 2016. április 18.


* Az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szerint: “Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.

Pályázati kiírás

Gólyatábor programfelelős főszervezői tisztségre

Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2015-ben felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására. A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak operatív szervezésével a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

Pályázhatnak a HÖK tagjai* vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a társadalmi szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, az operatív főszervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);

 • a pályázó által tervezett szolgáltatásokat, programokat, azok ütemezésével;

 • a rendezvény (Gólyatábor) költségtervét, megjelölve a támogatás felhasználásának módját.

A pályázó előre vállalja, hogy:

 • a Természettudomány Kar vezetésével együttműködik, dékáni kérésre mind a részletes programról (egyes programok konkrét feladatairól is), mind a költségvetésről beszámol;

 • biztosítja a HÖK érintett szakterületi koordinátorá(i)val (vagy szakterületi bizottsági elnökével) a folyamatos információcserét, az érintett szakterületi bizottság(ok) véleményét figyelembe veszi;

 • együttműködik a Gólyatábor szervezéséért felelős közbeszerzési partnerrel;

 • a HÖK elnökének utasítására a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásához szükséges adatokat a HÖK részére történő rendelkezésre bocsájtja;

 • a rendezvényről készült információs anyagok (meghívó, plakátok, szórólapok, kiadványok) készítését és közzétételét az interneten, valamint amennyiben a kar engedélyezi, úgy a szóróanyagokat elkészíti,

 • az események és a szervezés menetét dokumentálja, később közzéteszi;

 • együttműködik a HÖK mentorrendszerével, a HÖK 2015. évi mentorkoncepciója szerint;

 • az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket betartja;

 • a rendezvényről október 17-ig beszámol. Amennyiben a beszámolás nem történik meg, avagy a HÖK Választmánya nem fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a pályázó operatív gólyatábor-főszervező csak a Választmány legalább 4/5-ének támogatásával lehet.

A rendezvény előzetes költségkalkulációja szerint nem törekedhet nyereség felhalmozására. A pályázó személy vagy szervezet nem használhatja a tábor költségeit eszközfelhalmozásra.
A tábor részvételi díjainak csökkentése a frissen felvett hallgatók részére előnyt élvez a szolgáltatásokkal és programokkal szemben. A pályázatok bírálásakor előnyt élvez az a szervezet, amelyik önrésszel járul hozzá a szervezéshez. A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a
ttkhok.elte.hu/gtpalyazat címen.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 13., 23:59.

A pályázat elbírálásáról és a támogatás mértékéről a HÖK Választmánya dönt, amely döntést követően a HÖK a nyertes pályázót 8 napon belül értesíti. A bírálás 2015. március 16-án történik.
A nyertes pályázónak a HÖK megbízott szervezőjeként és kapcsolattartójaként együtt kell működnie a Gólyatábor szervezését lebonyolító természetes vagy jogi személlyel.

Budapest, 2015. február 09.

az ELTE TTK HÖK Választmánya


* Az ELTE TTK HÖK Alapszabálya szerint: “Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.”

 

Fizika gólyatábor (Böfi)

Immáron 31. alkalommal várja sok szeretettel a fizikus és fizikatanár gólyákat a Zemplén-hegységben, idén augusztus 23. és 28. között.

Geo-Bio gólyatábor (biológia, földrajz, földtudomány, környezettan)

Bódvarákó 30. alkalommal várja a biológia, földrajz, földtudományi és környezettudományi szakra felvett hallgatókat, valamint az ide tartozó tanárszakosokat augusztus 22. és 28. között.

GyógyMatek GT | Abszolút érték (matematika és gyógypedagógia)

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Természettudományi Kar matematika szakterületének közös gólyatábora, augusztus 16-tól 19-ig, amely szeretettel vár minden matematika alap, mesterszakos, vagy tanárszakos, frissen felvett hallgatót! :)

Kémia gólyatábor

A Kémia Gólyatábor  Csillebércen kerül megrendezésre ebben az évben, idén augusztus 18. és 22. között, ahol szeretettel várunk minden frissen felvett kémiás illetve tanár szakos diákot.

Tanári Napok

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Tanári Napok, melyre szeretettel várunk minden osztatlan tanárszakra felvett hallgatót.

Az ELTE TTK HÖK pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2013-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására.

A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak operatív szervezésével a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

A részletes pályázati kiírás a csatolt pdf-ben található.

Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK
szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2013-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett
gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására.
A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak operatív szervezésével a nyertes
pályázó(ka)t a HÖK megbízza.

A részletes pályázati kiírás a csatolt pdf-ben található.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.