A 2018/19-es ciklus képviselői

Az ELTE TTK DÖK legfőbb döntéshozó testülete a Küldöttgyűlés, melynek tagjai a doktoranduszok által választott képviselők. A Küldöttgyűlést az Önkormányzat elnöke irányítja.

Az alábbiakban a 2018/19-es ciklusra megválasztott képviselők bemutatkozásait olvashatjátok, az Alakuló Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét pedig itt érhetitek el.

Árvai Anett

Földtudományi Doktori Iskola

A Regionális Tudományi Tanszéken vagyok harmadéves doktorandusz hallgató. Rövidebb megszakításokkal 2001 óta veszek részt a diák- illetve hallgatói érdekképviselet különböző formáiban, a Doktorandusz Önkormányzat munkájába 2017 tavaszán kapcsolódtam be, amikortól az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatban képviselem karunkat. Másodszor jelentkezem kari képviselőnek, mert ezt a megkezdett munkát folytatni szeretném ebben a tanévben is. Célom a doktoranduszok érdekképviseletének erősítése mind kari, mind egyetemi szinten. Ennek szerintem fontos feltétele a hatékonyabb információ-áramlás és tájékoztatás, illetve egy összetartóbb doktorandusz közösség megteremtése.

Csonka Diána

Földtudományi Doktori Iskola

Harmadéves geográfus doktorandusz a Földtudományi Doktori Iskolában. Már két ciklusban is képviselő voltam, kicsit több mint egy évig pedig a TTK DÖK elnöke. Továbbra is szeretném a doktoranduszok érdekeit érvényesíteni mind a karon, mind egyetemi szinten, melyre az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnökeként lehetőségem is adódik. Köszönöm, ha a szavazatoddal támogatsz!

Dallos Zsolt

Földtudományi Doktori Iskola

Sziasztok! Dallos Zsolt vagyok, a Földtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. Tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnék DÖK képviselőnek jelentkezni. Célom segítséget nyújtani doktorandusz társaim egyetemi ügyintézésében. Ha te is nyitott vagy egy átlátható, jobban érthető rendszer kidolgozására, jelentkezz te is képviselőnek és mellette szavazz rám!

Dobai Attila

Földtudományi Doktori Iskola

A Földtudományi Doktori Iskola II. éves doktorandusza vagyok. Korábban volt alkalmam az egyetemi adminisztrációt megismerni, mind az oktatási igazgatási, mind pedig gazdasági aspektusból. Úgy érzem, hogy az eddig a TTK-n eltöltött éveket jól tudnám hasznosítani a hallgatók érdekeinek képviseletében. Megválasztásom esetén kiemelten fontos feladatomnak érzem az oktatók és a hallgatók közötti párbeszéd elmélyítését a hallgatók körében a felülről jövő információk jobb áramoltatásának elősegítését.

Hegedüs Dávid

Fizika Doktori Iskola

Idén második évemet kezdtem meg a Fizika Doktori Iskolában. Az egyetem és kutatás mellett korábban is vállaltam közéleti szerepeket, BSc-s éveimben a HÖK-ben munkálkodtam, később az MSc-n a Mafihe elnöke voltam. Ezúttal a doktoris érdekképviseletben szeretném kipróbálni magam. Miután fizikus doktoranduszoknak nem nagyon volt képviselete a TTK DÖK-ben, többek között ezért is jelentkezek idén erre a feladatra. Köszönöm, ha szavazatoddal támogatsz ebben.

Kirchkeszner Csaba

Hevesy György Kémia Doktori Iskola

Kirchkeszner Csaba vagyok az ELTE TTK Hevesy György Kémiai Doktori Iskolájának másodéves doktorandusza. Kutatási témám tárgyát az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokból kioldódó komponensek analitikája, valamint a mikroműanyagok felületén adszorbeálódó szerves mikroszennyezőanyagok vizsgálata jelenti. A Hevesy György Kémiai Doktori Iskola hallgatójaként szeretném képviselni doktorandusztársaim érdekeit különböző fórumokon.

Kovács Bálint

Biológia Doktori Iskola

Sziasztok! Kovács Bálint vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézetének elsőéves doktorandusza. Kutatási területem a viselkedésökológia, a közösségi ökológia és az etológia közös halmaza a Szociális Állati Hálózatok és a Táplálékhálózatok elemzése, vizsgálata. 

Mesterszakos koromban az ELTE TTK HÖK Sportbiztosa voltam, jelenleg a BEAC-on dolgozom edzőként és jómagam is aktívan részt veszek az ELTE és a BEAC által szervezett programokban. Szeretném az energiám egy részét a DÖK-be fektetni, képviselni társaim.

Mikle György

Földtudományi Doktori Iskola

Harmadéves doktorandusz vagyok a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken. Szeretném a doktoranduszok érdekképviseletét jelenlétemmel, képviselői tevékenységemmel is erősíteni.

Sági Mirjam

Földtudományi Doktori Iskola

Jelenleg a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken vagyok harmadéves doktorandusz, ahol eddig Erasmus-os órával és témavezetői feladatokkal is hozzájárultam az egyetemi munkához. Másodszor indulok az ELTE-n a képviselő választáson és remélem, hogy idén is sikerül majd hozzájárulnom a DÖK munkájához. Az eddigiekhez hasonlóan továbbra is az motivál, hogy az intézményi nehézségek ellenére az ELTE-n tanuló PhD hallgatók, például a költségvetés hiánya miatt ne maradjanak el más intézmények, más országok PhD hallgatói mellet (például a nemzetközi konferenciákon való részvétel hiánya miatt). Mindemellett fontosnak találom az információ áramoltatás hatékonyságának növelését, aminek véleményem szerint egy összetartóbb doktorandusz közösség lenne az alapja.

Vetési Viktória

Környezettudományi Doktori Iskola

Vetési Viktória vagyok, az ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola elsőéves doktorandusza. Kutatási munkámat az MTA ÖK Duna-kutató Intézetében végzem. Sajnos eddig még nem volt lehetőségem részt venni a hallgatói önkormányzat munkájában, de nagyon szeretném ezt pótolni és képviselni doktorandusz társaimat. Remélem, hogy szavazatotokkal segítetek nekem ebben! :)

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.