Tisztségviselők ösztöndíjai

Az ELTE TTK HÖK előzeleg hatályban lévő Alapszabálya a tisztségviselői ösztöndíját szigorúan meghatározza, a 35. §-ban, illetve a jelenleg hatályban lévő Alapszabálya a 75. §-ban

Az ösztöndíj havi összege legfeljebb az egy főre jutó éves hallgatói normatíva meghatározott százaléka, mely az alábbiak szerint kerül kiutalásra:

a) az elnöknek: 70%; (hatályban lévő)
b) az elnökhelyetteseknek és az informatikusnak: 40%; (előző)
c) a főszerkesztőnek: 40%; (hatályban lévő)
d) az ösztöndíjakért felelős biztosnak és a rendezvényszervező biztosnak: 35%; (előző)
e) a titkárnak: 30%; (előző)
f) a tudományos biztosnak: 20%; (előző)
g) a külügyi biztosnak és a sportbiztosnak: 18%; (előző)
h) a szakterületi koordinátoroknak 25%; (hatályban lévő)
i) a mentorkoordinátornak: 15%; (előző)
j) az Ellenőrző Bizottság elnökének: 20%; (hatályban lévő)
k) az Ellenőrző Bizottság tagjainak, 15°% (hatályban lévő)
l) az esélyegyenlőségi és a kollégiumi biztosnak: 10%. (előző)
m) A referensek ösztöndíját a Küldöttgyűlés vagy a Választmány megválasztásukkor határozza meg, vállalt feladatuk jellegét figyelembe véve. (előző)

A hallgatói normatíva összege 119 000 Ft, így már könnyen kiszámíthatóak az egyes ösztöndíjak. Fontos, hogy ezek a százalékok a maximum összegeket határozzák meg, azaz ezektől csak lefelé lehet eltérni. A (3) bekezdés egy további kikötést is tesz: "A tisztségviselők tisztségükhöz köthető tevékenységekért másfajta juttatásban nem részesülhetnek." Az iránymutató összegektől lefelé eltrérni három lehetőség van, melyekről az Alapszabály 42. §-a rendelkezik:

  • ha egy tisztségviselő beszámolóját a Képviselők kevesebb, mint 3/5-e támogatta, akkor a maximum ösztöndíjának a 2/3-át kaphatja meg
  • az ösztöndíjak utólag járnak, és nem előre (így a szeptemberi kifizetés a nyári tevékenységekért, az októberi a szeptemberiért stb.), így ha egy tisztségviselő nem töltötte be a tisztséget egy teljes hónapon át akkor a betöltött napok arányban kapja ösztöndíját. Például: egy október 28-án megválasztott informatikus novemberben kapott ösztöndíja 119000*0,4/31*(31-28)= 4606, azaz kerekítve 4 600 Ft.

A tisztségviselők feladatkörét szintén az Alapszabályban találjátok, itt pedig a tisztségviselők névsorát és bemutatkozását találhatjátok meg. Az egyes Küldöttgyűésekre benyújtott beszámolókat a meghívó link csatolmányaiként olvashatjátok. (Jobb oldali sáv legfelső kockája "GYERE EL!" linkeknél.)

A TTK HÖK folyamatosan pályázatot hirdet a be nem töltött tisztségekre, a pályázatokat itt lehet leadni.

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.